caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/220168/062402_capatwin_20_25kg_HR.png

Capatect CapaTwin Reibputz

Strukturna žbuka na bazi silikonske smole za fasadne površine i kao pokrivni sloj kod povezanih sustava za vanjsku toplinsku izolaciju

Primjena

Dekorativna strukturna žbuka s ravnomjerno zrnatom površinom za premazivanje fasada. Prikladna kao završni sloj za Capatect fasadne sustave i u Capatect sustavima za sanaciju. Capatect CapaTwin je paropropusna, a nakon sušenja je hidrofobna.

Svojstva materijala

  • laka za nanošenje i obradu
  • paropropusna
  • bez naprezanja
  • otporna na vremenske nepogode
  • mehanički opteretiva
  • može se nanositi ručno i strojno

Pakiranje/Veličina pakiranja

25 kg kanta (24 kom = 600 kg/paleta)

Nijanse

Bijela, kao roba sa skladišta.
Moguće tvorničko nijansiranje u željenu nijansu.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, 1 godinu.

Tehnički podaci

  • disperzivno, silikonsko, silikatno vezivo.
  • vodoupojnost w prema EN 1062-3: ≤ 0,15 [kg/m2/h0,5)] W2 srednja

Kod vrijednosti u tehničkim podacima, radi se o prosječnim odnosno približnim vrijednostima.
Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima mogu se kod pojedinih isporuka pojaviti neznatna odstupanja navedenih vrijednosti, no isto ne umanjuje valjanost proizvoda.

Gustoća

ca. 1,85 g/cm³

Toplinska provodljivost

λ10, suho EN 1745: 0,92 W/(m.K) Tablična srednja vrijednost (P=50%)

Difuzijski otpor µ (H2O)

ca. 50 V1 visoka paropropusnost

Ponašanje u požaru

Klasa A2

Priprema podloge

Podloga mora biti ravna, čista, nosiva, suha, bez nečistoća i tvari koje potiču odvajanje. Novu podložnu žbuku treba navući nivelirajućom letvom, zaribati i pustiti da se stvrdnjava najmanje 3 do 4 tjedna. Kod jako upojnih, vremenskim utjecajima jako istrošenih ili korodiranih podloga treba prethodno nanijeti kao temeljni premaz Primasil Grundkonzentrat pomiješan s vodom u omjeru 1:1 (potrošnja ca. 150 - 300 ml/m2).

Priprema materijala

Ako je potrebno, prilagoditi konzistenciju za obradu dodatkom maks. 1% čiste vode.

Način primjene

Materijal treba prije nanošenja dobro promiješati!
Capatect CapaTwin Reibputz se nanosi nehrđajućim čeličnim gleterom, razvlači na debljinu zrna i još u vlažnom stanju strukturira plastičnim ili čeličnim gleterom. Radi izbjegavanja vidljivih sastavaka treba angažirati dostatan broj radnika na svakoj razini skele i raditi kontinuirano "mokro na mokro”.Uvijek je potrebno bez prekidanja ožbukati čitave površine ili cjelovite dijelove fasade. Zbog primjene prirodnih agregata moguća su neznatna odstupanja u tonu boje. Zbog toga valja na površinama koje čine cjelinu upotrijebiti samo materijal iz iste proizvodne šarže ili materijal iz različitih šarži međusobno izmiješati prije početka nanošenja.

Sistem nanošenja na površinu

Kao temeljni premaz nanosi se Capatect Putzgrund otprilike iste boje kao i završni sloj žbuke. Nakon sušenja od ca. 12 sati može se nanijeti Capatect CapaTwin Reibputz.

Potrošnja

Capatect CapaTwin Reibputz 15: ca. 2,4 kg/m2
Capatect CapaTwin Reibputz 20: ca. 2,9 kg/m2
Potrošnja ovisi o svojstvima podloge i načinu nanošenja (okvirne vrijednosti bez jamstva, točnu potrošnju utvrditi izradom probne površine).
Nijansiranjem su moguća odstupanja od gore navedenih podataka o potrošnji, te mogu dovesti i do 15 % veće potrošnje.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Nije dopušteno nanositi materijal pri temperaturama ispod +5 °C (temperatura objekta, materijala i zraka), kao niti po jakom suncu, vjetru, kiši bez prikladnih zaštitnih mjera, također ni po magli odnosno u uvjetima ispod točke rosišta. Ovih se uvjeta mora pridržavati najmanje 2 dana nakon nanošenja materijala. Oprez u slučaju noćnog mraza!

Vrijeme sušenja

Pri + 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka je žbuka, ovisno o strukturi, nakon 24 sata suha po površini, a opteretiva nakon 2-3 dana. Pri nižim temperaturama i većoj vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe vodom.

Napomena

Tamni tonovi boje mogu uslijed nijansiranja dovesti do povećane potrošnje, koja može iznositi i do 15% više po m2.
Potrebno je uzeti u obzir da su zbog upojnosti, vrste i strukture podloge kao i pojedinih slojeva, utjecaja iz okoline i svjetlosnih uvjeta te zbog fluktuacije u opskrbi sirovinama moguća neznatna odstupanja kod boje i pojava sićušnih pukotina tankih poput vlasi odnosno poput uboda iglom. Iz tog razloga može se ukazati potreba za ujednačavajućim premazom fasadnom bojom CarboSol odnosno Primasil. Međutim, iz tih razloga nije moguće prihvatiti odštetne zahtjeve odnosno reklamacije zbog odstupanja u tonu boje. Radi spriječavanja djelovanja kiše tijekom faze sušenja fasadu po potrebi treba prekriti ceradama. Po jakom vjetru ili izloženosti suncu preporučamo fasadu zaštititi zastiranjem. Proizvod nije prikladan za primjenu na vodoravnim površinama na kojima se zadržava voda. Okolinu površina koje se premazuju, osobito staklo, keramiku, klinker, prirodni kamen i metal treba prekriti. Onečišćenja treba odmah isprati vodom te se ne smije čekati da se osuše. Prije nanošenja treba ispitati da li zamiješani materijal odgovara originalnom uzorku boje, budući da nije moguće priznati naknadne reklamacije.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Odložiti sadržaj/spremnik kao opasni otpad. Čuvati izvan dohvata djece.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, smjesu od: 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on i 2-Metil-2H-izotiazol-3-on (3:1). Može izazvati alergijsku reakciju.

Obratiti pažnju

Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod, kao opasni otpad.

Ostali podaci

Šifra otpada: 57 303 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 08 01 12
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr ili na upit.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije