caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/159196/051139_Vision_in_color_stellanova_ice_8kg_SI.png

Capatect StellaNova Ice

Premaz sa svjetlucavim efektom za fasadne plohe sa površinom od strukturne žbuke, specijalno za nanošenje špricanjem.

Primjena

Capatect StellaNova Ice se može izvanredno varijabilno i individualno nanositi špricanjem na sve površine sa Capatect strukturnim žbukama. Ekonomična obrada i visoki stupanj opteretivosti odgovaraju modernim zahtjevima za proizvode sa kojima se površina može oblikovati privlačno i prema potrebama, kako kod novogradnji tako i u slučaju renoviranja.

Svojstva materijala

  • jednostavna i ekonomična obrada
  • slabo naprezanje
  • otpornost na atmosferilije
  • svjetlucavi efekt

Pakiranje/Veličina pakiranja

8 kg kanta

Nijanse

Svijetla srebrno-siva (Hell-silbergrau)

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja

Tehnički podaci

Gustoća: 2,75 g/cm3
Nasipna gustoća: 860 kg/m3
Talište: > 1300 0C

Prikladne podloge

Sve Capatect strukturne žbuke (vidjeti Posebnu napomenu). Kod tamnih nijansi preporučamo primjenu proizvoda Capatect StellaNova Dark. U slučaju dvojbe izraditi probnu površinu na objektu.

Priprema podloge

Kako bi se ostvarilo optimalno vezanje, Capatect StellaNova Ice se mora ušpricati u vlažnu, svježe nanešenu strukturnu žbuku.

Sistem nanošenja na površinu

Capatect StellaNova Ice se ušpricava pištoljem (preporučamo SATA Pistole JET 3000/B/RP) u svježe nanešenu i još vlažnu Capatect strukturnu žbuku kružnim pokretima. Preporuča se zaštititi fasadne plohe od utjecaja vjetra kako bi se smanjio gubitak materijala.

Kompresor na zrak: min. 400 l/min
Izlazna snaga zraka: tlak ca. 2,0 bara
Veličina dizne: ca. 1,9 mm
Udaljenost od zida: ca. 40 - 60 cm

Potrošnja

Ca. 80 g/m2

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Određuju se prema zadanim vrijednostima strukturne žbuke koja se primjenjuje (vidjeti TI za pojedinu strukturnu žbuku).

Napomena

Radi izbjegavanja stvaranja oblaka se Capatect StellaNova Icek mora uvijek ušpricati u jednom potezu u svježe nanešenu, još mokru strukturnu žbuku, kružnim pokretima i ravnomjerno razdijeliti.

Posebna napomena:
Kod taminjih nijansi se preporuča izrada probne površine odnosno da se odluka donese tek nakon izrade uzorka. Reklamacije na temelju gore navedenih uzroka se stoga ne mogu priznati. Po jakom vjetru ili suncu preporučamo fasadu prekriti. Radi izbjegavanja djelovanja kiše tijekom faze sušenja po potrebi zastrti ceradama. Kako bi se očuvala specijalna svojstva, Capatect proizvodi se ne smiju miješati sa drugim proizvodima. Proizvod nije prikladan za površine izložene djelovanju vode.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Proizvod ne podliježe obvezi označavanja na temelju EU-smjernica/uredbe o opasnim materijalima. Pridržavati se uobičajenih mjera opreza prilikom rukovanja s kemikalijama. Čuvati izvan dohvata djece.

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

Ostali podaci

Šifra otpada; 31409 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 17 01 00
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr
Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije