caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/178202/053830_capatect_sockelthermoprofil-0_SI.png

Capatect Sockelthermoprofil

Plastični profil s mrežicom i izvedbom okapnog ruba kao završetak fasadne površine kod uvučenog podnožja.

Primjena

Profil za toplinsku izolaciju podnožja, namijenjen za izvedbu okapnih rubova na prijelazu između izolacije podnožja i izolacije fasade ili na prijelazu između različitih izolacijskih slojeva unutar same fasade (toplinsko razdvajanje). Brid za odvodnju vode sa žbuke omogućuje preciznu izvedbu ruba. Vlaga se odvodi preko okapnog ruba na profilu.

Duljina profila: 2 dm / 2,5 dm
Mrežica: 13,5 cm

Svojstva materijala

  • plastični profil sa okapnim rubom od 3 mm, kukom sa zupcem i mrežicom u obliku trake
  • buduću da nema spoja sa zidom, izbjegnuti su toplinski mostovi

Pakiranje/Veličina pakiranja

Širina 3 i 6 cm:
2 dm profil (10 kom = 20 dm / pakiranje)
Širina 10 cm:
2,5 dm profil (25 kom = 62,5 lfm / pakiranje)

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, zaštićeno od izravnog, duljeg izlaganja suncu, grijanja, te mehaničkih opterećenja. Na ravnoj podlozi, bez naprezanja.

Proizvod br.

Art. brPakiranje
650100012 dm Capatect Sockelthermoprofil 3 cm
279000012 dm Capatect Sockelthermoprofil 6 cm
793300012,5 dm Capatect Sockeltermoprofil 10 cm

Sistem nanošenja na površinu

Capatect Sockelthermoprofil treba prije armiranja površine precizno izravnatog položiti u područje spajanja izolacije fasade i izolacije podnožja. Profili se montiraju metodom spoj na spoj, ali vodeći računa da ugradnja bude bez naprezanja. Za izolaciju podnožja vrši se brtvljenje predkomprimiranom brtvenom trakom. Istaku između izolacije fasade i izolacije podnožja valja odabrati tako da profil prodire u spoj izolacijskih ploča najmanje 2 cm. Posebno treba voditi računa da pri umetanju profila nikakav materijal ne dospije u međuprostor. Važno je da je mrežica toplinskog profila za podnožje prije armiranja površine čitavom svojom površinom položena u naneseni sloj mase za armiranje. Pri armiranju koje slijedi treba paziti da staklena mrežica toplinskog profila za podnožje ima sa mrežicom za armiranje površine odgovarajući preklop od 10 cm. 

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Tijekom obrade i u fazi sušenja mase za armiranje ne smije temperatura okoline i podloge pasti ispod + 5°C.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije