caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/159199/051141_Capatect_MK_Uniputz_HU.png

Capatect MK-Uniputz

Mineralna, tvornički suha žbuka na vapneno-cementnoj bazi, obogaćena umjetnom smolom i ojačana vlaknima, kao varijanta žbuke za Capatect fasadne sustave i mineralne podloge.

Primjena

Za renoviranje/obradu nosivih starih premaza/žbuka (također i žbuka od umjetne smole), za vanjske i unutarnje radove. Kao završni sloj u povezanim sustavima toplinske izolacije (najmanje 1,5 mm). Capatect MK Uniputz se kao završna žbuka može strukturirati, modelirati ili filcati. Intenzitet boje i zaštita od atmosferilija se postiže dodatnim premazivanjem sa CarboSol odn. Primasil Fassadenfarbe, sukladno tehničkim informacijama za pojedini proizvod.

Svojstva materijala

 • lagana obrada
 • paropropusnost 
 • vodoodbojnost
 • može se mehanički opteretiti
 • obrađuje se ručno i strojno
 • površine se mogu po želji strukturirati

Pakiranje/Veličina pakiranja

25 kg vreća (40 kom = 1.000 kg / paleta)

Nijanse

Bijela, kao roba sa skladišta.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, zaštićeno od vlage, kao cement, uskladištivo min. 6 mjeseci.

Tehnički podaci

 • Sirova gustoća suhog morta ÖN EN 1015-10: ca. 1,2 g/cm³
 • Klasa morta ÖN EN 998-1: CS III
 • Prionjivost ÖN EN 1015-12: > 0,5 N/mm2
 • Čvrstoća na savijanje ÖN EN 1015-11: ca. 1,9 N/mm2
 • Tlačna čvrstoća ÖN EN 1015-11: ca. 4,4 N/mm2
 • Vodoupojnost ÖN EN 998-1: Klasa Wc 2
 • Vodoupojnost ETAG 004: ≤ 0,15 kg/m2/24h
 • Faktor otpora difuzije vodene pare μ EN ISO 7783: ca. 60
 • Koeficijent toplinske vodljivosti λ10,dry EN 1745: 0,35 W/(m.K) Tabelarna srednja vrijednost (P=50 %)
 • Reakcija na požar ÖN EN 13501-1: Klasa A1


Specifikacije karakterističnih vrijednosti su prosječne vrijednosti ili ca. vrijednosti.
Zbog upotrebe prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrijednosti jedne isporuke mogu se
neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Prikladne podloge

 • lake temeljne žbuke
 • žbuke u sustavima toplinske izolacije (EPS- i perlitne žbuke) nakon ispune i izravnavanja
 • Capatect Sanierputzsystem WTA
 • Capatect Sanierputzsystem Rapid

Vapneno-cementne i cementne žbuke grupe P II i P III: Čvrste, normalno upojne žbuke premazivati bez prethodne obrade. Na grubo poroznim žbukama koje se osipaju temeljni premaz sa Primalon Tiefgrund LF.

Gips žbuke i gotove žbuke grupe P IV i P V: Gips žbuke sa zapečenom korom prethodno obrusiti i odprašiti. Temeljni premaz sa Primalon Tiefgrund LF ili Security Primer.

Gips ploče: Na upojnim pločama temeljni premaz sa Primalon Tiefgrund LF ili Primalon Filtergrund grob.

Gipskartonske i gipsane-vlaknate ploče: Ogrebotine od špahtle obrusiti. Temeljni premaz sa Primalon Tiefgrund LF ili Security Primer. Međupremaz sa Primalon Filtergrund grob.

Beton: Eventualne ostatke tvari koje razdvajaju kao i tvari koje se osipaju i brašnaju odstraniti.

Porobeton: Temeljni premaz sa Primalon PM 200 pomiješan s vodom u omjeru 1:5.

Nosivi premazi: Mat, slabo upojne premaze direktno obrađivati. Sjajne površine i lakove ohrapaviti. Temeljni premaz sa Primalon Universal Haftgrund.

Nenosivi premazi: Nenosive premaze lakova i disperzivnih boja ili umjetnih smola kao i premaze od mineralnih boja mehanički ukloniti.

Premazi boja s ljepilom: Temeljito isprati. Temeljni premaz sa Primalon Tiefgrund LF ili Security Primer.

Površine napadnute od plijesni: Naslage plijesni ukloniti, površine premazati sa sredstvom protiv gljivica i plijesni Capatox, poštujući TI za Capatox (utvrditi i otkloniti uzrok plijesni/gljivica.)

Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi, ulja ili masnoća: Izolirajući temeljni premaz sa Primalon Filtergrund grob.

Priprema podloge

Podloga mora biti ravna, čista, nosiva, suha, bez tvari koje razgrađuju i bez onečišćenja. Nove armirne slojeve samo razvući letvom i ostaviti najmanje 3 do 4 tjedna da se stvrdnu. Prije nanošenja Capatect MK-Uniputz žbuke treba stvrdnuti armirni sloj temeljito navlažiti. Kod primjene u sklopu Capatect fasadnog sustava armirni sloj mora biti dobro vezan i suh.

Priprema materijala

ca. 6 litara vode staviti u kantu i uz temeljito miješanje u prikladnoj mješalici (maksimalno 400 okr/min) dodati kompletni sadržaj pakiranja Capatect MK-Uniputz žbuke. Miješati dok ne nastane masa bez grudica, najmanje 3 minute. Pustiti kratko da sazrijeva i još jednom kratko promiješati. Mogu se koristiti i druge vrste mješalica/miksera (tlačni, sa slobodnim padom itd.). 8 do 10 vreća gotovog izmiješanog materijala staviti u posudu za žbuku i još jednom promiješati. Za zamješavanje se mogu koristiti i prikladni strojevi za miješanje žbuke.

Način primjene

Dobro promiješajte materijal prije obrade!
MK-Uniputz nanijeti po cijeloj površini gleterom od nehrđajućeg čelika ili prikladnim strojem za žbuku, zatim pročešljati nazubljenim gleterom 8 x 8 mm tako da nastane debljina sloja od najmanje 2 mm. Ravnom špahtlom ili letvom u još mokrom stanju zagladiti. Površina se može zagladiti, modelirati ili nakon odgovarajućeg sušenja filcati.

Radi postizanja ravnomjerne površine, spojene površine treba izvoditi isti izvođač da se izbjegnu odstupanja uslijed razlike u "rukopisu" pojedinog izvođača. Radi izbjegavanja vidljivih spojeva sloja na sloj potrebno je osigurati dovoljan broj radnika na skeli i raditi „mokro na mokro" u jednom potezu. Ožbukati uvijek cijele površine ili dijelove fasada, bez prekida u radu. Kod zaglađenih ili filcanih površina je pri debljinama iznad 3 mm potrebno umetnuti mrežicu Capatect Glasgewebe.

Potrošnja

ca. 1,1 kg/m2 po mm nazivne debljine sloja.
Tamni tonovi boje mogu uslijed nijansiranja dovesti do povećane potrošnje, koja može iznositi i do 15% više po m2.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Nanošenje pri temperaturama ispod + 5°C (temperatura materijala, zraka, okoline) kao i po jakom suncu, po kiši bez zaštite, po magli odnosno rosi nije dopušteno. Ti uvjeti se moraju održati najmanje 2 dana nakon nanošenja. Zaštititi ako postoji opasnost od noćnog mraza.

Vrijeme sušenja

Pri + 20°C i 65% relativne vlažnosti zraka je žbuka nakon 24 sata suha po površini. Potpuno je suha i može se opteretiti nakon 2 do 3 dana. Žbuka se suši i stvrdnjava hidratacijom i isparavanjem nakupljene vode. Posebno u hladnim razdobljima i pri velikoj vlažnosti zraka treba računati s produljenim sušenjem.

Čišćenje alata

Vodom odmah nakon upotrebe.

Napomena

Tamni tonovi boje mogu uslijed nijansiranja dovesti do povećane potrošnje, koja može iznositi i do 15% više po m2.
Dodatno premazivanje MK-Uniputz s CarboSol ili Primasil Fassadenfarbe je neophodno zbog održanja nijanse odn. za zaštitu od vremenskih uvjeta. Gdje je to prikladno, površinu je moguće zaštititi odgovarajućim ceradama kako bi se izbjegla izloženost kiši tijekom sušenja. Pri jakom vjetru ili sunčevom zračenju, preporučamo zaštititu fasade odgovarajućim ceradama ili zavjesama.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Nadražuje dišni sustav i kožu. Opasnost od teških ozljeda očiju. Ne udisati prašinu.
U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje. Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika. Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. Skladištiti na suhom mjestu.

Sadržaj kroma nizak prema RL 2003/53/EG. Rok trajanja uz dodatak sredstva protiv starenja do 6 mjeseci od datuma proizvodnje (vidjeti broj šarže).
Sadrži hidratizirano vapno, cement.

Obratiti pažnju

Sadrži hidratizirano vapno, cement.
Sadržaj kroma nizak prema RL 2003/53/EG. Rok trajanja uz dodatak sredstva protiv starenja do 6 mjeseci od datuma proizvodnje (vidjeti broj šarže).

Odlaganje

Deponij za građevinsku šutu ili sabirno mjesto za problematične materijale. Ne odlagati s kućnim smećem. Ne smije dospijeti u kanalizaciju, plodno tlo ili vodene tokove. Neočišćenu ambalažu zbrinjavati kao proizvod.

Ostali podaci

Šifra otpada; 31 409 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 17 09 03
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr
Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije