caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/166224/051386_Capatect_mk_reibputz_25kg_SI.png

Capatect MK-Reibputz

Mineralna, suha žbuka na vapneno-cementnoj bazi, obogaćena umjetnom smolom, kao varijanta žbuke za Capatect fasadne sustave i mineralne podloge.

Primjena

Pogodna kao završni sloj u povezanim sustavima toplinske izolacije, kao i prilikom saniranja u sustavu Capatect Sanierputzsystem. Može se nanositi i na vapneno-cementne i strojno nanesene žbuke, vani i unutra. Koristi se i kod lakih žbuka i u sustavima toplinske izolacije kao i na nosivim mineralnim i organskim površinama.

Svojstva materijala

 • lako se obrađuje
 • paropropusna
 • bez naprezanja
 • otporna na atmosferske utjecaje
 • vodootporna
 • mehanički vrlo otporna
 • može se nanositi ručno i strojno

Pakiranje/Veličina pakiranja

25 kg vreća

Nijanse

Bijela. Moguće tvornično nijansiranje na upit.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, zaštićeno od vlage, kao cement, uskladištivo min. 6 mjeseci.

Tehnički podaci

 • Sirova gustoća suhog morta ÖN EN 1015-10: ca. 1,5 g/cm³
 • Klasa morta ÖN EN 998-1: CS III
 • Prionjivost ÖN EN 1015-12: ≥ 0,5 N/mm2
 • Čvrstoća na savijanje ÖN EN 1015-11: ca. 2,4 N/mm2
 • Tlačna čvrstoća ÖN EN 1015-11: ca. 5,4N/mm2
 • Vodoupojnost ÖN EN 998-1: Klasa Wc 2
 • Vodoupojnost ETAG 004: ≤ 0,15 kg/m2/24h
 • Faktor otpora difuzije vodene pare μ EN ISO 7783: ca. 30
 • Koeficijent toplinske vodljivosti λ10,dry EN 1745: 0,45 W/(m.K) Tabelarna srednja vrijednost (P=50 %)
 • Reakcija na požar ÖN EN 13501-1: Klasa A1

Specifikacije karakterističnih vrijednosti su prosječne vrijednosti ili ca. vrijednosti.
Zbog upotrebe prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrijednosti jedne isporuke mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Proizvod br.

Art. br.Pakiranje
0671002525 kg Capatect MK-Reibputz 10
2892002525 kg Capatect MK-Reibputz 15
0340002525 kg Capatect MK-Reibputz 20
0342002525 kg Capatect MK-Reibputz 30

Prikladne podloge

 • Capatect fasadni sustavi
 • žbuke koje se nanose strojno
 • lake temeljne žbukje
 • žbuke u sustavima toplinske izolacije (EPS- i perlitne žbuke) nakon ispune i izravnavanja
 • cementne žbuke
 • stare, nosive i upojne podložne žbuke
 • Capatect Sanierputzsystem WTA
 • Capatect Sanierputzsystem Rapid

Priprema podloge

Podloga mora biti ravna, čista, nosiva, suha, bez tvari koje razgrađuju i bez onečišćenja. Nove armirne slojeve samo razvući letvom i ostaviti najmanje 3 do 4 tjedna da se stvrdnu. Prije nanošenja Capatect MK-Reibputz treba stvrdnuti armirni sloj temeljito navlažiti. Kod primjene u sklopu Capatect fasadnog sustava armirni sloj mora biti dobro vezan i suh.

Priprema materijala

5-6 litara vode staviti u kantu i uz temeljito miješanje u prikladnoj mješalici (maksimalno 400 okr/min) dodati kompletni sadržaj pakiranja Capatect MK-Reibputz žbuke. Miješati dok ne nastane masa bez grudica, najmanje 3 minute. Ostaviti kratko da sazrijeva i još jednom kratko promiješati. Mogu se koristiti i druge vrste mješalica/miksera (tlačni, sa slobodnim padom itd.), kao i odgovarajući Capatect strojevi. 8 do 10 vreća gotovog izmiješanog materijala staviti u posudu za žbuku i još jednom promiješati.

Način primjene

Dobro promiješajte materijal prije obrade!
Capatect MK-Reibputz nanijeti po cijeloj površini gleterom od nehrđajućeg čelika ili prikladnim strojem za žbuku i obradite na debljinu zrna. Odmah ga zagladite plastičnim ili čeličnim gleterom ravnomjernim kružnim pokretima. Izbor alata utječe na profil hrapavosti površine, stoga uvijek radite s istim alatom. Kako bi se postigla ujednačena površina, spojene površine se uvijek izrađuju u jednoj fazi rada.

Radi izbjegavanja vidljivih spojeva sloja na sloj, potrebno je osigurati dovoljan broj radnika na skeli i raditi "mokro na mokro" u jednom potezu. Ožbukati uvijek cijele površine ili dijelove fasada, bez prekida u radu.

Zbog korištenja prirodnih materijala moguća su mala odstupanja u nijansi te je potrebno na susjednim površinama obrađivati samo materijale iste šarže ili je međusobno pomiješati cjelokupnu količinu materijala različitih brojeva šarži.
Općenito vrijede i upute za obradu strukturnih žbuka Capatect.

Potrošnja

Capatect MK-Reibputz 10: ca. 2,2 kg/m2
Capatect MK-Reibputz 15: ca. 2,5 kg/m2
Capatect MK-Reibputz 20: ca. 3,0 kg/m2
Capatect MK-Reibputz 30: ca. 4,0 kg/m2

Potrošnja ovisi o svojstvima podloge i načinu nanošenja (okvirne vrijednosti bez jamstva, točnu potrošnju utvrditi izradom probne površine).
Nijansiranjem su moguća odstupanja od gore navedenih podataka o potrošnji, te mogu dovesti i do 15 % veće potrošnje.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Nanošenje pri temperaturama ispod + 5°C (temperatura materijala, zraka, okoline) kao i po jakom suncu, po kiši bez zaštite, po magli odnosno rosi nije dopušteno. Ti uvjeti se moraju održati najmanje 2 dana nakon nanošenja. Zaštititi ako postoji opasnost od noćnog mraza.

Vrijeme sušenja

Pri + 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka je žbuka nakon 24 sata suha po površini. Potpuno je suha i može se opteretiti nakon 2 do 3 dana. Žbuka se suši i stvrdnjava hidratacijom i isparavanjem nakupljene vode. Posebno u hladnim razdobljima i pri velikoj vlažnosti zraka treba računati s produljenim sušenjem.

Čišćenje alata

Vodom odmah nakon upotrebe.

Napomena

Tamni tonovi boje mogu uslijed nijansiranja dovesti do povećane potrošnje, koja može iznositi i do 15% više po m2.
Potrebno je uzeti u obzir da su zbog upojnosti, vrste i strukture podloge kao i pojedinih slojeva, utjecaja iz okoline i svjetlosnih uvjeta te zbog fluktuacije u opskrbi sirovinama moguća neznatna odstupanja kod boje i pojava sićušnih pukotina tankih poput vlasi odnosno poput uboda iglom.
Iz tog razloga može se ukazati potreba za ujednačavajućim premazom mineralnom bojom. Međutim, iz tih razloga nije moguće prihvatiti odštetne zahtjeve odnosno reklamacije zbog odstupanja u tonu boje. Radi spriječavanja djelovanja kiše tijekom faze sušenja fasadu po potrebi treba prekriti ceradama.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka. Može nadražiti dišni sustav. Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Čuvati izvan dohvata djece. Prije uporabe pročitati naljepnicu. Izbjegavati udisanje prašine. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči. AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika. Potrebna je posebna liječnička obrada (vidjeti na ovoj naljepnici). Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Skladištiti pod ključem. Odložiti sadržaj/spremnik u skladu sa zakonskim propisima, na za to odgovarajućem mjestu.
Sadrži cement. Ne sadrži komate.

Odlaganje

Deponij za građevinsku šutu ili sabirno mjesto za problematične materijale. Ne odlagati s kućnim smećem. Ne smije dospijeti u kanalizaciju, plodno tlo ili vodene tokove. Neočišćenu ambalažu zbrinjavati kao proizvod.

Ostali podaci

Šifra otpada; 31 409 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 17 09 03
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr ili na upit.
Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije