caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/152988/049713_capatect_holz_primer_22kg_HR.png

Capatect HolzPrimer

Disperzivni temeljni premaz koji pospješuje prianjanje na drvene podloge

Primjena

Disperzivni temeljni premaz koji pospješuje prianjanje na drvene podloge, a nakon kojeg slijedi primjena mineralnih ljepila (Capatect Top-Fix Kleber ili Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 fein) pri lijepljenju izolacijskog sustava Capatect.
Capatect HolzPrimer se osim toga može primijeniti i kao zaštita obnovljenih drvenih površina od djelovanja atmosferilija i ugrožavanja UV zrakama. Drvo oštećeno UV svjetlošću smanjuje nosivost podloge i temeljnog premaza Capatect HolzPrimer.

Svojstva materijala

  • osnova veziva - stiroakrilat

Pakiranje/Veličina pakiranja

Kanta 22 kg

Nijanse

Siva

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, uskladištivo min. godinu dana.

Gustoća

1350 kg/m³

veličina zrna

0,5 - 1 mm

Prikladne podloge

  • Elementi od troslojnih masivnih drvenih ploča (ukrižano drvo)
  • Ploče od krupne iverice (OSB ploče)

Priprema podloge

Zidna oplata mora biti montirana mehaničkim spajanjem. Podloga mora biti čista, nosiva, suha, bez onečišćenja i tvari koje potiču odvajanje.

Priprema materijala

Ako je potrebno, podesiti s maks. 2% vode na konzistenciju podobnu za obradu.

Sistem nanošenja na površinu

Capatect HolzPrimer temeljito promiješati te nanijeti valjkom ili četkom u nerazrijeđenom stanju na drvenu zidnu površinu. Zatim se po čitavoj površini nakon stvrdnjavanja Capatect HolzPrimera vrši lijepljenje ljepilom Capatect Top-Fix Kleber ili Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 fein. 

Potrošnja

ca. 0,2 - 0,25 kg/m2
Stvarna potrošnja ovisi o velikom broju različitih čimbenika. Točnu potrošnju moguće je odrediti samo na temelju premaza na probnim površinama. Navedene potrošnje temelje se na iskustvenim vrijednostima i nisu obvezujuće.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Nije dopušteno nanošenje pri temperaturama nižim od + 5°C (temperatura građevinskog objekta, materijala i zraka), kao ni po jakom suncu, vjetru ili kiši bez prikladnih zaštitnih mjera, niti po magli odnosno pri temperaturama ispod rosišta. Ove uvjete treba poštivati min. 2 dana nakon napravljenog premaza. Oprez u slučaju noćnog smrzavanja!

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka premazivanje je moguće nakon 24 sata.
Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom.

Napomena

U trenutku premazivanja maksimalan sadržaj vlage u drvu ne smije biti viši od 15 % .
Capatect HolzPrimer se mora nanijeti prije nego što je drvena površina izložena atmosferskim utjecajima ili neposredno nakon toga (oštećenja drveta UV zrakama smanjuju prianjanje).

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece.

Obratiti pažnju

Ovaj proizvod nije opasan pripravak u smislu Zakona o kemikalijama i stoga ne zahtijeva označavanje. Međutim, prilikom rukovanja potrebno se pridržavati uobičajenih mjera opreza i higijenskih mjera.

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne
odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i
sam proizvod.

Ostali podaci

HOS: A(h) 30 g/l; 
Šifra otpada; 57 303 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 08 01 12
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr ili na upit

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15
tel: 01/3373-731
fax: 01/3373-733
mail: info@caparol.hr
Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije