caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/66340/029773_Capatect_DalmatinerFasserdaemmplatte_160.png

Capatect Dalmatiner Premium Fassadendämmplatte

Ploča za toplinsku izolaciju od ekspandiranog polistirola, neelastična, koeficijenta toplinske vodljivosti lambda 0,031 W/(mK), dvobojna (sivo/bijela)

Primjena

Fasadna izolacijska ploča za Capatect fasadne sustave, kao i rješenje za prodručje podnožja (sokla) u Capatect fasadnim sustavima.

Svojstva materijala

 • Euroklasa E prema ÖNORM EN 13501-1
 • blok pjenastog materijala, sa dvobojnim česticama
 • provjeren i dokazan u praksi
 • postojanih dimenzija
 • difuzivan
 • toksikološki bezopasan
 • bez FCKW, HFCKW, HFKW (fluorklorugljikovodika, kloriranih ugljikovodika, djelomično floriranih ugljikovodika), prema FCKW-Halon-pravilnicima
 • bez formaldehida
 • ploče iz Dalmatherma: bez HBCD (heksabromociklododekana)

Pakiranje/Veličina pakiranja

Ploče su formata 50 x 100 cm.

Nijanse

Bijelo/siva

Skladištenje

Na suhom mjestu, zaštićeno od vlage i atmosferilija. Ne smije se bez zaštite dulje vrijeme izlagati UV zračenju.

Gustoća

ca. 15 – 18 kg/m³

Toplinska provodljivost

LambdaD =0,031 W/(m·K)

Difuzijski otpor µ (H2O)

µ = 20/50

Poprečna vlaćna čvrstoća

≥ 150 kPa

Dinamički modul elastičnosti

dinamički E-Modul <2MN/m³

Prikladne podloge

Prikladne su:

 • mineralne podloge jednake podlogama kod novogradnji
 • čvrste,nosive mineralne stare žbuke
 • nosivi, mineralni stari premazi ili stari slojevi
 • te druge mineralne, ravne, upojne podloge

Priprema podloge

Podloga mora biti ravna, čista, nosiva, ne smije sadržavati nečistoće niti tvari koje potiču odvajanje. Treba ukloniti neravnine od zidanja. Oštećene mineralne premaze koji se ljušte ili strukturnu žbuku treba odstraniti u najvećoj mjeri. Šupljine u žbuci treba obiti i zažbukati prikladnim materijalom u ravnini s površinom. Mineralne površine koje se osipaju ili su brašnaste treba najtemeljitije očistiti sve do čvrste podloge i grundirati sredstvom Primalon Tiefgrund LF.
U slučaju dvojbe izvršiti ispitivanje vlačne čvrstoće prianjanja (mrežicu premazati i nakon odgovarajućeg vremena sušenja povući) s predviđenom masom za lijepljenje koja je dio sustava, ili potražiti savjet našeg stručnjaka.

Sistem nanošenja na površinu

Lijepljenje
Masu za lijepljenje koja je dio sustava nanijeti rubno-točkastom metodom (po rubu nanijeti okolo naokolo traku širine ca. 6 cm, a u sredinu ploče 3 hrpe veličine dlana) na stražnju stranu izolacijskih ploča. Količinu mase za lijepljenje i visinu nanosa treba u skladu s tolerancijama podloge prilagoditi tako da se ostvari najmanje 40 % kontaktne površine. Neravnine do +/- 1 cm moguće je izjednačiti ljepilom.
Strojno lijepljenje
Masa za lijepljenje može se nanositi pomoću Capatect Maschinentechnik Opus I (+) na izolacijske ploče (po rubu nanijeti okolo naokolo, a u sredinu ploče u obliku slova ''W'', tako da se ostvari najmanje 40 % kontaktne površine) ili na podlogu. Nakon nanošenja na podlogu treba ljepilo pročešljati nazubljenim gleterom. Veličina zubaca određuje se prema neravninama u podlozi koje treba izjednačiti, tako da se postigne najmanje 40 % lijepljene kontaktne površine. Kako bi se izbjeglo stvaranje "korice" smije se nanijeti samo ona količina ljepila, koju je moguće obratiti u tom vremenu.
Polaganje izolacijskih ploča
Izolacijske ploče treba lijepiti povezano odozdo prema gore da tijesno naliježu jedna na drugu i dobro ih pritisnuti. U spojeve ploča ne smije se stavljati masa za lijepljenje. Pri polaganju voditi računa o pravilnosti vertikala i horizontala. Fuge < 5 mm zapuniti sa Capatect-Füllschaum B1. Fuge >5 mm nisu dopuštene.
Pričvršćivanje
Dodatno pričvršćivanje pričvrsnicama ovisi o podlozi i težini. Na obnovljenoj crvenoj opeci prema normi ÖNORM B 3200, šupljim i punim blokovima prema normi ÖNORM B 3206 i obložnom betonu prema normi ÖNORM B 3350 od cementom vezanog betona od drvene strugotine, te na pločama od obložnog betona bez integrirane dodatne izolacije prema normi ÖNORM B 3208 i na cementom vezanim izolacijskim pločama od drvene strugotine WS i WSD prema normi ÖNORM 6022, izolacijske ploče od ekspandiranog polistirena do težine po jedinici površine od 30 kg/m2 ne mora se pričvrščivati pričvrsnicama.
Eventualno potrebno pričvrščivanje dopušteno je u jednakoj mjeri i u obliku slova "T" i slova "W", a mora se sastojati od najmanje 6, a najviše 12 tipli po m2. Točan broj pričvrsnica mora odgovarati normi ÖNORM B 6400. Izolacijske ploče od ekspandiranog polistirena mogu se pričvršćivati u ravnini s površinom, a kod ploča debljine od 8 cm nadalje i upušteno.
Brušenje
Prije armiranja fasadu je potrebno prebrusiti po čitavoj površini da bi se izravnali spojevi ploča. Prašinu zaostalu nakon brušenja potrebno je ukloniti.
Armirni sloj
Armirni sloj izrađuje se masom za armiranje koja je dio sustava.
Grundiranje
Naknadno nanošenje pastozne strukturne žbuke zahtijeva grundiranje površine sa Capatect Putzgrund. Iznimka: armiranje sa Capatect CarbonSpachtel.
Završna žbuka
Kao završna žbuku nanosi se, već prema strukturi, žbuka koja je dio sustava.
Općenito vrijede upute za obradu za povezane sustave za toplinsku izolaciju. Također, prilikom nanošenja, poštivati osim pravila struke i smjernica za obradu, Capatect Upute za obradu za povezane sustave za toplinsku izolaciju i pribor.

Potrošnja

1 m2/m2

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Tijekom obrade i u fazi sušenja ne smije temperatura okoline i podloge pasti ispod + 5 0C.
Ne smije doći u kontakt s otapalima koja sadrže aromate.

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

Ostali podaci

Kontakt:
Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15
tel: 01/3373-731
fax: 01/3373-733
mail: info@caparol.hr
Više informacija: www.caparol.hr