caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/159321/051153_Accento_dekorspachtel_10kg_SI.png

Accento Dekorspachtel

Pigmentirana mineralna špahtl masa koja služi kao temeljni sloj za Accento-Spachteltechnik, za unutarnje i vanjske površine

Opis proizvoda

Accento je visokokvalitetna dekorativna tehnika nanošenja špahtlom, koja se sastoji od temeljne mase (Accento Dekorspachtel) i efektne mase koja je posebno pogodna za postizanje specijalnih efekata (Accento Effektspachtel). Različitim toniranjem, strukturiranjem i efektnim zaglađivanjem možemo postići ekskluzivne, individualno oblikovane površine na unutarnjim i vanjskim površinama. Na ovaj način je moguće dobiti površine u rasponu od lako strukturiranog, monokromnog dizajna sve do intenzivnih kontrastnih površina.

Svojstva materijala

 • najfinija površinska struktura
 • postojana na vremenske uvjete i UV zračenje
 • pripremljena za uporabu
 • otporna na abraziju i otiranje
 • vodoodbojna

Osnova materijala

Hidrofobno kombinirano silakrilno vezivo.

Pakiranje/Veličina pakiranja

Accento Dekorspachtel: 10 kg
Accento Effektspachtel: 1 kg, 5 kg

Nijanse

Accento Dekorspachtel je dostupan u različitim nijansama prema 3D ton karti.
Na primjer u grupama nijansi:
Intenso: Lavendel 165, Viola 100, Mai 75, Ginster 140, Onyx 220, Magma 125.
Terrano: Malachit 10, Amber 35, Lachs 105, Amber 105, Palazzo 175, Siena 50.
Carrara: Venato 10, Ferro 20, Jura 40.
Osnovni materijal je bijeli. Moguće je tvorničko nijansiranje na upit.

Accento Effektspachtel: Gold, Silber, Kupfer, Farblos.
Moguće samostalno nijansiranje uz dodatak Capadecor Switch Effektpigmenten za vrhunski oblikovane unutarnje površine.

Prije obrade dobro promiješajte materijal. Kako biste otkrili bilo kakve pogreške u nijansiranju, prije obrade provjerite točnost nijanse. Na spojenim površinama koristite samo nijanse u boji iz jedne šarže.

Stupanj sjaja

Mutno mat do svilenkasto mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Zaštititi od direktnog utjecaja sunca. Stabilnost skladištenja ca. 12 mjeseci.

Gustoća

Accento Dekorspachtel: ca. 1,1 g/cm³
Accento Effektspachtel: ca. 1,01 g/cm³

Dopunski proizvod

Accento Dekorspachtel / Accento Effektspachtel / Accento Spezialkelle

Prikladne podloge

 • Capatect fasadni sustavi
 • Beton, nepremazani
 • Donje žbuke iz grupe mortova PII, PIII i PlV
 • Mat, nosive disperzivne boje
 • Gips ploče, gips kartonske ploče
 • Nosivi silikatni premazi

Nisu prikladne površine kod kojih se Accento Spachteltechnik može ponovno navlažiti, npr. u novim zgradama koje još nisu dovoljno suhe (zaostala vlaga), podloge sa izbojima soli kao i podloge od plastike, drva i metala.

Nenosive lak premaze, premaze disperzivnih boja i žbuka na bazi umjetne smole kao i nenosive mineralne premaze odstraniti bez ostataka. Čvrsto prianjajuće premaze suho ili mokro očistiti.

Površine s naslagama algi ili plijesni: Naslage plijesni odnosno gljivica odstraniti mokrim čišćenjem. Površine proprati sa Capatoxom i pustiti da se dobro osuše.

Površine opterećene industrijskim plinovima ili čađom oprati pod visokim tlakom uz dodatak prikladnog sredstva za pranje i poštujući zakonske odredbe. Ako je potrebno, ovisno o podlozi, grundirati sa Synthesa Tiefgrund.

Priprema materijala

Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe (obratiti pažnju na ÖNORM B 3430, dio 1).

Način primjene

Temeljni premaz:
Prvi sloj mase strukturirano nanijeti nehrđajućim metalnim gleterom. Accento Dekorspachtel može se nanijeti u različitim strukturama. Nakon sušenja nakon ca. 24 sata potrebno je skinuti svaku neravninu koja je ostala iza zaglađivanja, što se radi mehaničkim ili ručnim brušenjem (brusni papir 180-240). Važno: površinu dobro otprašiti!

Međupremaz:
Drugi sloj se nanosi slično kao i prvi, s razlikom da se sada umjesto metalnog gletera koristi Accento Spezialkelle.
Obilno nanijeti Accento Dekorspachtel i razvući na nulu (sastavci premaza ne smiju biti vidljivi) sa Accento Spezialkelle. Na taj način dobiva se površina bez zaostalih metalnih čestica.

Završni sloj:
Posljednji sloj predstavlja Accento Effektspachtel. Ova se masa može nanijeti, ovisno o željenom optičkom efektu površine, u transparentnoj ili pigmentiranoj izvedbi (zlatnoj, srebrnoj, bakrenoj). Accento Effektspachtel nanijeti obilno i razvući na nulu pomoću Accento Spezialkelle.

Napomena:
Zbog raznovrsnih mogućnosti oblikovanja površine tehnikom zaglađivanja Accento Spachteltechnik, načelno preporučujemo izradu probne površine na objektu.

Mogućnosti strukturiranja:

Image 2 (051154_Accento_Dekorspachtel_izgled_SI.jpg)

Classico:
(nanošenje čvrstim, odlučnim potezima)
1. Accento Dekorspachtel se nanosi "kratkim udarnim potezima” metalnim gleterom
2. Nakon sušenja od ca. 24 sata zaostale neravnine od zaglađivanja obrusiti mehanički ili ručno (otprašiti)
3. Accento Dekorspachtel obilno nanijeti na Accento Spezialkelle i razvući na nulu.
4. Accento Effektspachtel ravnomjerno nanijeti sa Accento Spezialkelle i razvući na nulu.

Flora:
(tekuće, mekane linije)
1. Accento Dekorspachtel obilno nanijeti i pomoću ravno postavljenog metalnog gletera razvući brazde.
2. Nakon sušenja od ca. 24 sata zaostale neravnine od zaglađivanja prebrusiti mehanički ili ručno (otprašiti).
3. Accento Dekorspachtel obilno nanijeti na Accento Spezialkelle i razvući na nulu.
4. Accento Effektspachtel ravnomjerno nanijeti sa Accento Spezialkelle i razvući na nulu.

Corrosione:
(optički efekt korodirane čelične površine)
1. Accento Dekorspachtel obilno nanijeti i strukturirati masu valjkom za strukturiranje, nakon toga djelomično dodatno zagladiti metalnim gleterom.
2. Nakon sušenja od ca. 24 sata zaostale neravnine od zaglađivanja prebrusiti mehanički ili ručno (otprašiti).
3. Accento Dekorspachtel obilno nanijeti na Accento Spezialkelle i razvući na nulu.
4. Accento Effektspachtel ravnomjerno nanijeti sa Accento Spezialkelle i razvući na nulu.

Razrjeđivanje

Koristiti nerazrijeđen proizvod.

Sistem nanošenja na površinu

Površina mora biti ravna i ujednačena, neravne površine treba pregletati da se postigne ravnina.

Fasadni sustavi:
Obratiti pažnju:
Na fasadnim sustavima je potrebno obratiti pažnju na svjetlosnu vrijednost nijanse. Kod tamnih nijansi (svjetlosna vrijednost <25) na fasadnom sustavu je neophodno izvesti "DarkSide" sustav.

Fasadni sustav DarkSide:

 • lijepljenje sa Top-Fix- Kleber ili Haftmörtel fein
 • Izolacijska ploča: Mineralna vuna ili izolacijske ploče od konoplje
 • 5 mm Carbonit kao armirni sloj
 • Carbopor Reibputz 15 (1,5 mm)

Kod nijansi koje imaju svjetlosnu vrijednost >25, dozvoljeno je koristiti EPS izolacijske ploče.

Fasadni sustav sa EPS:

 • lijepljenje sa Top-Fix-Kleber ili Klebe- und Spachtelmasse 190
 • Izolacijska ploča: Dalmatiner Premium
 • 5 mm Carbonit ili Minera Carbon kao armirni sloj
 • Carbopor Reibputz 15 (1,5 mm)

Završnu žbuku od 1,5 mm treba radi postizanja glatke površine zagladiti sa CarboNitom.
Nakon toga nastaviti s sljedećim slojevima prema opisu u nastavku.

 • Capatect Putzgrund (toniran prema završnom sloju)
 • Accento Dekorspachtel
 • Accento Effektspachtel


Izrada sloja vani, različito nosive podloge:

 • izravnavanje i zaglađivanje sa CarboNit
 • Capatect Putzgrund (toniran prema završnom sloju)
 • Accento Dekorspachtel
 • Accento Effektspachtel

Izrada sloja unutra, različito nosive podloge:

 • izravnavanje i zaglađivanje sa SynthoMur ili Hand- und Rollspachtel Easy
 • dubinsko grundiranje: Security Primer Roll-On odn. Primalon Tiefgrund LF
 • Accento Dekorspachtel
 • Accento Effektspachtel

Potrošnja

Accento Dekorspachtel:
Punoplošno strukturiranje: ca. 1-1,5 kg/m2 za 2 nanosa (max. debljina sloja 1 mm)

Accento Effektspachtel:
Punoplošno strukturiranje: ca. 100-150 g/m2 (okvirne vrijednosti, točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem).
Radi očuvanja njegovih specifičnih svojstava ovaj proizvod se ne smije miješati s drugim proizvodima.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja za zrak, materijal i podlogu:
Ne raditi ispod +5°C i iznad +30°C. Ne raditi pod direktnim utjecajem sunca, vjetra, po magli ili pri visokoj vlažnosti zraka.

Vrijeme sušenja

Accento Dekorspachtel:
Pri 200C i 65% relativne vlažnosti zraka, površinski suh nakon 12 sati,
Kod nanošenja u više slojeva vrijeme sušenja je do 24 sata između nanošenja pojedinih slojeva. Može se brusiti nakon ca. 24 sata

Accento Effektspachtel:
Pri +20°C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon ca. 6 površinski suh.

Čišćenje alata

Vodom odmah nakon uporabe.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Samo za profesionalnu primjenu!
Čuvati izvan dohvata djece. Za brušenje koristite filter prašine P2. Ne udisati prašinu/maglu/pare/aerosol. Koristite kombinirani filter A2 / P2.
Sadrži smjesu od 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EG br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EG br. 220-239-6] (3:1). Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostatka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće. 

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list (dostupan na upit).

Ostali podaci

Kod otpada: 57303 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 08 01 11
Klasa ugrožavanja vode: WGK 1 slabo zagađuje vodu

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije