caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/98005/037339_TI_Compo_25_KG_Caparol-Akkordspachtel_SXL.png

Akkordspachtel SXL

Pastozna, dobro ispunjavajuća disperzivna masa za izravnavanje, za unutarnje prostore

Primjena

Gotova masa za izravnavanje, pripremljena za špricanje, namijenjena za profesionalnu uporabu, posebno za obradu betona priređenog na mjestu uporabe, elemenata od vapnenopješčanih opeka, ravnih blokova i poroznog betona, ploča od gipsa (gipskartonskih ploča). Masa je prikladna za postizanje kvalitete površine stupnja Q3 odnosno Q4 u skladu s propisima BVG biltena br. 2 i BFS biltena br. 12.

Svojstva materijala

  • masu treba razvući i zagladiti

  • razrjediva u vodi, ekološki prihvatljiva i slabog mirisa, ispitana od strane Komisije za zdravstvenu ocjenu građevinskih proizvoda

  • velika čvrstoća prianjanja
  • dobro se suši, gubitak volumena neznatan
  • u suhom se stanju može brusiti, u mokrom stanju filcati
  • paropropusna
  • minimalne emisije štetnih tvari, ne sadrži otapala
  • klasifikacija ponašanja pri požaru: A2-s1, d0 prema DIN EN 13501-1

Osnova materijala

Disperzija umjetne smole prema DIN 55945.

Pakiranje/Veličina pakiranja

25 kg PE-vreća, 25 kg kanta

Nijanse

Prirodno bijela
Može se nijansirati sa najviše 5 % CaparolColor Vollton- und Abtönfarben ili AmphiColor Vollton- und Abtön­farben abtönbar.

Stupanj sjaja

Mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Dopunski proizvod

Caparol-Füllspachtel P kao smjesa za zapunjavanje fuga kod gipskartonskih ploča Q1-Q2 i za fino pokrivanje.
Za vlažne prostore: Histolith Renovierspachtel, Histolith Feinputz, Capatect-Feinspachtel 195, Capatect ArmaReno 700.

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti suhe, bez onečišćenja i tvari koje potiču odvajanje. Treba se pridržavati propisa VOB (= propisa o ugovaranju građevinskih radova), dio C, DIN 18363, stavak 3. Ovisno o podlozi i njenoj kakvoći, prije nanošenja mase za izravnavanje potrebno je nanijeti odgovarajući temeljni premaz. Pritom se treba pridržavati Tehničkih informacija br. 650 „Podloge i njihova priprema'". Sjajne, nosive stare premaze treba prethodno ohrapaviti.

Žbuke iz skupine mortova PII i PIII/tlačna čvrstoća prema normi DIN EN 998-1 s min. 2 N/mm2: čvrste žbuke normalne upojnosti premazati bez prethodne obrade. Na grubo porozne upojne žbuke koje se osipaju treba nanijeti kao temeljni premaz OptiSilan Tiefgrund odn. CapaSol RapidGrund.

Gipsane žbuke iz skupine mortova PIV/tlačna čvrstoća prema normi DIN EN 13279 s min. 2 N/mm2: temeljni premaz sredstvom CapaSol RapidGrund ili Caparol Haftgrund EG. Gipsane žbuke sa zapečenom koricom treba obrusiti, odprašiti i nanijeti kao temeljni premaz Caparol-TiefGrund TB.

Način primjene

Moguće nanošenje ručno ili špricanjem:

Ručno nanošenje mase za izravnavanje: prije nanošenja masu dobro promiješati i razvući nehrđajućim gleterom.

Radna ekipa i učinak: jedna se ekipa za špricanje sastoji od 2-3 čovjeka. 1 čovjek uređajem za špricanje nanosi materijal uvijek iste debljine sloja, 1 čovjek ravnomjerno razvlači naneseni materijal i zatim zaglađuje površinu. 1 je čovjek odgovoran za punjenje uređaja za špricanje materijalom.

Nanošenje špricanjem: racionalno je i ekonomično premazivanje i špricanje materijala po zidnim i stropnim površinama od npr. gotovih betonskih elemenata, betona glatko lijevanog na mjestu uporabe te poroznog betona, kao i ploča od gipsa i gipskartonskih ploča metodom tankoslojnog žbukanja sa uređajima za špricanje velike snage.

Način rada: špricanjem se nanosi obilan, nerazrijeđen sloj Caparol-Akkordspachtel SXL po cijeloj površini i odmah zaglađuje prikladnim čeličnim gleterom. Caparol-Akkordspachtel SXL se nakon sušenja može navlaživanjem filcati odnosno brusiti na suho. Nakon što su se obrađene površine potpuno osušile može se špricanjem nanijeti jedan sloj Caparol-Akkordspachtel SXL sa strukturom koja seže od fine do grube. Izgled strukture može se prilagođavati već prema stupnju razrjeđenja i odgovarajućeg promjera mlaznica. Nanošenje špricanjem posebno se preporučuje za stropne površine koje trebaju ostati neobrađene.

Posebne upute za postupak izravnavanja i raspršivanja:
U većim prostorijama treba izgladiti strop prije špricanja zidnih površina. U tom slučaju treba ipak usput špricati i izgladiti i gornji dio zidnih površina (takozvanu glavu) do određene visine koju se može dosegnuti s poda. Nakon toga se šprica i također izglađuje i donji dio zidne površine. Sve uglove treba nakon zaglađivanja i laganog sušenja prevući mokrim kistom za grijaća tijela. Nakon sušenja dodatno izravnati eventualne udubine i mjehuriće. Proboje hrđe treba, nakon što je masa za izravnavanje dobro prosušena, zabrtviti prikladnim antikorozivnim sredstvom za grundiranje, npr. Capalac Aqua Multiprimer. U slučaju vrlo glatkih betonskih stropnih površina, koje nemaju izbočine ili udubljenja, može se površina izravno pokriti špricanjem pokrivnog sloja i bez prethodnog zaglađivanja.

Radna ekipa i učinak: jedna se ekipa za špricanje sastoji od 2-3 čovjeka. 1 čovjek uređajem za špricanje nanosi materijal u ravnomjernoj debljini sloja, 1 čovjek ravnomjerno razvlači naneseni materijal i zatim zaglađuje površinu. 1 je čovjek odgovoran za punjenje uređaja za špricanje materijalom.

Sredstva za pokrivanje: za pokrivanje otvora za prozore i vrata pokazali su se najboljim po mjeri izrađeni drveni okviri, pokriveni plastičnom folijom. Podove treba prekriti teškim pokrivnim materijalima.

Prikladni uređaji za špricanje: Caparol-Akkordspachtel SXL se obrađuje pomoću transportnih uređaja za žbukanje i Airless uređaja velike snage. Kod Airless pištolja treba ukloniti sve filtere. Kao Airless pištolje treba za mase za izravnavanje uvijek koristiti pištolje za špricanje, preporučene od dotičnog proizvođača, s većim propuštanjem. 


Veličina dizne: 0,039–0,052″
Tlak: ca 150-180 bara
Transportni učinak: >6l/min

Kako bi obrada pomoću Airless uređaja bila optimalna, potrebno je tijekom obrade osigurati temperatura materijala od min. +10°C. Kad se radi o materijalu u pakiranju, preporučuje se miješati materijal mješalicom.

Kao brusno sredstvo pokazali su se dobrim Abranet tvrtke Mirka i Granatnet tvrtke Festool s granulacijom 180.

Sistem nanošenja na površinu

Premazivanje mase za izravnavanje drugim proizvodom: prije daljnje obrade sa Sylitol Bio-Innenfarbe potrebno je grundiranje sa Caparol Haftgrund EG. Površine zaglađene sa Caparol-Akkordspachtel mogu se nakon što su dobro prosušene, premazivati bez grundiranja sa svim Caparolovim disperzivnim i lateks bojama.

Prije daljnjeg premazivanja plastičnim masama ili tapeciranja zidnim oblogama od staklenih vlakana kao i tekstilnim tapetama potreban je temeljni premaz Caparol-Haftgrund EG. Pri premazivanju žbukama na bazi umjetne smole potrebno je grundiranje sa Putzgrund.

Potrošnja

Nanošenje špricanjem: ca. 1.600 g/m2/mm debljine sloja
Strukturirano-prošarano: 500–800 g/m2, ovisno o željenoj strukturi.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade:
+50C za podlogu i okolni zrak. Temperatura materijala kod obrade > +100C.

Vrijeme sušenja

Ovisno o vlazi, temperaturi i debljini sloja ca. 12 – 48 sati.

Čišćenje alata

Vodom odmah nakon uporabe.

Napomena

Caparol-Akkordspachtel SXL nije prikladan za vlažne prostore.
Zbog primjene prirodnih punila moguće su neznatne razlike u tonu boje. Ako se proizvod nanosi špricanjem, a treba ostati nepremazan, preporučujemo da se za premazivanje mase za izravnavanje i za špricanje vodi računa o brojevima iste proizvodne šarže.
Pri uporabi transportnih uređaja za žbukanje može doći do trenja, osobito kod novih pužnih transportera i crijeva. Molimo uzmite u obzir podatke proizvođača transportnih uređaja. Ako su zidne površine bile obrađene špricanjem mase za izravnavanje, daljnje se premazivanje treba izvest Caparolovim disperzivnim bojama. Na taj je način moguće postići bolju otpornost, kakva je često potrebna kod zidnih površina.
Na sabijenim, slabo upojnim podlogama mogu se pojaviti sitni mjehurići zraka (kako bi se taj efekt sveo na najmanju mjeru potrebno je grundiranje sa Caparol-Haftgrund EG). Mjehuriće je nakon kratkog odzračivanja moguće ukloniti ponovnim zaglađivanjem. Vrijeme za zaglađivanje ovisi o temperaturi i vlažnosti zraka na objektu. Ako se nakon zaglađivanja ponovo pojave mjehuri, znači da je zaglađivanje obavljeno malo prerano. Tada treba postupak zaglađivanja ponoviti. Kod hrapavih, strukturiranih podloga je za postizanje glatke, ravne površine eventualno potrebna dorada masom za izravnavanje.
Pri premazivanju površina obrađenih masom za izravnavanje koja sadrži gips može uslijed dugotrajnog djelovanja vlage doći do bubrenja, nastanka mjehurića i odlamanja čestica. Stoga se treba dostatnim prozračivanjem i temperaturom pobrinuti za brzo sušenje. Pridržavati se uputa u biltenu br. 2 „Obrada gipsanih ploča masom za izravnavanje" Njemačkog saveznog udruženja za industriju gipsa i ploča od gipsa. Po potrebi treba grundirati sa Caparol-Haftgrund EG ili Capasol RapidGrund.

Njemački certifikat

  • Izvješće o klasifikaciji požara.

  • Ispitivaje emisije štetnih tvari AgBB u skladu sa DIN ISO 16000-9.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati plin/pare/aerosol. Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

Za ovu skupinu proizvoda ne postoji EU ograničenje. Proizvod sadrži maks. <1 g / l hlapivih organskih spojeva.

GIS kod

BSW20

Kod proizvoda boja i lakova

(ranije M-DF01)

Deklaracija sadržaja

Polivinilacetatna smola, kalcij karbonat, silikati, voda, aditivi, sredstvo za konzerviranje (Metilizotiazolinon, Benzizotiazolinon)

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije