caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/137151/045867_AkkordLeichtspachtel_und_AkkordLeichtspachtel_fuer_innen.png

AkkordLeichtspachtel

Pastozna, disperzivna, masa za izravnavanje male težine, za unutarnje prostore

Primjena

Pastozna masa za izravnavanje, priređena za špricanje i špahtlanje, vrlo male težine i s mogućnošću vrlo velike debljine nanešenog sloja, koja se može razvlačiti na nulu.
Prikladna za postizanje kvalitete površine stupnja Q3 odnosno Q4 u skladu s propisima BVG biltena br. 2 i BFS biltena br. 12, a može se koristiti i kao podloga prije nanošenja strukturnih žbuka ili staklenih vlakana metodom tankoslojne žbuke ili u kombinaciji s prikladnim soboslikarskim flisom na bazi staklenih vlakana kao što je Capadecor AkkordVlies-SP.
Namijenjena za racionalno i ekonomično nanošenje, u kombinaciji sa uređajima za špricanje velike snage, na zidne i stropne površine od npr. mineralne žbuke, gotovih betonskih elemenata, betona priređenog na mjestu uporabe, ravnih blok opeka i poroznog betona, te ploča od gipsa i gipskartonskih ploča itd.

Svojstva materijala

  • razvlačenje i zaglađivanje je lako i jednostavno
  • velika čvrstoća prianjanja
  • u debljim se slojevima suši bez pojave pukotina
  • u suhom se stanju može vrlo dobro brusiti ili u mokrom stanju filcati
  • paropropusna
  • razrjediva u vodi, ekološki prihvatljiva i slabog mirisa, ispitana od strane Komisije za zdravstvenu ocjenu građevinskih proizvoda
  • minimalne emisije štetnih tvari, ne sadrži otapala
  • klasifikacija ponašanja pri požaru: A2-s1, d0 prema DIN EN 13501-1

Osnova materijala

Disperzija umjetne smole prema DIN 55945

Pakiranje/Veličina pakiranja

18 kg kanta, 20 kg PE-vreća

Nijanse

Prirodno bijela
Može se nijansirati sa najviše 5 % CaparolColor Vollton- und Abtönfarben ili AmphiColor Vollton- und Abtön­farben abtönbar.

Stupanj sjaja

Mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Dopunski proizvod

Caparol-Füllspachtel P kao smjesa za zapunjavanje fuga kod za finog zapunjavanja i većih popravaka.

Za vlažne prostore:
Akkordspachtel KF
Histolith Renovierspachtel
Histolith Feinputz
Capatect-Feinspachtel 195
Capatect ArmaReno 700

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti suhe, bez onečišćenja i tvari koje potiču odvajanje. Treba se pridržavati propisa VOB (= propisa o ugovaranju građevinskih radova), dio C, DIN 18363, stavak 3.

Priprema podloge

Ovisno o postojećoj podlozi i njenoj kakvoći, potrebno je prije nanošenja mase za izravnavanje nanijeti odgovarajući temeljni premaz (vidjeti Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema"). Sjajne, nosive stare premaze treba prethodno ohrapaviti.

Žbuke iz skupine mortova PII i PIII/tlačna čvrstoća prema normi DIN EN 998-1 s min. 2 N/mm2:
Čvrste, normalno upojne žbuke premazati bez prethodne obrade. Na grubo porozne, upojne žbuke koje se osipaju nanijeti kao temeljni premaz OptiSilan TiefGrund. odn. CapaSol RapidGrund.

Gipsane žbuke iz skupine mortova PIV/tlačna čvrstoća prema normi DIN EN 13279 s min. 2 N/mm2:
Nanijeti kao temeljni premaz CapaSol RapidGrund ili Caparol Haftgrund EG. Gipsane žbuke sa zapečenom koricom treba obrusiti, otprašiti i nanijeti kao temeljni premaz Caparol-Tiefgrund TB.

Način primjene

Može se nanositi ručno ili špricanjem.

Ručno nanošenje mase za izravnavanje:
Prije obrade materijal treba dobro promiješati i razvući nehrđajućim gleterom. Nakon sušenja masu navlažiti i filcati ili je brusiti na suho.
Pri uporabi prikladnog soboslikarskog flisa na bazi staklenih vlakana (ca. 40 g/m2 težine) treba AkkordLeichtspachtel nanijeti obilno i u dostatnoj količini za 2 do 3 trake, pročešljati masu nazubljenim gleterom od nehrđajućeg čelika (sa zupcima 4 x 6 x 4 mm odnosno 6 x 6 x 6 mm), umetnuti flis i ravnomjerno glatko utisnuti gleterom, a pritom u rubnom području prema sljedećoj traci ca. 5 cm ostaviti neutisnuto. Umetnuti sljedeću traku sa preklopom širine ca. 5 cm i utisnuti do područja šava. U području šava japanskim nožem (eventualno i nožem s kliznom stopom) izvesti rez s dvostrukim šavom i zatim utisnuti. Masu za izravnavanje koja prodire van obrisati vlažnom krpom. Neznatno izbočena područja šavova prije daljnje obrade lagano obrusiti.
AkkordLeichtspachtel je prikladan upravo za obradu ploča od gipsa, budući da se može razvući na „nulu". Za armiranje kod sljubljenih/ukošenih spojeva gipsanih ploča i gipskartonskih ploča (gipskartonskih ploča prema normi DIN 18180) može se AkkordLeichtspachtel primijeniti u kombinaciji s papirnim armirnim trakama ili trakama od staklenih vlakana. Pritom treba voditi računa da se premazivanje spojeva ploča smije obaviti tek nakon što više ne dolazi do promjene dužina pod utjecajem temperature ili vlage. Okolna temperatura ne smije biti niža od +10°C (vidjeti DIN 18181, stavak 5) te potom sa AkkordLeichtspachtel popuniti žljebove fuga, umetnuti armirne trake, utisnuti i zagladiti. Nakon završenog sušenja treba još jednom površinu prevući sa AkkordLeichtspachtel. Ako su fuge šire od 3 mm, treba ih prethodno zapuniti.


Nanošenje špricanjem:
Po cijelom površini se obilno nanosi nerazrijeđeni AkkordLeichtspachtel i odmah se zaglađuje prikladnim čeličnim gleterom.
Nakon sušenja masu navlažiti i filcati ili je brusiti na suho.

Prikladni uređaji za špricanje:

AkkordLeichtspachtel se nanosi pomoću transportnih uređaja za žbukanje i Airless uređaja velike snage. Kod Airless uređaja ukloniti sve filtere. Kao Airless pištolje treba za mase za izravnavanje uvijek koristiti pištolje za špricanje preporučene od dotičnog proizvođača. Ovakvi pištolji imaju veće propuštanje i znatno olakšavaju nanošenje mase za izravnavanje. Za nanošenje je potreban tlak od ca. 150-180 bara. Kako bi se zagarantirala optimalna obrada Airless uređajima, tijekom rada je potrebno osigurati temperaturu materijala od min. +10°C. Kada se radi o materijalu u pakiranju, preporučuje se miješati materijal mješalicom.
 
Veličina dizne: 0,035–0,045"
Tlak: 150-180 bara
Transportni učinak: >6L/min.


Sredstva za brušenje
Kako bi brušenje bilo nadasve racionalno, preporučuje se proizvod Granat Net tvrtke Festool i Abranet tvrtke Mirka s granulacijom 320.

Sistem nanošenja na površinu

Daljnja obrada izravnate površine drugim materijalima
Površine zaglađene sa AkkordLeichtspachtel mogu se, nakon što su dobro prosušene (što je prepoznatljivo po ujednačeno svijetloj, čvrstoj površini, bez tragova) premazivati kako slijedi:

Nakon grundiranja sa Capasol RapiGrund ili Haftgrund EG sa svim prikladnim Caparolovim disperzivnim i lateks bojama, lakovima na bazi vode, kao i plastičnim masama ili tapecirati zidnim oblogama od staklenih vlakana kao i tekstilnim i papirnim tapetama. Nakon nanošenja temeljnog premaza Caparol Haftgrund EG, AkkordLeichtSpachtel se može premazivati sa Caparol Sylitol bojama.


Prije daljnje obrade disperzivnim žbukama potrebno je grundiranje sa Putzgrund.

Potrošnja

Ca. 1,2 kg/m2/mm debljine sloja

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade:
+50C za podlogu i okolni zrak. Temperatura materijala kod obrade > +100C.

Vrijeme sušenja

Ovisno o vlazi, temperaturi i debljini sloja ca. 12 – 48 sati.

Napomena

AkkordLeichtspachtel nije prikladan za vlažne prostore. Zbog primjene prirodnih punila moguće su neznatne razlike u tonu boje.
Na sabijenim, slabo upojnim podlogama mogu se pojaviti sitni mjehurići zraka. Mjehuriće je nakon kratkog odzračivanja moguće ukloniti ponovnim zaglađivanjem. Vrijeme za zaglađivanje ovisi o temperaturi i vlažnosti zraka na objektu. Ako se nakon zaglađivanja ponovo pojave mjehurići, znači da je zaglađivanje obavljeno malo prerano. Tada treba postupak zaglađivanja ponoviti.
Kako bi se taj efekt sveo na najmanju mjeru potrebno je grundiranje nijansiranim Caparol-Haftgrund EG. Kod hrapavih, strukturiranih podloga je za postizanje glatke, ravne površine eventualno potrebna dorada masom za izravnavanje.
Pri premazivanju površina obrađenih masom za izravnavanje koja sadrži gips može uslijed dugotrajnog djelovanja vlage doći do bubrenja, nastanka mjehurića i odlamanja čestica te se preporučuje izrada probne površine. Također se treba dostatnim prozračivanjem i temperaturom pobrinuti za brzo sušenje. Potrebno je pridržavati se uputa u biltenu br. 2 "Obrada gipsanih ploča masom za izravnavanje" Njemačkog saveznog udruženja za industriju gipsa i ploča od gipsa.

Njemački certifikat

  • Izvješće o klasifikaciji požara.
  • Ispitivaje emisije štetnih tvari u skladu sa DIN ISO 16000-9.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati plin/pare/aerosol. Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

Za ovu skupinu proizvoda ne postoji EU ograničenje. Proizvod sadrži maks. <1 g / l hlapivih organskih spojeva.

GIS kod

BSW20

Kod proizvoda boja i lakova

(ranije: M-DF01)

Deklaracija sadržaja

Polivinilacetatna smola, kalcij karbonat, silikati, voda, aditivi, sredstvo za konzerviranje (Metilizotiazolinon, Benzizotiazolinon)

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije