caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/142011/047010_Renovo_ultimo_25kg_HR.png

Renovo Ultimo

Univerzalni, svestrano primjenjivi, mineralni gotovi suhi mort za fasade i interijere.

Primjena

Renovo Ultimo je kvalitetni svestrano primjenjivi mort, idealan za oblikovanje fasadnih i unutarnjih površina, te kao modelirana žbuka ili žbuka s filcanom strukturom, za popravak grešaka na žbukanim površinama, za renoviranje, armiranje te kao podloga za lazurne premaze.

Svojstva materijala

  • suhi mort s velikom sposobnošću difuzije
  • vrlo se lako nanosi, podatan i za ručnu i za strojnu obradu
  • površina se može strukturirati po želji
  • pojačan vlaknima
  • ekološki prihvatljiv
  • otporan na atmosferilije

Pakiranje/Veličina pakiranja

25 kg vreća

Nijanse

Naturweiß

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, min. 6 mjeseci.

Nasipna gustoća

1180 kg/m³

veličina zrna

0,5 mm

Difuzijski otpor µ (H2O)

μ=15

Ponašanje u požaru

A1 (EN 13501-1)

Koeficijent apsorpcije vode

<0,2 kg/m2h ( EN 1015-18)

Konzistentnost

prah

Prikladne podloge

Neožbukani i mineralno ožbukani zidovi i betonske površine. Nosivi, mineralni i organski premazi.

Priprema podloge

Podloga mora biti suha, čista, nosiva i ne smije sadržavati oljušteni premaz ili ostatke žbuke. Novi armirno slij razvući ravnom letvom i pustiti minimalno 3 do 4 tjedna da se stvrdne. Prije nanošenja morta Renovo Ultimo treba jako upojne podloge prethodno temeljito namočiti. Mineralne površine koje se osipaju ili su brašnaste treba najtemeljitije očistiti sve do čvrste podloge i grundirati ih sredstvom Primalon Tiefgrund LF.
Općenito vrijede upute za obradu za povezane sustave za toplinsku izolaciju. Također, prilikom nanošenja, poštivati osim pravila struke i smjernica za obradu, Capatect Upute za obradu za povezane sustave za toplinsku izolaciju i pribor.

Priprema materijala

U kantu staviti ca. 6 litara vode uz temeljito miješanje prikladnom mješalicom (maks. 400 okr/min) i dodati cjelokupni sadržaj pakiranja. Miješati dok ne nastane masa bez grudica, najmanje 5 minuta. Ostaviti da zrije ca. 10 minuta i još jednom kratko promiješati. Za zamješavanje se mogu koristiti i prikladne protočne mješalice.

Sistem nanošenja na površinu

Kao strukturna žbuka:
Renovo Ultimo nanijeti po čitavoj površini gleterom zidarskom žlicom od plemenitog čelika ili prikladnim strojem za žbukanje, zatim ga pročešljati nazubljenim gleterom sa zupcima 8x8 mm, tako da nastane ravnomjerna debljina sloja. U još vlažnom stanju zaglađuje se ravnom letvom ili lopaticom. Površinu se može zaglađivati, modelirati ili nakon odgovarajućeg vremena sušenja filcati. Za postizanje ujednačene površine mora površine koje čine cjelinu uvijek obrađivati isti majstor, kako bi se izbjegla odstupanja koja potječu od individualnog poteza rukom. Radi izbjegavanja vidljivih sastava treba angažirati dostatan broj radnika na svakom položaju na skeli i raditi kontinuirano postupkom mokro u mokro. Uvijek valja žbukati čitave površine ili dijelove fasade bez prekida. Kod zaglađene ili filcane površine potrebno je od debljine sloja od 3 mm nadalje uložiti staklenu mrežicu Capatect Glasgewebe.

Renoviranje fasada:

Renovo Ultimo nanosi se s 2/3 potrebne debljine sloja u širini mrežice, a mrežica Capatect Glasgewebe se utiskuje s preklopom od min.10 cm. Nakon toga se ponovo Renovo Ultimo obrađuje postupkom mokro na mokro, kako bi se osigurala potpuna pokrivenost mrežice. 

Potrošnja

ca. 1,2 kg/m2 po mm debljine sloja

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Nanošenje pri temperaturama ispod + 5°C (temperatura građevine, materijala, zraka) kao i po jakom suncu, po kiši bez zaštite, po magli odnosno rosi nije dopušteno.
Ti uvjeti se moraju održati najmanje 2 dana nakon nanošenja.

Vrijeme sušenja

Pri + 20 °C i 65 % relativne vlažnosti površinski suho nakon 24 sata. Prosušeno i opteretivo nakon 2-3 dana. Renovo Ultimo se suši hidratacijom i hlapljenjem vode za pripremu mase. Sušenje se produljuje posebno u hladnim razdobljima i pri velikoj vlažnosti zraka. Oprez kad postoji opasnost od noćnog mraza!

Čišćenje alata

Vodom odmah nakon upotrebe.

Zabilješka

Da bi se očuvala njegova specijalna svojstva, Renovo Ultimo se ne smije miješati s drugim proizvodima. Nije prikladan za vodoravne površine na kojima se zadržava vlaga. U svrhu sprječavanja djelovanja kiše treba tijekom faze sušenja u datom slučaju postaviti cerade. Pri jakom vjetru ili sunčevu zračenju preporučujemo fasadu zaštiti ceradama. 

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

Cadrži vapneni hidrat, cement.
Nadražuje oči, dišni sustav i kožu. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Ne udisati prašinu. Spriječiti dodir s kožom i očima. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nakon dodira s kožom, odmah skinuti svu zagađenu odjeću i odmah isprati s dovoljno vode i sapuna. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice.
Sadržaj kroma nizak prema RL 2003/53/EG. Rok trajanja uz dodatak sredstva protiv starenja do 6 mjeseci od datuma proizvodnje (vidjeti broj šarže).

Odlaganje

Deponij za građevinsku šutu ili sabirno mjesto za problematične materijale. Ne odlagati s kućnim smećem. Ne smije dospijeti u kanalizaciju, plodno tlo ili vodene tokove. Neočišćenu ambalažu zbrinjavati kao proizvod.

Ostali podaci

Šifra otpada; 31 409 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 17 01 00
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr
Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

Kontakt:
Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15
tel: 01/3373-731
fax: 01/3373-733
mail: info@caparol.hr
Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije