caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/219977/062334_capatect_sockelfix_objekt_25kg_HR.png

Capatect SOCKELFIX Objekt

Mineralno, poboljšano ljepilo vrhunske kvalitete, namijenjeno specijalno za lijepljenje izolacijskih fasadnih ploča i ploča za sokl

Primjena

Capatect Sockelfix Objekt je mineralni tvornički pripremljen vapno/cementni suhi mort, s hidrauličkim vezanjem, namijenjen za lijepljenje Capatect fasadnih izolacijskih ploča i ploča za sokl, posebno na bitumenskim podlogama.

Svojstva materijala

  • vrlo dobra stabilnost
  • zahvaljujući agregatima za poboljšanje kvalitete, odlično se premazuje 
  • mineralno vezivo s plastificirajućim dodacima
  • vrlo velika snaga lijepljenja
  • paropropusnost 
  • ekološke prednosti

Pakiranje/Veličina pakiranja

25 kg vreća (40 kom = 1.000 kg/paleta)

Nijanse

Siva

Skladištenje

Uskladištivost 6 mjeseci, na suhom, od vlage zaštićenom mjestu, kao cement.

Tehnički podaci

  • gustoća svježeg morta prema EN 1015-10: ca. 1,70 g/cm³
  • prionjivost prema EN 1015-12: 0,5 N/mm2

Priprema podloge

Podloga mora biti suha, čista, nosiva te bez labavih ostataka premaza ili žbuke (poštivati ÖNORM). Nosive, mineralne premaze se moraju ohrapaviti kako bi se poboljšalo prianjanje. Oštećene mineralne premaze koji se ljušte ili strukturnu žbuku treba maksimalno odstraniti. Šupljine u žbuci treba obiti i dožbukati takva mjesta prikladnim materijalom u ravnini s površinom. Mineralne površine koje se osipaju ili postaju brašnaste treba temeljito očistiti sve do čvrste tvari i grundirati sa Primalom Tiefgrund LF.
Tvrtka garantira da kvaliteta proizvoda odgovara specifikaciji. Zbog različitih uvjeta obrade, koji ne spadaju u područje naše odgovornosti, ne preuzimamo nikakvo daljnje jamstvo. Podaci o primjeni, obradi i potrošnji materijala ne oslobađaju korisnika potrebe da prethodno napravi probnu površinu. U slučaju nedoumice obratite se našoj stručnoj službi za dodatne informacije.

Priprema materijala

Sadržaj vreće treba mješalicom uz dodatak ca. 5,5 litara vode zamiješati u glatku masu. Pustiti da zrije ca. 10 minuta i ponovo promiješati. Mogu se koristiti i prikladne protočne miješalice. Capatect Sockelfix Objekt može se nanositi i pomoću strojne tehnike Capatect Maschinentechnik Opus I.

Način primjene

Capatect Sockelfix Objekt nanosi se rubno-točkastom metodom ili po cijeloj površini izolacijskih ploča, tako da se na zidu i ploči postigne min. 40 % lijepljene kontaktne površine, pri nanošenju po cijeloj površini 80%.  Izolacijske ploče potrebno je lijepiti u povezanom sustavu odozdo prema gore i dobro ih pritisnuti. U spojeve ploča ne smije dospjeti masa za lijepljenje. Pri postavljanju valja voditi računa o vertikali i horizontali. Neravnine do  +/- 1 cm mogu se izjednačiti u armirnom sloju. Pri postavljanju, vrijede Capatect upute za obradu odn. smjernice za ugradnju ETICS sustava.

Sistem nanošenja na površinu

Ručno ili strojno.

Potrošnja

Lijepljenje: ca. 5,5 kg/m2
Kod ovog podatka o potrošnji radi se o orijentacionoj vrijednosti. U obzir treba uzeti odstupanja koja ovise o objektu i načinu izvođenja radova.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Tijekom izvođenja radova i faze sušenja temperature okoline i podloge ne smiju pasti ispod + 5°C. Ne raditi na suncem zagrijanim površinama, kao niti po kiši, velikoj vlažnosti zraka ili jakom vjetru. Oprez u slučaju noćnog mraza!

Vrijeme sušenja

Pri 200C i 65% relativne vlažnosti zraka, ovisno o debljini nanosa, ca. 24 sata. Pri nižim temperaturama i višoj vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe vodom.

Napomena

Kako bi se očuvala specijalna svojstva ovog proizvoda, Capatect Sockelfix Objekt  se ne smije miješati sa drugim proizvodima.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Sadrži cement. Uzrokuje teške ozljede oka. Izbjegavati udisanje prašine. Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje. Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika. Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. Skladištiti na suhom mjestu.

Obratiti pažnju

Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

Ostali podaci

Šifra otpada; 31438 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 17 09 03
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr ili na upit.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije