caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/77235/032967_Fassade_PhotoVision_01.png

Capatect-PhotoVision

Capatect PhotoVision služi za individualno i dekorativno oblikovanje fasadnih površina.
 • Primjena

  Capatect PhotoVision pletivo je štampani mrežasti nosač slika za individualno, dekorativno i umjetničko oblikovanje fasadnih površina
  • Capatect-WDVS sustavi za povezanu toplinsku izolaciju
  • beton, nepremazani
  • donje žbuke iz skupine mortova PII + PIII prema DIN V 18550
  • mat, nosivi premazi disperzivnih boja
  • nosivi silikatni premazi
  Podloge sa slanim izbojima (cvjetanja) kao i podloge od plastike i drveta nisu prikladne.

  Svojstva materijala

  • propusnost vodene pare
  • otpornost na atmosferilije, odbija vodu
  • dobra obrada
  • lakirani premaz UV stabilan
  • stabilnost dimenzija
  • neškodljivost za okoliš

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  Rola (sastoji se od više pojedinačnih dijelova, ovisno o veličini slike, širina trake najviše 1,5 m)

  Nijanse

  Oblikovanje i nijanse prema želji klijenta / prozirno nepropusno lakiranje.

  Stupanj sjaja

  Svilenkasto mat

  Skladištenje

  Na ravnom, bez naprezanja, zaštićeno od stalne izloženosti suncu, zagrijavanja i mehaničkog opterećenja.

  Proizvod br.

  9816

  Prikladne podloge

  • System 1 + System 2 dolje navedenih Capatect povezanih sustava za toplinsku izolaciju
  • beton, nepremazan
  • donje žbuke iz skupine mortova PII + PIII prema DIN V 18550
  • mat, nosivi premazi disperzivnih boja
  • nosivi silikatni premazi

  Priprema podloge

  Podloga mora biti ravna, čista, suha, čvrsta, nosiva i bez tvari koje razdvajaju. Pridržavati se upute VOB dio C, DIN 18363, st. 3.
  Nenosivi premazi laka, disperzivnih boja ili umjetne smole kao i nenosivi mineralni premazi moraju se odstraniti bez ostatka.
  Premaze koji čvrsto vežu očistiti na suho ili mokro.
  Površine s naslagama plijesni, mahovine ili algi očistiti mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa. Proprati sa Capatox i pustiti površine da se dobro osuše.
  Površine zaprljane industrijskim plinovima ili čađi očistiti mlazom vode pod pritiskom uz dodatak prikladnog sredstva za čišćenje i pridržavanje zakonskih propisa.
  Ukoliko je potrebno, ovisno o podlozi, grundirati prikladnim Caparol sredstvom za grundiranje.

  Sistem nanošenja na površinu

  Capatect povezani sustavi za toplinsku izolaciju

  System 1 (EPS sa CarbonSpachtel)

  1. Capatect povezani sustav za toplinsku izolaciju
  Kao podloga se izrađuje Capatect povezani sustav za toplinsku izolaciju prema smjernici za obradu. Kao izo-ploče primjenjuju se Dalmatiner fasadne izo-ploče 160 + 164, Capatect PS fasadne izo-ploče 600 i Capatect fasadne izo-ploče 155.

  2. Armiranje sa CarbonSpachtel
  Masa za armiranje se na izo-ploče nanosi uvijek u širini trake pletiva, a Capatect pletivo 650 se utisne s preklapanjem od ca. 10 cm. Nakon toga se mokro na mokro obradi masom tako da pletivo bude prekriveno po cijeloj površini. Pletivo mora ležati u gornoj trećini armirnog sloja.
  Ukupna debljina sloja mora iznositi ca. 3 mm.

  3. Izravnavanje sa CarbonSpachtel
  Za odstranjivanje neravnina na armirnom sloju se nakon dobrog sušenja mora izvesti dodatno izravnavanje (debljina sloja najviše 1 mm) sa korištenom masom za armiranje CarbonSpachtel.

  4. Grundiranje sa CapaGrund Universal
  U području fasadne slike se armirni sloj nakon što se potpuno osuši mora ravnomjerno grundirati sa CapaGrund Universal u nijansi Venato 25.


  System 2 (mineralna vuna sa CarboNit)

  1. Capatect povezani sustav za toplinsku izolaciju
  Als Kao podloga se izrađuje Capatect povezani sustav za toplinsku izolaciju prema smjernici za obradu. Kao izo-ploče primjenjuju se Capatect MW fasadne izo-ploče 100, 101, 119 DUO plus, 149 EXTRA.

  2. Armiranje sa CarboNit:
  Masa za armiranje se na izo-ploče nanosi uvijek u širini trake pletiva, a Capatect pletivo 650 se utisne s preklapanjem od ca. 10 cm. Nakon toga se mokro na mokro obradi masom tako da pletivo bude prekriveno po cijeloj površini. Pletivo bi trebalo ležati u gornoj trećini armirnog sloja. Ukupna debljina sloja mora iznositi ca. 5-6 mm.

  3. Izravnavanje sa CarbonNit
  Za odstranjivanje neravnina na armirnom sloju se nakon dobrog sušenja mora izvesti dodatno izravnavanje (debljina sloja najviše 1 mm) sa korištenom masom za armiranje CarboNit.


  4. Grundiranje sa CapaGrund Universal
  U području fasadne slike se armirni sloj nakon što se potpuno osuši mora ravnomjerno grundirati sa CapaGrund Universal u nijansi Venato 25.


  Capatect PhotoVision pletivo
  Ljepljenje sa Capatect-PhotoVision-Spezialkleber. Premazivanje sa Caparol TopLasur NQG

  Capatect PhotoVision-Spezialkleber ljepilo nanijeti zasićeno i ravnomjerno valjkom od janjeće dlake (ca. 500-600 g/m2) i pletivo Capatect PhotoVision odmah umetnuti u mokru masu i pritisnuti mekom najlonskom četkom za tapeciranje, ravnomjerno da ne bude mjehurića. Uvijek pripremiti samo toliko ljepila Capatect PhotoVision-Spezialkleber da prije umetanja pletiva PhotoVision ne dođe do stvaranja kore na površini ljepila. Ljepilo koje procuri kroz pletivo razmazati četkom za nanošenje lazure. Po potrebi pripremiti još malo ljepila PhotoVision- Spezialkleber, tako da PhotoVision pletivo bude dobro umetnuto.

  Ako se Capatect PhotoVision motiv sastoji iz više pojedinačnih dijelova, pojedine trake se polažu redoslijedom navedenom u planu za polaganje, tako da budu spojene. Prva traka pletiva PhotoVision mora biti točno i ravnomjerno namještena.
  Nakon sušenja (najranije ipak nakon 24 sata) se nanosi dodatni zaštitni premaz sa Caparol TopLasur NQG. Caparol TopLasur NQG se pritom nanosi zasićeno i ravnomjerno (ca. 150 g/m2) pomoću četke za nanošenje lazure i razdijeli. Paziti na to da ne bude nikakvih nedostataka.  Prijelaz na premaz od žbuke

  Čisti prijelaz u području pletiva PhotoVision na gornju žbuku se izvodi kako slijedi:
  Budući da se u području spoja pletiva PhotoVision sa premazom gornje žbuke ta gornja žbuka navlači ca. 1,5 cm na pletivo PhotoVision, to područje treba brižljivo oblijepiti ljepljivom trakom i grundirati sa Putzgrundom (po potrebi nijansu uskladiti s premazom od žbuke). Nakon sušenja i premazivanja gornjom žbukom ljepljiva traka se pažljivo uklanja.


  Napomena
  Ljepilo PhotoVision-Spezialkleber se smije upotrebljavati samo za vanjske radove, a ne za unutarnje. Pletivo Capatect PhotoVision se ne može polagati oko unutarnjih i vanjskih kutova.
  U području kuta se uvijek mora odrezati.
  Po potrebi se u kutovima može izraditi prijelaz sa na tržištu uobičajenim plastičnim kutnim profilima (npr. tvrtke Protektor br. 3528). Učvršćivanje odgovarajućih profila se obavlja sa Disbothan 235 PU-Fugendicht. Kod ljepljenja i eventualno potrebne prilagodbe boje profila pomoću premaza pletivo PhotoVision se mora oblijepiti i zaštititi.
  Spojevi detalja se moraju pažljivo i točno rezati i prilagoditi, kao kod "normalnog tapeciranja".
  Budući da se kod PhotoVisiona radi o ukrasnom i dekorativnom elementu, format treba ograničiti na 12 m2 spojenih površina. Istovremeno površina ne smije premašiti više od 5 % ukupne površine fasade neke zgrade.

  Na neizoliranim podlogama se ne mora pridržavati ograničenja formata.

  Treba paziti na to da ovisno o veličini pletiva PhotoVision i površine koja se obrađuje bude angažirano dovoljno ljudi.
  Ako se motiv Capatect PhotoVision pletiva sastoji od više pojedinačnih dijelova, pojedini komadi se moraju polagati odgovarajućim redom, prema planu polaganja priloženom uz svaku isporuku.
  Veličina datoteke: ovisno o veličini slike i udaljenosti s koje s promatra je u pravilu dostatna maksimalna razlučivost digitalne kamere od 8 megapiksela (format datoteke JPG / TIF).
  Molimo da pazite na to da kod tiskanja može doći do jačeg odstupanja u boji u usporedbi s prikazom na monitoru. Ako se želi točna nijansa (npr. logotip tvrtke), to treba uzeti u obzir kod naručivanja. U načelu klijent dobiva testni ispis radi odobravanja tiska.
  Neznatne promjene u nijansi su uobičajena pojava digitalne proizvodne tehnologije. Stoga se ne priznaju reklamacije za neznatne promjene u boji unutar neke nijanse između dvije trake slike. To važi i za pojedinačno vidljive spojeve između traka slike koji se ne mogu uvijek izbjeći uslijed neravnina na podlozi, krutosti materijala i stabilnosti oblika.
  Polazimo od toga da klijent ima prava korištenja slika za prispjele motive.

  Okolne odnosno granične gornje žbuke

  • Capatect-Fassadenputz K + R
  • AmphiSilan-Fassadenputz K + R
  • ThermoSan-Fassadenputz NQG


  Ostale podloge za PhotoVision
  • beton, nepremazan
  • donje žbuke iz skupine mortova PII + PIII prema DIN V 18550
  • mat, nosivi premazi disperzivnih boja
  • nosivi silikatni premazi

  Odgovarajuće podloge se mogu premazivati i sa Capatect PhotoVision. Ovdje se također u načelu mora nanijeti armirni sloj sa CarbonSpachtel ili CarboNit u gore navedenim izvedbama sustava i izvesti grundiranje sa CapaGrund Universal (nijansa Venato 25).

  Potrošnja

  Capatect-PhotoVision Spezialkleber: ljepljenje ca. 500-600 g/m2
  Caparol TopLasur NQG: završno premazivanje ca. 150 g/m2
  Capatect-PhotoVision-Gewebe: 1 m2/m2

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Za vrijeme obrade i u fazi sušenja ne smiju se temperature okoline i podloge spustiti ispod + 5 0C ili biti preko + 30 0C. Ne raditi na izravnom suncu, po vjetru, magli ili velikoj vlažnosti zraka. S tim u vezi ukazujemo na uputu "Žbukanje po visokim i niskim temperaturama" njemačkog saveza obrtnika za izradu štukatura.
  Kod lakiranja sa Caparol TopLasur NQG temperatura ne smije pasti ispod + 8 0C tijekom obrade i u fazi sušenja.

  Čišćenje alata

  Vodom odmah nakon uporabe.

  Priprema materijala

  Sadržaj kante temeljito zamiješati mješalicom koja se okreće polako.

  Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

  Capatect-PhotoVision Spezialkleber:
  Proizvod namijenjen samo za industrijsku primjenu!
  U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti dodir s očima i kožom. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika.
  Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode i sapuna. Ne smije dospijeti u kanalizaciju; proizvod i njegovu ambalažu odnijeti na sabirno mjesto za problematične materijale.
  Pri radu nositi prikladnu zaštitnu odjeću, zaštitne rukavice i zaštitne naočale / zaštitu za lice.

  Odlaganje

  Capatect-PhotoVision Spezialkleber: Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostatka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci materijala za ljepljenje koji se miješa s vodom, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute mase za ljepljenje ili kao kućno smeće.

  Capatect-PhotoVision Gewebe:Ostaci se mogu zbrinjavati kao miješani građevinski otpad.

  HOS kategorija i granična vrijednost:

  (A/h); 30 g/l (2010), ovaj proizvod sadrži: < 1 g/l

  Kod proizvoda boja i lakova

  Capatect-PhotoVision Spezialkleber: D1

  Detaljniji podaci

  Vidjeti sigurnosno-tehnički list.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehničke informacije