caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/141468/046968_Capatect_minera_carbon_25kg_HR.png

Capatect Minera Carbon staubarm

Capatect Minera Carbon staubarm je mineralni, visokokvalitetni mort za armiranje ojačan karbonskim vlaknima za Capatect fasadni sustav. Može se koristiti i kod obnove fasada za izradu armiranog sloja na ispucalim mineralnim podlogama.

Primjena

Capatect Minera Carbon staubarm je suhi mort vezan vapnom i bijelim cementom i ojačan karbonskim vlaknima, specijalno prikladan za Capatect povezane sustave za toplinsku izolaciju, na EPS-F, konoplji i mineralnoj vuni. Armirni sloj/nominalna debljina sloja 3 mm i 5 mm. Ispitan prema ETAG 004.

Svojstva materijala

  • izvrsno se obrađuje
  • optimiran za ručnu i strojnu aplikaciju
  • visokokvalitetno punovrijedno vezivo
  • ojačan karbonskim vlaknima
  • velika difuzivnost

Pakiranje/Veličina pakiranja

25 kg vreća

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, u originalno zatvorenom pakiranju, uskladištivo ca. 6 mjeseci.

Tehnički podaci

  • Gustoća čvrstog morta (ÖN EN 1015-10): ca. 1,45 g/cm³
  • Klasa morta ÖN EN 998-1: CS IV

Toplinska provodljivost

λ10, suho EN 1745: 0,46 W/(m.K) Tablična srednja vrijednost (P=50%)

Difuzijski otpor µ (H2O)

μ=ca. 50 (EN ISO 7783)

Ponašanje u požaru

Klasa A1

Koeficijent apsorpcije vode

ÖN EN 998-1: Klasa Wc 2
ETAG 004: ≤ 0,15 kg/m2/24h

Konzistentnost

prah

Vlačna čvrstoća

ÖN EN 1015-12: ≥ 0,5 N/mm2
EPS-F/MW/LS /Konoplja ETAG 004: ≥0,08N/mm2 ili lom izolacijskog materijala

Prikladne podloge

Neožbukani zidovi i zidovi ožbukani mineralnim žbukama. Organske premaze odstraniti. Nosive, mineralne premaze ohrapaviti, kako bi se poboljšalo prianjanje.

Priprema podloge

Podloga mora biti suha, čista, nosiva, kao i bez čestica premaza ili žbuke koje otpadaju (prema odredbama norme). Oštećene mineralne premaze ili strukturne žbuke koje se ljušte odstraniti u najvećoj mjeri. Šupljine u žbuci se moraju otući i po površini obilno dožbukati prikladnim materijalom. Mineralne površine koje se osipaju ili kredaju se moraju najtemeljitije očistiti do tvrde tvari i grundirati sa Primalon Tiefgrund TF.

Priprema materijala

Capatect Minera Carbon staubarm se može obrađivati sa svim protočnim mješalicama na tržištu, ali se može i ručno, uz polagano miješanje prikladnom mješalicom-mikserom i dodavanje čiste hladne vode, pripremiti u masu bez grudica. Ostaviti da zrije ca. 10 minuta i još jednom kratko promiješati. Ako je potrebno, konzistencija se nakon zrenja može podesiti s malo vode. Potrebna količina vode je ca. 6 litara za vreću od 25 kg. Već zamiješani materijal se s vodom ni u kom slučaju ne može učiniti ponovo upotrebljivim.

Način primjene

Općenito važe upute za obradu za Capatect povezane sustave za toplinsku izolaciju i pribor, kao i "Smjernice za ugradnju ETICS sustava”.

Sistem nanošenja na površinu

Izrada armirnog sloja: Eventualni pomaci na spojevima izo-ploča se obruse, a prašinu koja se nakupi potrebno je odstraniti, odnosno postojeće neravnine na podlozi izravnati s Capatect Minera Carbon staubarm. Nakon nanošenja zaštite na rubove okvira za prozore kao i dijagonalnog armiranja na kutovima otvora na fasadi, Capatect Minera Carbon staubarm se nanosi u širini mrežice, u 2/3 potrebne debljine sloja, a Capatect staklena mrežica se utisne tako da se preklapa najmanje 10 cm. Nakon toga mokro na mokro još jednom lopaticom obraditi sa Capatect Minera Carbon staubarm, tako da mrežicea bude pokrivena po cijeloj površini.
Nominalna debljina sloja iznosi 3 mm odnosno 5 mm, pri čemu je Capatect staklena mrežica
u sredini odnosno prekrivena jednom trećinom ukupne debljine sloja.
Capatect Minera Carbon staubarm se na fasadne površine na koje se primjenjuje može nanositi pomoću Capatect strojne tehnike Opus I (+).

Potrošnja

Armiranje (nazivna debljina sloja) 3 mm: ca. 4,5 kg/m2
Armiranje (nazivna debljina sloja) 5 mm: ca. 7,5 kg/m2
Navedene količine potrošnje pojedinih proizvoda se temelje na vrijednostima iz isukstva i nisu obvezujuće. Stvarna potrošnja ovisi o brojnim čimbenicima, a točna potrošnja se može ustanoviti samo izradom probnih površina.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Nanošenje pri temperaturama ispod + 5°C (temperatura građevine, materijala, zraka) kao i po jakom suncu, po kiši bez zaštite, po magli odnosno rosi nije dopušteno. Ti uvjeti se moraju održati najmanje 2 dana nakon nanošenja. Oprez u slučaju noćnog mraza!

Vrijeme sušenja

Pri + 20 °C i 65 % relativne vlažnosti najmanje 4-5 dana. Kako bi se izbjeglo djelovanje kiše tijekom faze sušenja, po potrebi prekriti ceradama. Sušenje se produljuje posebno u hladnim razdobljima i pri velikoj vlažnosti zraka.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom.

Napomena

Radi izbjegavanja nasjeda obrađivati u jednom potezu, mokro na mokro. Kako bi se sačuvala posebna svojstva materijala, Capatect Minera Carbon staubarm se ne smije miješati sa drugim proizvodima. Proizvod nije prikladan za vodoravne površine izložene djelovanju vode. Kako bi se izbjeglo djelovanje kiše tijekom faze sušenja, po potrebi prekriti ceradama. U slučaju jakog vjetra ili sunca, preporučamo fasadu zastrti radi zaštite.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka. Može nadražiti dišni sustav. Izbjegavati udisanje prašine. Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.  AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje. Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika. Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. Skladištiti na suhom mjestu.
Sadržaj kroma nizak prema RL 2003/53/EG. Rok trajanja uz dodatak sredstva protiv starenja do 6 mjeseci od datuma proizvodnje (vidjeti broj šarže).

Obratiti pažnju

Samo za profesionalnu primjenu!

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

Ostali podaci

Šifra otpada; 31 409 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 17 09 03
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr
Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list

Tehnička informacija