caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/249195/067049_capatect_minera_carbon_solid_HR.png

Capatect Minera Carbon Solid weiss

Capatect Minera Carbon Solid je mineralni, poboljšani, karbonskim vlaknima ojačani bijeli vapnenocementni mort za armiranje. 

Primjena

Capatect Minera Carbon Solid je mineralni, umjetnom smolom poboljšani vapnenocementni mort za izolacijske sustave od polistirola Capatect PS, s minimalnom debljinom armirnog sloja od 3 mm i 5 mm. Službeno je ispitan. Može se koristiti i kod sanacije fasada za izradu armirnih slojeva kod mineralnih podloga s pukotinama. 

Svojstva materijala

  • vrlo lako se obrađuje
  • prikladan za ručnu i strojnu primjenu
  • na bazi mineralnog veziva
  • na bazi umjetne smole
  • visoka paropropusnost
  • ojačan karbonskim vlaknima
  • otporan na vremenske uvjete

Pakiranje/Veličina pakiranja

25 kg vreća

Nijanse

Bijela

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, u originalno zatvorenom pakiranju, kao cement, uskladištivo ca. 6 mjeseci.

Tehnički podaci

  • Gustoća čvrstog morta (ÖN EN 1015-10): ca. 1,40 g/cm³
  • Klasa morta ÖN EN 998-1: CS IV

Toplinska provodljivost

λ10, suho EN 1745: 0,46 W/(m.K) Tablična srednja vrijednost (P=50%)

Difuzijski otpor µ (H2O)

μ=ca. 25 (EN ISO 7783)

Ponašanje u požaru

Klasa A1

Koeficijent apsorpcije vode

ÖN EN 998-1: Klasa Wc 2
ETAG 004: ≤ 0,15 kg/m2/24h

Konzistentnost

prah

Vlačna čvrstoća

ÖN EN 1015-12: ≥ 0,5 N/mm2
EPS-F / ETAG 004: ≥0,08N/mm2 ili lom izolacijskog materijala

Prikladne podloge

Neožbukani zidovi i zidovi ožbukani mineralnim žbukama. Organske premaze odstraniti. Nosive, mineralne premaze ohrapaviti, kako bi se poboljšalo prianjanje.

Priprema podloge

Podloga mora biti suha, čista, nosiva, kao i bez čestica premaza ili žbuke koje otpadaju (prema odredbama norme). Oštećene mineralne premaze ili strukturne žbuke koje se ljušte odstraniti u najvećoj mjeri. Šupljine u žbuci se moraju otući i po površini obilno dožbukati prikladnim materijalom. Mineralne površine koje se osipaju ili kredaju se moraju najtemeljitije očistiti do tvrde tvari i grundirati sa Primalon Tiefgrund LF.

Priprema materijala

Ca. 6 litara vode treba uliti u posudu i uz intenzivno miješanje prikladnom miješalicom (maks. 400 o/min.) postupno dodavati čitav sadržaj vreće Capatect Minera Carbon Solid. Miješati treba sve dok ne nastane masa bez grudica, ali najmanje 5 minuta. Pustiti da zrije ca. 5 min. i ponovo kratko promiješati. Za miješanje se može koristiti i prikladna protočna mješalica. 

Način primjene

Općenito važe upute za obradu za Capatect povezane sustave za toplinsku izolaciju i pribor, kao i "Smjernice za ugradnju ETICS sustava”.

Sistem nanošenja na površinu

Renoviranje fasada: Pri obnovi fasada, Capatect Minera Carbon Solid treba nanijeti po širini mrežice i staklenu mrežicu Capatect Glasgewebe utisnuti s preklopom od min. 10 cm. Nakon toga, "mokro na mokro” nanijeti još jedan sloj Capatect Minera Carbon Solid kako bi se osiguralo da mrežica bude u cijelosti pokrivena.
Lijepljenje fasadnih izolacijskih ploča od polistirola: lijepljenje fasadnih ploča Capatect od polistirola ovisi o podlozi i može se izvesti rubno-točkastom metodom ili lijepljenjem cijele površine, kako ručno tako i strojno (vidjeti upute o obradi Capatect sustava, odnosno ETICS smjernice). Neravnine do +/- 1 cm se mogu izravnati u armirnom sloju. Izolacijske ploče treba lijepiti u povezanom sustavu odozdo prema gore i dobro ih pritisnuti. Masa ne smije dospjeti u spojeve ploča. Pri polaganju treba voditi računa o vertikali i horizontali.
Izrada armirnog sloja: eventualne pomake spojeva izolacijskih ploča treba prebrusiti i odstraniti prašinu zaostalu od brušenja. Nakon postavljanja zaštite rubova na prozorskim otvorima i bridovima kao i dijagonalne armature na uglovima fasadnih otvora treba nanijeti Capatect Minera Carbon Solid u širini mrežice, u 2/3 potrebne debljine sloja i utisnuti staklenu mrežicu Capatect Glasgewebe s preklopom od min. 10 cm. Nakon toga "mokro na mokro” nanijeti još jedan sloj Capatect Minera Carbon Solid, kako bi se osiguralo da mrežica bude u cijelosti pokrivena. Minimalna debljina armirnog sloja iznosi 3 odnosno 5 mm. Staklena mrežica Capatect uz minimalnu debljinu sloja od 3 mm leži po sredini. Uz minimalnu debljinu sloja od 5 mm mora mrežica biti pokrivena trećinom ukupne debljine sloja.

Potrošnja

Lijepljenje: ca. 6,0 kg/m2
Armiranje (nazivna debljina sloja) 3 mm: ca. 4,5 kg/m2
Armiranje (nazivna debljina sloja) 5 mm: ca. 7,5 kg/m2
Navedene količine potrošnje pojedinih proizvoda se temelje na vrijednostima iz isukstva i nisu obvezujuće. Stvarna potrošnja ovisi o brojnim čimbenicima, a točna potrošnja se može ustanoviti samo izradom probnih površina.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Nanošenje pri temperaturama ispod + 5°C (temperatura građevine, materijala, zraka) kao i po jakom suncu, po kiši bez zaštite, po magli odnosno rosi nije dopušteno. Ti uvjeti se moraju održati najmanje 2 dana nakon nanošenja. Oprez u slučaju noćnog mraza!

Vrijeme sušenja

Pri + 20 °C i 65 % relativne vlažnosti najmanje 2-3 dana. Kako bi se izbjeglo djelovanje kiše tijekom faze sušenja, po potrebi prekriti ceradama. Sušenje se produljuje posebno u hladnim razdobljima i pri velikoj vlažnosti zraka.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom.

Napomena

Kako bi se izbjeglo djelovanje kiše tijekom faze sušenja, po potrebi prekriti ceradama. U slučaju jakog vjetra ili sunca, preporučamo fasadu zastrti radi zaštite.
Treba voditi računa o ispravnom položaju mrežice!

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka. Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Čuvati izvan dohvata djece. Prije uporabe pročitati naljepnicu. Nakon uporabe temeljito oprati. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika. Potrebna je posebna liječnička obrada (vidi... na ovoj naljepnici). Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe. U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
Sadrži Portland cement, prašinu. Može izazvati alergijsku reakciju.

Obratiti pažnju

Samo za profesionalnu primjenu!

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

Ostali podaci

Šifra otpada EWC/EAK: 08 01 11
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr ili na upit.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije