caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/211636/061277_capatect_klebe_und_spachtelmasse_190_fein_25kg_HR.png

Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 fein

Mineralni, umjetnom smolom poboljšani suhi mort za lijepljenje i armiranje fasadnih izolacijskih ploča od polistirola u Capatect fasadnim sustavima

Primjena

Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 fein je službeno certificirani mineralni, umjetnom smolom poboljšani, cementom vezani mort za lijepljenje i premazivanje za Capatect izolacijske sustave s polistirolom. Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 fein sukladan je normi ÖNORM B 6121.

Svojstva materijala

  • jako dobro se obrađuje
  • obrađuje se ručno i strojno
  • mineralna veziva
  • obogaćen umjetnom smolom
  • visoka paropropusnost
  • otpornost na atmosferilije, odbija vodu
  • ispitan i odobren prema normi ÖNORM B 6121

Pakiranje/Veličina pakiranja

25 kg vreća

Nijanse

Cementno siva

Skladištenje

Uskladištivost 6 mjeseci, na suhom, od vlage zaštićenom mjestu, kao cement.

Gustoća

ca. 1,40 g/cm³

Toplinska provodljivost

λ10, suho EN 1745: 0,44 W/(m.K) tabelarna srednja vrijednost (P=50%)

Difuzijski otpor µ (H2O)

EN ISO 7783: ca. 30

Ponašanje u požaru

ÖN EN 13501-1: Euroklasa A1

Klasa građevinskog materijala

prema ÖN EN 998-1: CS IV

Kapilarno upijanje vode

ÖN EN 998-1: Klasse Wc 2
ETAG 004: ≤ 0,10 kg/m2/24h

Vlačna čvrstoća

ÖN EN 1015-12: ≥ 0,5 N/mm2
EPS-F / MW / Hanf ETAG 004: ≥ 0,08 N/mm2
TFB EAD 040089-00-0404: ≥ 0,08 N/mm2
ili lom izolacijskog materijala

Proizvod br.

Art. br.Pakiranje
0842002525 kg vreća
08420802800 kg OneWay kontejner
084280008 tona kontejner

Prikladne podloge

Neožbukani zidovi i zidovi ožbukani mineralnim žbukama. Organski premazi se moraju odstraniti.
Nosivi, mineralni premazi se moraju ohrapaviti kako bi se poboljšalo prianjanje.

Priprema podloge

Podloga mora biti čista, nosiva, bez tvari koje razgrađuju i čestica koje otpadaju. Oštećene mineralne premaze ili strukturne žbuke koje se ljušte se moraju odstraniti u najvećoj mjeri. Šupljine u žbuci se moraju otući i po površini obilno dožbukati prikladnim materijalom.
Mineralne površine koje se osipaju ili brašnaju se moraju najtemeljitije očistiti do nosive površine i grundirati sa Primalon Tiefgrund TF.

Priprema materijala

U kantu staviti ca. 6 litara vode uz temeljito miješanje prikladnom mješalicom (maks. 400 okr/min) i dodavati cjelokupni sadržaj pakiranja Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 fein.
Miješati dok ne nastane masa bez grudica, najmanje 5 minuta. Ostaviti da zrije i još jednom kratko promiješati.
Za zamješavanje se mogu koristiti i prikladne protočne mješalice.

Način primjene

Općenito vrijede upute za obradu za povezane sustave za toplinsku izolaciju. Također, prilikom nanošenja, poštivati osim pravila struke i smjernica za obradu, Capatect Upute za obradu za povezane sustave za toplinsku izolaciju i pribor

Sistem nanošenja na površinu

Lijepljenje fasadnih izolacijskih ploča od polistirola:
Lijepljenje Capatect izolacijskih ploča od polistirola ovisi o podlozi, pa se s tim u skladu može lijepiti ili rubno-točkastom metodom ili po čitavoj površini, i to ručno kao i strojno (vidjeti Capatect upute za obradu odnosno smjernicu za obradu koja se odnosi na kvalitativnu skupinu termoizolacijski sustavi). Neravnine do +/- 1 cm mogu se izravnati u armirnom sloju. Povezane izolacijske ploče treba lijepiti međusobno stisnute počevši odozdo prema gore i dobro ih pritisnuti. U spojeve ploča ne smije se utiskivati ljepilo. Pri polaganju ploča treba voditi računa o horizontali i vertikali.

Nanošenje armirnog sloja:
Eventualne pomake na spojevima izolacijskih ploča treba prebrusiti i odstraniti prašinu zaostalu od brušenja. Nakon nanošenja zaštite rubova na otvorima za prozore i na rubovima kao i dijagonalno armiranje na kutovima fasadnih otvora, treba Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 fein nanijeti u širini mrežice i staklenu mrežicu Capatect Glasgewebe utisnuti s preklopom od min. 10 cm. Nakon toga se postupkom "mokro-na-mokro” još jednom obrađuje sa Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190, kako bi se osigurala pokrivenost mrežice po cijeloj površini. Staklena mrežica postavljena je otprilike u sredinu, uz nazivnu debljinu sloja od 3 mm.

Potrošnja

Armiranje: Nominalna debljina sloja 3 mm: ca. 4,5 kg/m2
Lijepljenje: ca. 5,5 kg/m2
Navedene potrošnje temelje se na iskustvu i nisu obvezujuće. Stvarna potrošnja ovisi o mnogim čimbenicima, a točnu potrošnju moguće je odrediti izradom probne površine.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Nanošenje pri temperaturama ispod + 5°C (temperatura građevine, materijala, zraka) kao i po jakom suncu, po kiši bez zaštite, po magli odnosno rosi nije dopušteno. Ti uvjeti se moraju održati najmanje 2 dana nakon nanošenja.

Vrijeme sušenja

Pri + 20 °C i 65 % relativne vlažnosti najmanje 2-3 dana. Kako bi se izbjeglo djelovanje kiše tijekom faze sušenja, po potrebi prekriti ceradama. Pri nižim temperaturama i višoj vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom.

Napomena

Kako bi se izbjeglo djelovanje kiše tijekom faze sušenja, po potrebi prekriti ceradama. U slučaju jakog vjetra ili sunca, preporučamo fasadu prekriti radi zaštite.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Samo za profesionalnu primjenu!
Sadrži cement.

Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka. Može nadražiti dišni sustav. Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Čuvati izvan dohvata djece. Prije uporabe pročitati naljepnicu. Izbjegavati udisanje prašine. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči. AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika. Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika. Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe. Skladištiti na suhom mjestu.
Sadržaj kroma nizak prema RL 2003/53/EG. Rok trajanja uz dodatak sredstva protiv starenja do 6 mjeseci od datuma proizvodnje (vidjeti broj šarže).

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

Ostali podaci

Šifra otpada; 31 409 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 17 09 03
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije