caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/55543/026814_Klebe-_und_Armierungsmasse_186_M.png

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M

Mineralni tvornički suhi mort za lijepljenje izolacijskih materijala i izradu armirnog sloja.

Uvod

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M je mineralni suhi mort za lijepljenje i armiranje za Capatect povezane sustave za toplinsku izolaciju.

Svojstva materijala

  • jako dobro se obrađuje
  • ručna i strojna obrada 
  • nije goriv
  • mineralna veziva
  • obogaćen umjetnom smolom
  • velika propusnost vodenih para
  • otpornost na atmosferilije, odbija vodu
  • ispitan prema normi ÖNORM B 6121

Pakiranje/Veličina pakiranja

Vreća 25 kg

Nijanse

Siva

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, u originalno zatvorenom pakiranju, uskladištivo ca. 6 mjeseci.

Gustoća

1,68 g/cm3 (svježi mort)

veličina zrna

1,2 mm

Koeficijent apsorpcije vode

< 0,5 kg/m2/24 h

Konzistentnost

Prah

Prikladne podloge

Neožbukani zidovi i zidovi ožbukani mineralnim žbukama. Organski premazi se moraju odstraniti. Nosivi, mineralni premazi se moraju ohrapaviti kako bi se poboljšalo vezanje.

Priprema podloge

Zid, beton ili premazi koji čvrsto vežu moraju biti čisti, suhi i nosivi. Onečišćenja i tvari koje razdvajaju (npr. ulje od oplata) se moraju odstraniti. Stari premazi i strukturne žbuke, oštećeni i koji se ljušte, se moraju odstraniti u najvećoj mjeri. Šupljine u žbuci se moraju otući i tijesno po površini dožbukati. Jako upojne površine i one koje se osipaju ili brašnaju se moraju najtemeljitije očistiti do tvrde tvari i grundirati sa Sylitol-Konzentrat u omjeru 1 : 1.

Priprema materijala

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M se može obrađivati sa svim protočnim mješalicama i strojevima za žbuku na tržištu. Ručno sa snažnom mješalicom koja se polako okreće (najviše 400 okr/min) i čistom, hladnom vodom pripremiti masu da bude bez grudica. Ostaviti da zrije ca. 5 minuta i još jednom promiješati. Ako je potrebno, nakon sazrijevanja se konzistencija može podesiti sa nešto vode. Potrebna količina vode je ca. 5 – 6 l po vreći od 25 kg. Već stvrdnuti materijal se ni u kom slučaju ne smije sa vodom ponovo činiti upotrebljivim.

Način primjene

Lijepljenje Capatect PS fasadnih izolacijskih ploča:
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M točkasto (po rubu uokolo ca. 6 cm široke trake, po sredini ploče 3 grude veličine dlana) nanijeti na poleđinu izolacijske ploče. Količinu nanešenog ljepila i visinu sloja treba prema tolerancijama podloge tako prilagoditi da se ostvari kontakt s najmanje 40% površine koja se lijepi. Neravnine do +/- 1 cm se mogu izravnati slojem ljepila.
Povezane izolacijske ploče zalijepiti stisnute odozdo prema gore i dobro pritisnuti. U spojeve između ploča ne nanositi masu za lijepljenje. Paziti da se ploče polažu pravilno, okomito i vodoravno.

Izrada armirnog sloja:
Eventualni pomaci na spojevima izoploča se bruse, a prašinu od brušenja treba ukloniti. Nakon nanošenja rubne zaštite na otvorima za prozore i rubovima, kao i dijagonalne armature na kutovima fasadnih otvora, nanosi se Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M u širini mrežice, 2/3 potrebne debljine sloja, a Capatect staklena mrežica se utiskuje tako da se preklapa najmanje 10 cm. Poslije toga mokro na mokro još jednom lopaticom obraditi sa Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M, tako da mrežica bude pokrivena po cijeloj površini.
Nominalna debljina armirnog sloja iznosi 3 mm, odnosno 5 mm, pri čemu se Capatect staklena mrežica  nalazi po sredini (kod 3 mm) odnosno u vanjskoj trećini ukupne debljine sloja.

Potrošnja

Lijepljenje: ca. 6 kg/m2
Armiranje: ca. 1,5 kg/m2 po mm debljine nanosa
Navedene količine potrošnje pojedinih proizvoda se temelje na vrijednostima iz iskustva i za nas nisu obvezujuće. Stvarna potrošnja ovisi o brojnim čimbenicima, tako da se točna potrošnja može odrediti samo izradom probnih površina.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Nanošenje pri temperaturama ispod +5°C (temperatura građevine, materijala, zraka) kao i po jakom suncu, po kiši bez zaštite, po magli odnosno temperaturi nižoj od rosišta nije dopušteno. Ti uvjeti se moraju održati najmanje 2 dana nakon nanošenja.

Vrijeme sušenja

Eventualno potrebno "utiplavanje" (učvršćivanje pričvrsnicama) se obavlja tek nakon što se ljepilo dovoljno stvrdne, tj. nakon ca. 1 dan. Ljepilo je potpuno suho i opteretivo nakon 2–3 dana. Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti je armirni sloj suh po površini nakon 24 sata. Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M se suši hidratacijom i hlapljenjem vode za pripremu mase. Sušenje se produljuje posebno u hladnim razdobljima i pri velikoj vlažnosti zraka. Oprez kad postoji opasnost od noćnog mraza!

Čišćenje alata

Vodom odmah nakon upotrebe.

Uvod

Proizvod namijenjen samo za profesionalnu primjenu!

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Sadrži: klinker od portland cementa. Nadražuje kožu. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Može nadražiti dišni sustav. Izbjegavati udisanje prašine. Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje. Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika. Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. Skladištiti na suhom mjestu. Sadržaj kroma nizak prema RL 2003/53/EG. Rok trajanja uz dodatak sredstva protiv starenja do 6 mjeseci od datuma proizvodnje (vidjeti broj šarže).

Obratiti pažnju

Kako bi se izbjeglo djelovanje kiše tijekom faze sušenja, po potrebi prekriti ceradama. U slučaju jakog vjetra ili sunca, preporučamo fasadu zastrti radi zaštite.

Odlaganje

Deponij za građevinsku šutu ili sabirno mjesto za problematične materijale. Ne odlagati s kućnim smećem. Ne smije dospijeti u kanalizaciju, plodno tlo ili vodene tokove. Neočišćenu ambalažu zbrinjavati kao proizvod.

Detaljniji podaci

Šifra otpada; 31 409 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 17 09 03
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr
Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15
tel: 01/3373-731
fax: 01/3373-733
mail: info@caparol.hr
Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list

Tehnička informacija