caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/55532/026808_Ceratherm_Verfugungsmoertel_082.png

Capatect Ceratherm Fugenmörtel 082

Mort za ispunjavanje fuga na keramičkim površinama i fasadama u sustavu Capatect ETICS A+B.

Primjena

Mort za ispunjavanje fuga na keramičkim površinama i fasadama u sustavu Capatect ETICS A+B.

Svojstva materijala

  • otporan na soli i smrzavanje
  • otporan na tuču
  • vodoodbojan
  • malo sakupljanje
  • difuzivno otvoren - paropropustan
  • jednostavno se i lako obrađuje
  • posebno pogodan za korištenje u ETICS sustavima

Pakiranje/Veličina pakiranja

25 kg vreća

Nijanse

Različite.

Napomena: zbog upotrebe prirodnih materijala, može doći do laganih odstupanja u nijansi prilikom korištenja proizvoda iz različitih šarži.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Zaštititi od izravnog sunčevog zračenja. Originalno zatvoreno, uskladištivo ca. 12 mjeseci

čvrstoća na pritisak

Kategorija M10 prema DIN EN 998-2

Prividna gustoća svježe žbuke

ca. 2,0 g/cm³

Koeficijent apsorpcije vode

w < 0,2 kg/(m2 · h0,5)  prema DIN 52617

Baza veziva

Prema DIN EN 197-1 mineralno vezivo sa specijalnim aditivima.

Proizvod br.

082

Prikladne podloge

Glazirane i neglazirane pločice, glatka cigla kao završni sloj u Capatect ETICS i Capatect VHF (fasadnim i ventiliranim) sustavima.
Spojevi moraju biti ujednačeni koliko je to maksimalno moguće, dubine min. 6 mm.

Priprema podloge

Rubovi pločica i cigle moraju biti čisti i bez bilo kakvih tvari koje mogu smanjiti prionjivost. Ukloniti ostatke starog morta. Površinu prethodno dobro navlažiti. Ukloniti eventualne ostatke zadržane vode prije ispunjavanja fuga.
Osigurati ujednačenost fuga dubine 6 - 20 mm.

Način primjene

Na odgovarajući alat za nanošenje stavite količinu veličine dlana svježe pripremljenog morta i zapunjavajte malim količinama horizontalne i vertikalne fuge.
Zagladite smjesu laganim pritiskom, a ostatak materijala uklonite metlicom prije nego se osuši. Prvo zapunjavajte vertikalne, a potom horizontalne fuge.

Potrošnja

Dimenzije (mm)ca. potrošnja (kg/m2) pri dubini fuge
15 mm10 mm8 mm
240 x 524,93,32,6
240 x 713,92,62,1
240 x 1153,02,01,6

Vrijednosti potrošnje su okvirne i mogu varirati. Točne vrijednosti ovise o dimenzijama pločica, te širini i dubini fuga, a potrebno ih je odrediti na objektu, izradom probne površine.

Dimenzije

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura obrade:
Tijekom faze obrade i sušenja temperatura okolnog zraka i podloge ne smije biti ispod +5 °C niti iznad +25 °C.
Ne raditi na izravnoj sunčevoj svjetlosti, po jakom vjetru, magli ili uz visoku vlažnost zraka. U vezi s tim upućujemo vas na tehničke podatke iz "Žbukanje na visokim i niskim temperaturama" (Verputzen bei hohen und tiefen Temperaturen) - Njemačkog udruženja za štukaturski obrt (Deutschen Stuckgewerbebund).
Zaštititi mort od prebrzog sušenja. Ako je potrebno, površinu dodatno navlažiti, kako bi se osiguralo ujednačeno sušenje.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 %, površinski suho nakon ca. 24 sata. Potpuno suho nakon 2-3 dana.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom.

Priprema materijala

Sadržaju vreće dodati 2,5-3 litre vode i pažljivo promiješati električnom mješalicom, kako bi se dobila ujednačena smjesa, bez grudica.
Uvijek koristiti istu količinu vode, kako bi se izbjegle razlike u nijansi. Svježe pripremljena smjesa se treba iskoristiti unutar sat vremena, na temperaturi od 20 °C. Više temperature skraćuju, a niže produljuju vrijeme obrade.

Uvod

Kod poroznih ili mat pločica preporučamo izradu probne površine. U nekim slučajevima, može doći do zadržavanja viška materijala na tim površinama.
Ovisno o vlažnosti podloge i rubova pločica, može doći zbog nejednolikog sušenja, do razlike u nijansi fuge, te je stoga potrebno raditi uvijek u istim radnim uvjetima.
Zaostale nečistoće i ostatak materijala na površini potrebno je ukloniti odgovarajućim sredstvom za čišćenje, no uvijek predlažemo ispitati podnošljivost sredstva za čišćenje na manje vidljivom mjestu.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka. Može nadražiti dišni sustav. Ne udisati prašinu. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Zatražiti savjet/pomoć liječnika.

Obratiti pažnju

Samo za profesionalnu primjenu.
Sadrži Portlandcement.
Zbog toga što sadrži kalij silikat, reakcija sa vodom je alkalna, te je stoga potrebna zaštita kože.
Površine u okruženju potrebno je dobro zaštititi, posebno staklo, keramiku, lakirane površine, klinker, prirodni kamen, drbo i metal. Ostatke odmah oprati sa puno vode.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostatka. Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao otpaci vodorazrjedivih materijala za ljepljenje, osušeni ostaci materijala kao stvrdnuta ljepila ili kao kućno smeće. 

Rizici i oznake za transport

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list

GIS kod

ZP1

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije