caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/140349/046710_Capatect_kd_reibputz_25kg_HR.png

Capatect KD-Reibputz 15,20,30

Strukturna žbuka na bazi umjetne smole za fasadne površine i kao završni premaz u povezanom sustavu za toplinsku izolaciju Capatect.
Otporna na vremenske utjecaje, paropropusna.

Primjena

Dekorativna strukturna žbuka s površinom jednake zrnatosti za premazivanje fasada. Prikladna kao završni premaz u povezanom sustavu za toplinsku izolaciju Capatect. Capatect KD Reibputz je otporna na alkalije, podnosi udarce i pruža zaštitu od agresivnih štetnih tvari iz zraka.

Svojstva materijala

  • laka za obradu
  • paropropusna
  • slabo naprezanje
  • otporna na vremenske nepogode
  • mehanički opteretiva
  • može se obrađivati ručno i strojno
  • disperzija na bazi umjetnih smola

Pakiranje/Veličina pakiranja

25 kg kanta

Nijanse

Bijela, kao roba sa skladišta.
Toniranje u Color Express sustavu.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, uskladištivo 12 mj.

Gustoća

1,85 g/cm³

Toplinska provodljivost

λ10, suho: 0,92 W/(m.K) (EN 1745) Tablična srednja vrijednost (P=50%)

Difuzijski otpor µ (H2O)

μ= ca. 50 V1 visoka paropropusnost

Stopa propusnosti vode

w ≤ 0,15 [kg/m2/h0,5)] W2 srednja vodoupojnost (EN 1062-3)

Ponašanje u požaru

Klasa A2

Dopunski proizvod

Capatect Putzgrund

Prikladne podloge

Podloga mora biti ravna, čista, suha, čvrsta, nosiva i bez tvari koje razdvajaju.
Mineralne podloge kao i žbuke od vapnenog cementa i cementne žbuke iz skupine mortova PII i PIII: nove žbuke treba ostaviti nepremazanim 2-4 tjedna. Stare žbuke treba dobro očistiti. Naknadno ožbukana mjesta moraju biti dobro vezana i suha. Žbuku koja se osipa grundirati sa Primalon Tiefgrund TB.

Beton: Očetkati i odstraniti prašinu, onečišćenja koja potječu od ulja za oplatu, masnoće i vosak oprati pjenom ili mlazom pare. Šupljine, udarena i oštećena mjesta popraviti odgovarajućom masom za izravnavanje. Na teškom betonu oštećenom vremenskim utjecajima nanijeti temeljni premaz Primalon Tiefgrund TB.

Vapneni, cementni premazi i premazi mineralnih boja:
Mehanički odstraniti i ukloniti prašinu. Napraviti jedan temeljni premaz s Primalon Tiefgrund TB.

Nosivi premazi:
Očistiti, ohrapaviti dijelove koji se sjaje.

Premazi koji nisu nosivi:
Odstraniti mehanički ili otapalom Primalon Grüner Abbeizer prema uputama proizvođača. Nakon jednog dana sušenja obrađene površine grundirati sa Primalon Tiefgrund TB.

Kredasti premazi koji se čvrsto drže: Očistiti. Jedan temeljni premaz s Primalon Tiefgrund LF.

Površine obrasle mahovinom i algama:
Mehanički odstraniti, napadnute površine obilno premazati Capatoxom i pustiti da se temeljito osuše.

Ploče od vlaknastog cementa:
Očistiti. Grundirati sa svih strana sa Primalon Tiefgrund TB (rezane rubove dvaput).

Ploče od gipsa, građevinski elementi od gipsa, ploče od gipskartona i ploče od 
gipsanih vlakana , te gipsana i gotova žbuka: Otprašiti. Ako postoji zapečena kora, treba je prebrusiti i otprašenu površinu grundirati sredstvom Primalon Tiefgrund LF.

Drvene ploče, ploče od tvrdog vlakna, ploče od iverice i šperploče:
Ploče koje su prikladne za vanjske površine po potrebi više puta grundirati sredstvom Capalac 2K-Uniprimer 481 ili Capatect Putzgrund sve do potpune eliminacije upojnosti površine.

Priprema podloge

Kao temeljni premaz Capatect Putzgrund treba nanositi u približno istoj nijansi boje kao što je žbuka. Nakon sušenja od ca. 12 sati može se nanijeti strukturna žbuka Capatect KD-Reibputz.

Priprema materijala

Ako je potrebno, prilagoditi konzistenciju za obradu s maks. 1% čiste vode. Nijansirani proizvod u pravilu zahtijeva manji dodatak vode da bi se postigla optimalna konzistencija za obradu.

Sistem nanošenja na površinu

Capatect KD-Reibputz treba nanijeti nehrđajućim čeličnim gleterom, razvući na zrnatost i još u mokrom stanju strukturirati plastičnim gleterom ili gleterom od plemenitog čelika. Radi sprječavanja vidljivih nastavaka mora se na svakom položaju na skeli postaviti dostatan broj radnika i kontinuirano raditi metodom mokro na mokro. Uvijek se mora bez prekida ožbukati čitave površine ili dijelove fasade koji predstavljaju cjelinu. Primjenom prirodnih sirovina moguće su neznatne oscilacije u nijansi boje te se stoga mora na dijelovima koji predstavljaju cjelinu upotrebljavati samo materijal sa istim proizvodnim brojem ili se materijal s različitim proizvodnim brojevima mora međusobno izmiješati.

Potrošnja

Capatect KD-Reibputz 15: ca. 2,4 kg/m2
Capatect KD-Reibputz 20: ca. 3,0 kg/m2
Capatect KD-Reibputz 30: ca. 4,0 kg/m2
Capatect KD-Reibputz 60: ca. 5,5 kg/m2
Potrošnja ovisi o svojstvima podloge i načinu nanošenja (okvirne vrijednosti bez jamstva, točnu potrošnju utvrditi izradom probne površine).
najbolje je špricati pištoljem s lijevkom odnosno sa OPUS III.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Nije dopušteno nanošenje materijala pri temperaturama ispod + 5°C (temperatura objekta, materijala i okolnog zraka) kao ni po izravnom suncu, jakom vjetru, kiši bez prikladnih zaštitnih mjera, magli odnosno ispod temperature rosišta. Ovih se uvjeta mora pridržavati najmanje 2 dana nakon napravljenog premaza. Oprez u slučaju noćnog mraza!

Vrijeme sušenja

Pri 200C i 65% relativne vlažnosti zraka je žbuka nakon 24 sata suha po površini. Potpuno prosušena, opteretiva i može se premazivati nakon 2-3 dana. Pri nižim temperaturama i većoj vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

Čišćenje alata

Vodom odmah nakon uporabe

Napomena

Valja imati u vidu da su zbog ponašanja podloge glede upojnosti, njene vrste i strukture, kao i pojedinačnih premaza, utjecaja okoline i uvjeta osvjetljenja, te zbog neznatnih odstupanja djelovanja boje do kojih dolazi zbog oscilacija pri dobavi sirovina, moguće sićušne pukotine odnosno rupice. Iz ovog razloga može biti potreban ujednačavajući premaz fasadnom bojom CarboSol odnosno Primasil Fassadenfarbe. Odstupanja u nijansi boje uvjetovana navedenim razlozima ne mogu biti temelj za odštetne zahtjeve odnosno reklamacije. Radi sprječavanja djelovanja kiše tijekom faze sušenja treba objekt zaštititi ceradama. U slučaju jakog vjetra ili sunčevog zračenja preporučujemo da se fasada zaštiti prekrivanjem folijom.
Nije prikladno za vodoravne površine na kojima zaostaje voda. U slučaju jako upojnih podloga, koje su jako istrošene vremenskim nepogodama ili im je premaz skinut, potrebno je izvršiti prethodno temeljno premazivanje sa Primalon Tiefgrund TB (potrošnja ca. 300 ml/m2). Okolinu površina koje se premazuje, a posebno staklo, keramiku, klinker, prirodni kamen i metal) treba prekriti. Onečišćenja se mora odmah isprati s puno vode. Ne smije se čekati da se osuši. Prije nanošenja valja provjeriti da li smjesa odgovara originalnom uzorku boje. Ne možemo priznati naknadne reklamacije.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Proizvod ne podliježe obvezi označavanja na temelju EU-smjernica/uredbe o opasnim materijalima. Pridržavati se uobičajenih mjera opreza prilikom rukovanja s kemikalijama. Čuvati izvan dohvata djece.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, smjesu od: 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on i 2-Metil-2H-izotiazol-3-on (3:1). Može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

Ostali podaci

Šifra otpada: 57 303 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 08 01 12
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
Popis sigurnosno-tehničkih listova dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr
Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr