caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/224713/063108_histolith_nhl_kalkfeinputz_HR.png

Histolith® NHL Kalkfeinputz

Hidrofilna NHL fina vapnena žbuka na bazi prirodnog hidrauličnog vapna za vanjske i unutarnje prostore

Opis proizvoda

Tvornički gotovo zamiješan suhi mort za ručnu obradu glatkih površina u unutarnjem i vanjskom prostoru. Za renoviranje starih zgrada i održavanje spomenika. Za novogradnje vrijedne u građevinsko-biološkom smislu.

Primjena

Pogodna kao završna žbuka za žbukanje zidova, za vanjsku i unutarnju upotrebu.

Osnova materijala

Prirodno hidraulično vapno (NHL) bez organskih aditiva.

Pakiranje/Veličina pakiranja

40 kg vreća

Skladištenje

Na suhom mjestu, zaštićeno od vlage, min. 6 mjeseci od datuma proizvodnje.

Tehnički podaci

  • granulacija: od 0 do 4 mm
  • koeficijent difuzijskog otpora μ: <7
  • tlačna čvrstoća: oko 1,2 N/mm2
  • gustoća: oko 1650 kg/m³
  • propusnost vodene pare: SD = 0,27

Prikladne podloge

  • Histolith NHL Kalkporengrundputz
  • nosive mineralne podloge
  • stare, nosive i upojne žbuke
  • KZM- Baustellenmörtel (mort za zidanje)
  • žbuka za strojno nanošenje (MPA)

Priprema podloge

Podloga mora biti ravna, čista, suha, bez nečistoća i tvari koje potiču odvajanje. Novi podložni sloj žbuke treba navući samo ravnim gleterom, sabiti je da nema izbočina i pustiti da se stvrdnjava najmanje 3 do 4 tjedna. Prije nanošenja Histolith NHL Feinputz, mora se stvrdnuti podložni sloj žbuke prethodno obilno namočiti. Jako upojne podloge treba k tomu dan ranije više puta namočiti. Potrebno je voditi računa da se Histolith NHL Feinputz nanosi ravnomjerno, ujednačene debljine sloja.

Priprema materijala

Po svakoj vreći od 40 kg prirediti u kanti potrebnu količinu hladne, čiste vode (ca. 6 litara) i uz intenzivno miješanje prikladnom mješalicom (maks. 400 o/min.) postupno dodavati kompletan sadržaj vreće. Miješati dok ne nastane smjesa bez grudica, najmanje 4 minute. Pustiti da kratko zrije i ponovo kratko promiješati. Može se upotrijebiti i prisilna mješalica ili mješalica sa slobodnim padom.

Način primjene

Histolith NHL Feinputz navlači se ručno, s ravnomjernom debljinom sloja od min. 2 mm. Tijekom procesa stvrdnjavanja površinu treba zaribati. Odabir alata utječe na strukturu površine, te uvijek treba raditi istim alatima za izvedbu strukture. Za postizanje ravnomjerne površine treba površine koje čine cjelinu uvijek obrađivati u jednom radnom prolazu. Radi izbjegavanja vidljivih sastavaka potrebno je angažirati dovoljan broj osoba na svakom dijelu skele te raditi kontinuirano postupkom "mokro na mokro”.

Potrošnja

Ca. 2-3 kg/m2 pri 2 mm. Kod ovih se podataka o potrošnji radi o orijentacijskim vrijednostima bez gubitka rasipom ili stezanjem. Mora se uzeti u obzir odstupanja ovisna o objektu ili načinu obrade.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Nije dopušteno nanošenje pri temperaturama nižim od +5 °C (temperatura objekta, materijala i zraka) kao ni po jakom suncu, kiši bez zaštitnih mjera, magli odnosno ispod točke rosišta. Ovih se uvjeta treba pridržavati još najmanje 2 dana nakon nanošenja žbuke.

Vrijeme sušenja

Pri temperaturi od 20°C i 65% rel. vlažnosti zraka, Histolith NHL Feinputz suh površinski nakon 24 sata. Potpuno je prosušen i opteretiv nakon 2 do 3 dana. Žbuka se stvrdnjava hidratacijom i isparavanjem zamiješane vode. Osobito u hladno godišnje doba i pri visokoj vlazi zraka treba očekivati usporeno sušenje.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe vodom.

Napomena

Treba računati s tim da su zbog upojnosti podloge, njene vrste i strukture te pojedinih premaza, kao i zbog utjecaja okoline i uvjeta osvjetljenja te oscilacija u dobavi sirovina, moguća neznatna odstupanja u boji kao i pojava sitnih pukotina tankih poput vlasi. Radi sprječavanja djelovanja kiše tijekom faze sušenja po potrebi prko površine postaviti zaštitne folije. U slučaju jakog vjetra ili izloženosti suncu preporučamo fasadu zaštiti ceradama

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka. Može nadražiti dišni sustav. Čuvati izvan dohvata djece. Izbjegavati udisanje prašine. Nakon uporabe temeljito oprati vodom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode. AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika. U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika. U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika. Skinuti zagađenu odjeću. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Skladištiti pod ključem. Odložiti sadržaj/spremnik na za to predviđenom mjestu.

Obratiti pažnju

Samo za profesionalnu uporabu!

Odlaganje

Samo potpuno ispražnjene vreće (bez ostataka) reciklirati. Stvrdnuti materijal odložiti kao miješani građevinski otpad.

Deklaracija sadržaja

Smjesa prirodnog hidrauličnog vapna, vapnenog pijeska, aditiva.

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije