caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/17817/018168.png

Histolith Kalkschlamme

Vapneni premaz na bazi kalcijevog hidrata, pripremljen za obradu

Primjena

Vapneni zapunjujući premaz za ispunjavanje pukotina i izjednačavanje površine, posebno u području obnove spomenika kulture.

posebno pogodan za premaze na vapnenim žbukama kao i za renoviranje upojnih, mineralnih starih premaza. U kombinaciji sa Histolith® Schlämmquarz također i za zapunjavanje površina.

Svojstva materijala

  • dobro zapunjavanje
  • otporan na vremenske uvjete
  • svjetlostalni pigmenti koji ne blijede
  • visoka paropropusnost, sd-vrijednost = 0,03 m
  • nije hidrofoban
  • malo naprezanje

Osnova materijala

Bijelo vapno, mineralni pigmenti i punila, mala količina organskih aditiva kako bi se poboljšala otpornost na atmosferilije i primjenska svojstva.

Pakiranje/Veličina pakiranja

25 kg

Nijanse

Bijela

Na upit je moguće tvorničko toniranje u raznim nijansama. Kod završnog premaza na spojenim velikim površinama raditi samo s materijalom istog broja proizvodnje (šarže) ili materijale različitih brojeva proizvodnje međusobno pomiješati.

Proizvod je moguće tonirati sa pigmentima otpornim na vapno i dihe pigmente. Provjeriti kompatibilnost sa pigmentima izradom probne površine na objektu.

Stupanj sjaja

Mutno mat

Skladištenje

Na hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Gustoća

ca. 1,7 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čvrste, nosive, bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe, nosive. Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st.3.

Priprema podloge

Nove žbuke iz skupine mortova PIc, PII i PIII:
Voditi računa o vremenu sušenja nove žbuke prije premazivanja, kod skupine mortova PI min. 4 tjedna, kod skupina mortova PII i PIII min. 2 tjedna. Sinteriranu prevlaku odstraniti pomoću Histolith® Fluata.
Alternativo je moguće Histolith® Kalkschlämme nanijeti u fresco tehnici nakon što se nove žbuke osuše ca. 24 sata, no kod nijansiranih proizvoda je moguće odstupanje u nijansi i pojava mrlja. 

Stara nepremazana žbuka i stari mineralni premazi:
Dobro očistiti površinu. Odstraniti slojeve koji se slabo drže. 

Popravak žbuke:
Reparaturni mort mora po svojoj vrsti i strukturi odgovarati staroj žbuci, a prije premazivanja mora biti dobro vezan i stvrdnut. Sva popravljena mjesta na žbuci premazati sa Histolith® Fluat i zatim ih oprati. 

Prirodni kamen:
Kao podloga je prikladan samo prirodni kamen sa sposobnošću upijanja. Prirediti pokusnu površinu i ispitati kompatibilnost premaza. Dobro očistiti površinu. Odstraniti slojeve koji se slabo drže. Prirodni kamen koji se osipa učvrstiti prije premazivanja sa Histolith® Steinfestiger. 

Napomena:
Ako prirodni kamen sadrži sastojke topive u vodi, oni mogu dovesti do izbijanja soli na površini premaza te nastanka mrlja.

Površine napadnute gljivicama ili algama:
Očistiti mokrim postupkom. Nakon što su površine osušene, nanijeti Histolith® Algenentferner i ostaviti da se osuši. Za sastav premaza potrebno je prethodno savjetovanje s našim suradnikom na terenu ili s našim tehničkim odjelom.
Osim toga, potrebno je poštivati sve pravne i regulatorne zahtjevi vezano uz uporabu biocida. 

Impregniranje:
Trajnost premaza i otpornost na kišu i vodu koja prska može se znatno produljiti izradom impregnirajućeg sloja sa Histolith® Fassadenschutz. Impregnaciju je moguće nanijeti nakon najmanje 7 dana čekanja.

Način primjene

Na objektima koji su zaštićeni spomenici kulture, raditi prvenstveno četkom.

Nanošenje špahtlom
Pomiješajte Histolith® Kalkschlämme sa Histolith® Schlämmquarz u omjeru 1:1 kako bi se postigla optimalna konzistencija i nanosite špahtlom ili gleterom. Jako upojne podloge prethodno namočite. Kada se površina počne sušiti, filcajte na mokro ili kada se potpuno osuši, obrusite. Debljina nanošenja maks. 5 mm. Obrađenu površinu je potrebno još 3 dana lagano vlažiti, a nakon 7 dana je moguće nanošenje boje na bazi vapna.

Sistem nanošenja na površinu

Na prethodno pripremljenu površinu, nanesite jedan temeljni i jedan završni sloj Histolith® Kalkschlämme, svaki razrijeđen sa maks. 10% vode, ovisno o upojnosti podloge.

Alternativno nanošenje: nanesite kao temeljni sloj Histolith® Kalkschlämme, a kao završni Histolith® Fassadenkalk, odnosno u unutarnjim prostorima Histolith® Innenkalk.

Temeljno premažite jako ili nejednoliko upojne podloge sa Histolith® Silikat-Fixativ, razrijeđen vodom u omjeru 2 : 1 do 1 : 1, ovisno o upojnosti podloge.

Preporuka: na visokim temperaturama ili u slučaju jakog vjetra preporuča se navlažiti čistom vodom već naneseni temeljni premaz neposredno prije nanošenja završnog premaza, a zatim nanijeti završni sloj na mat vlažnu podlogu.

Potrošnja

Ca. 350–500 ml/m2 po nanosu na glatkoj podlozi. Na hrapavim površinama potrebna odgovarajuće veća količina. Točne vrijednosti je potrebno odrediti pokusnim premazom na objektu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:

+8 °C za materijal, okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka površinski suho nakon 4-6 sati, a može se premazivati nakon 24 sata. Nakon 3 dana otporna na kišu. Niže temperature i veća vlažnost produžuju vrijeme sušenja.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe vodom.

Napomena

Ovisno o stanju podloge i vremenskim utjecajima može doći do odstupanja u nijansi i stvaranja mrlja. Preporuča se napraviti probno premazivanje i za provjeru podnošljivosti podloge.
Ne raditi na izravnom suncu, visokim temperaturama, po jakom vjetru, ekstremno visokoj vlažnosti zraka, vlazi od magle i kiši.
Po potrebi staviti mreže ili cerade za skele. Oprez kad postoji opasnost od noćnog mraza.
Nije prikladno za vodoravne i nagnute površine na kojima se zadržava voda.

Mjere pokrivanja:
Okruženje površina koje se premazuje valja brižljivo prekrit. Ovo se posebno odnosi na staklo, keramiku, premaze lakom, klinker, prirodni kamen, metal i drvo.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Samo za profesionalnu primjenu!
Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka. Čuvati izvan dohvata djece. Ne udisati prašinu. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Zatražiti savjet/pomoć liječnika. Hitno zatražiti savjet/pomoć liječnika.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a): 30 g/l; < 1

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije