caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/17800/018150.png

Histolith Fassadenkalk

Vapnena fasadna boja sa dodatkom lanenog ulja

Primjena

Za autentične vapnene premaze u području zaštite spomenika kulture. Posebno pogodno za premazivanje vapnenih žbuka i renoviranje starih upojnih mineralnih premaza.

Svojstva materijala

  • otporan na vremenske uvjete
  • svjetlostalni pigmenti koji ne blijede
  • visoka paropropusnost, sd-vrijednost < 0.03 m
  • nije hidrofoban
  • malo naprezanje

Osnova materijala

Bijelo vapno, mineralni pigmenti i punila, mala količina organskih aditiva kako bi se poboljšala vodoodbojnost i primjenska svojstva (između ostalog i laneno ulje).

Pakiranje/Veličina pakiranja

12,5 l

Nijanse

Bijela
Na upit je moguće tvorničko toniranje u raznim nijansama.
Kod završnog premaza na spojenim velikim površinama raditi samo s materijalom istog broja proizvodnje ili materijale različitih brojeva proizvodnje međusobno pomiješati.
Proizvod je moguće tonirati sa pigmentima otpornim na vapno i dihe pigmente. Provjeriti kompatibilnost sa pigmentima compatibility prije probnog nanošenja.

Postojanost nijanse prema BFS uputi br. 26:
Kategorija: C
Grupa: 1

Stupanj sjaja

Mutno mat

Skladištenje

Na hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Gustoća

ca. 1,5 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čvrste, nosive, bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe, nosive. Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st.3.

Priprema podloge

Nove žbuke Grupe P I, P II i P III:
Odstranjivanje zapečenih slojeva kod novih žbuka sa Histolith® Fluat se može obaviti nakon što
odstoje:
Grupa mortova P I: najmanje 4 tjedna
Grupa mortova P II i III: najmanje 2 tjedna.
Alternativo nanošenje:
Ostaviti da se nove žbuke osuše ca. 24 sata, a tada je moguće nanijeti Histolith® Fassadenkalk u fresco tehnici, no kod nijansiranih proizvoda je moguće odstupanje u nijansi i pojava mrlja.

Stara nepremazana žbuka i stari mineralni premazi:
Dobro očistiti površinu. Odstraniti slojeve koji se slabo drže.

Popravak žbuke:
Reparaturni mort mora po svojoj vrsti i strukturi odgovarati staroj žbuki, a prije premazivanja mora biti dobro vezan i stvrdnut. Sva popravljena mjesta na žbuki premazati sa Histolith® Fluat i zatim ih oprati vodom.

Prirodni kamen:
Kao podloga je prikladan samo prirodni kamen sa sposobnošću upijanja. Prirediti pokusnu površinu i ispitati podnošljivost premaza. Dobro očistiti površinu. Odstraniti slojeve koji se slabo drže. Prirodni kamen koji se osipa učvrstiti prije premazivanja sa Histolith® Steinfestiger.
Pozor:
Ako prirodni kamen sadrži sastojke topive u vodi, oni mogu dovesti do izbijanja soli na površini
premaza te nastanka mrlja.

Površine napadnute gljivicama ili algama:
Očistiti u mokrom postupku. Nakon što su površine osušene, nanijeti Histolith® Algenentferner i pustiti da se osuši. Za sastav premaza potrebno je prethodno savjetovanje s našim suradnikom na terenu ili s našim tehničkim odjelom.

Impregniranje:
Trajnost premaza i otpornost na kišu i vodu koja prska može se znatno produljiti izradom impregnirajućeg sloja sa Histolith® Fassadenschutz. Impregnaciju je moguće nanijeti nakon najmanje 7 dana čekanja.

Način primjene

Nanošenje četkom u kratkim potezima.

Sistem nanošenja na površinu

Nanijeti jedan temeljni i jedan završni sloj Histolith® Fassadenkalk na pripremljenu podlogu, svaki razrijeđen sa max. 10 % vode, ovisno o stanju podloge.

Grundirati jako ili neravnomjerno upojne podloge sa Histolith® Silikat-Fixativ, razrijeđenim vodom u omjeru 2 : 1 do 1 : 1, ovisno o upojnosti podloge.

Na visokim temperaturama ili u slučaju jakog vjetra preporuča se navlažiti čistom vodom već naneseni temeljni premaz neposredno prije nanošenja završnog premaza, a zatim nanijeti završni sloj na mat vlažnu podlogu.

Naknadna obrada: Završni sloj 24 sata nakon nanošenja ravnomjerno poprskati čistom vodom prikladnim sredstvom. Pri tomu ne smije doći do curenja tekućine.

Potrošnja

Ca. 150–200 ml/m2 po nanosu na glatkoj podlozi. Na hrapavim površinama potrebna odgovarajuće veća količina. Točne vrijednosti je potrebno odrediti pokusnim premazom na objektu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+8 °C za materijal, okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka površinski suho nakon 4-6 sati, a može se premazivati nakon 24 sata. Nakon 3 dana otporna na kišu. Niže temperature i veća vlažnost produžuju vrijeme sušenja.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe vodom.

Zabilješka

Ovisno o stanju podloge i vremenskim utjecajima može doći do odstupanja u nijansi i stvaranja mrlja. Preporuča se obaviti probno premazivanje i za provjeru podnošljivosti podloge. Radi izbjegavanja nasjeda premazivati mokro na mokro u jednom potezu.

Nije prikladno za vodoravne i nagnute površine na kojima se zadržava voda. Ne raditi na izravnom suncu, visokim temperaturama, po jakom vjetru, ekstremno visokoj vlažnosti zraka, vlazi od magle i kiši. Po potrebi staviti mreže ili cerade za skele. Za obradu na ljetnim temperaturama skela mora biti opremljen zavjesama sa navodnjavanem vlage.
Oprez kad postoji opasnost od noćnog mraza.


Mjere pokrivanja:
Okruženje površina koje se premazuje valja brižljivo prekrit. Ovo se posebno odnosi na staklo, keramiku, premaze lakom, klinker, prirodni kamen, metal i drvo.

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Zatražiti savjet/pomoć liječnika. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(c), 40 g/l; < 1 g/l

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno - tehnički list.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije