caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/17805/018155.png

Histolith Raumquarz

Sol-silikatna boja za jako opterećene unutarnje površine, klasa otiranja na mokro 1.

Primjena

Za visoko otporne unutarnje mineralne premaze, pogodan za spomenike klture i zaštićene objekte, kao i reprezentativne građevine, škole i dr. Dodatak litijevog vodenog stakla i anorganskih pigmenata osigurava posebno sjajne tonove.

Svojstva materijala

  • klasa otiranja na mokro 1, velika otpornost na otiranje
  • otporan na sredstva za dezinfekciju na bazi vode i sredstva za pranje
  • visoka propusnost vodene sd-vrijednost < 0,01 m
  • visoka propusnost ugljičnog dioksida
  • bez otapala
  • nije zapaljiv
  • ispunjava zahtjeve prema VOB DIN 18363 za disperzivne silikatne boje

Osnova materijala

Kombinacija veziva na bazi visokovrijednost alkalnog vodenog stakla i sol-silikata sa mineralnim pigmentima i punilima, udio organskih tvari < 5 %.

Pakiranje/Veličina pakiranja

12,5 l

Nijanse

Bijela.

Na upit je moguće tvorničko toniranje u raznim nijansama. Moguće je toniranje u vlastitoj izvedbi s Histolith Volltonfarben SI. Pri samostalnom miješanju nijansi, uvijek pomiješati i promiješati ukupnu količinu, kako bi se izbjegle razlike u nijansi. 
Kod prijelaza i graničnih područja, uvijek koristiti samo nijanse iz jedne serije (šarže).

Stupanj sjaja

Mutno mat (prema DIN EN 13 300)

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, min 12 mjeseci.
Čuvati samo u originalnoj plastičnoj ambalaži.

Tehnički podaci

Svojstva prema DIN EN 13 300:

Zbog nijansiranja, moguća su odsutpanja u tehničkim karakteristikama.

Klasa otiranja na mokro

Klasa 1, odgovara otpornosti na pranje prema DIN 53778

Omjer kontrasta

Pokrivnost Klasa 1, uz izdašnost od 7 m2/l odn.
140 ml/m2 po sloju

Maksimalna veličina čestica

fina

Gustoća

ca. 1,4 g/cm3

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čvrste, nosive, bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe. Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st.3.

Priprema podloge

Nove žbuke iz grupe mortova PI, PII i PIII:
Ostaviti da stoje 2 – 4 tjedna. Prije premazivanja površinu premazati sa Histolith® Fluat i nakon toga oprati.


Stare nepremezane žbuke PI, PII i PIII i stari mineralni premazi:
Površinu dobro očistiti. Odstraniti slojeve koji su nedovoljno čvrsti. Temeljni premaz sa Histolith® Silikat-Fixativ, razrjeđenim u vodi u omjeru 2 : 1 do 1 : 1, ovisno o upojnosti podloge.

Stari, nosivi, mat premazi disperzivnih boja:
Dobro očistiti površinu. Nanijeti temeljni premaz Histolith® Innengrund ili Histolith® Quarzgrund.

Gips žbuke iz grupe mortova PIV:
Na čvrstoj žbuki: Nanijeti temeljni premaz sa Histolith® Innengrund – temeljnim premazom za unutarnje prostore. Mekanu gipsanu žbuku učvrstiti sa Histolith® Spezialgrundierung – specijalnim temeljnim premazom. Gipsanu žbuku sa zapečenom korom izbrusiti i odstraniti prašinu. Temeljni premaz izvesti sa Histolith® Spezialgrundierung. Nakon što se dobro osušilo, nanijeti međupremaz sa Histolith® Innengrund.

Gipsane ploče:
Izbrusiti tragove od obrade lopaticom. Nanijeti kao temeljni premaz Histolith® Innengrund. Mekana mjesta na gipsu obrađena lopaticom učvrstiti sa Histolith® Spezialgrundierung. Nanijeti temeljni premaz Histolith® Innengrund. Kod ploča sa sastojcima topivim u vodi koji izazivaju promjenu boje nanijeti temeljni premaz sa Caparol Aqua-Sperrgrund - temeljnim vodootpornim premazom (voditi računa o BFS uputama br. 12).

Ploče od gipsa:
Temeljni premaz sa Histolith® Innengrund.

Beton:
Odstraniti eventualne ostatke sredstava koji potiču razgradnju.

Zidovi od opeke:
Dobro očistiti površinu. Popraviti oštećene fuge od morta. Kod opeka koje sadrže sastojke topive u vodi i koji izazivaju promjenu boje nanijeti temeljni premaz sa Caparol Aqua-Sperrgrund.

Premazi boja koje sadrže ljepilo:
Temeljito isprati. Nanijeti jedan temeljni premaz sa Histolith® Spezialgrundierung.

Nepremazane rau faze:
Premazivati bez pripreme. Kod reljefnih i strukturiranih tapeta na papir napraviti probni premaz.

Zidovi sa tapetama:
Temeljni premaz sa  Histolith® Innengrund.

Površine s naslagama plijesni:
Talog plijesni oprati. Nakon sušenja površine namočiti sa Histolith® Algenentferner i pustiti da se osuše. Za izradu premaza je potrebno savjetovati se s našim vanjskim suradnikom ili tehničkim odjelom. Uz to se moraju poštivati zakonski i lokalni propisi (kao npr. odredba o biotvarima i opasnim materijalima).

Način primjene

Četkom, valjkom ili Airless nanošenjem.
Na spomenicima kulutre preporuča se nanošenje četkom.

Sistem nanošenja na površinu

Nanijeti zasićeni, ujednačeni premaz razrjeđen sa najviše 5% vode.  Na kontrastnim površinama napraviti temeljni premaz sa Histolith® Raumquarz, razrjeđen sa 5 % vode. Na jako i neravnomjerno upojnim podlogama, temeljni premaz sa Histolith® Innengrund.

Potrošnja

Ca. 140 ml/m2 na glatkoj podlozi. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Točne vrijednosti odrediti probnim premazima na samom objektu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade:
+8 0C za podlogu i okolni zrak.

Vrijeme sušenja

Pri 20°C i 65% relativne vlažnosti zraka nakon 4 - 6 sati suho po površini i može se premazivati, nakon 3 dana potpuno opteretivo. Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka odgovarajuće više.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe vodom.

Zabilješka

Histolith Raumquarz je otporan na sredstva za dezinfekciju. Zbog površine sa otvorenim porama, potrošnja će biti veća u usporedbi sa kompaktnim površinama, npr. polumat ili sjajnim lateks bojama.
Radi izbjegavanja vidljivih nasjeda veće površine premazivati mokro na mokro u jednom potezu.
Naknadna obrada površine ovisi o mnogo faktora i može biti vidljiva i nakon sušenja (vidjeti BFS-uputu 25).
Na površinama obrađenim masama za gletanje koje sadrže gips, može doći do odstupanja nijansi, što se može izbjeći izradom međupremaza sa Histolith Innengrund.

Mjere pokrivanja:
Okruženje površina koje se premazuje valja brižljivo prekrit. Ovo se posebno odnosi na staklo, keramiku, premaze lakom, klinker, prirodni kamen, metal i drvo.

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

Čuvati izvan dohvata djece. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Obratiti pažnju

Odmah valja isprati boju sa lakiranih površina, stakla, keramike, metala i prirodnog kamena.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(a), 30 g/l; < 1 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-SK01

Deklaracija sadržaja

Vodeno staklo, hibridno vezivo (organski silikat/akrilat), titan dioksid, silikati, voda, aditivi.

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Tehnička podrška

U ovom tiskanom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene ovdje, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije