caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/88389/035041_Kalk-Kaseinfarbe_12,5_L.png

Histolith Kalk-Kaseinfarbe

Visokokvalitetna vapneno kazeinska boja, na osnovi prirodnih materijala, namijenjena za unutarnju uporabu.

Primjena

Za vapnene premaze na unutarnjim površinama u objektima koji su spomenici kulture, ali također i kao ekološka boja za primjenu u stambenim prostorima.
Izrazito pogodna za premazivanje vapnenih žbuka i obnovu postojećih upojnih mineralnih premaza.

Svojstva materijala

  • bez veziva na osnovi umjetne smole
  • bez konzervansa
  • bez otapala
  • bez titan dioksida
  • visoko paropropusna, sd-vrijednost = 0,01 m
  • upojna i sposobna za upijanje

Osnova materijala

Bijelo vapno, kazein, mineralni pigmenti i punila

Pakiranje/Veličina pakiranja

12,5 l

Nijanse

Bijela
Tvorničko nijansiranje u različitim nijansama dostupno na upit. Kod završnog premazivanja na spojenim velikim površinama, uvijek koristiti proizvode iste šarže, kako bi se izbjegle razlike u nijansi, ili vrlo dobro izmiješati međusobno proizvode iz različitih šarži.
Samostalno nijansiranje moguće je korištenjem Calcino-Color ili drugih koloranata otpornih na vapno i suhe pigmente (uvijek prije nanošenja potrebno je napraviti probni premaz).

Stupanj sjaja

Mutno mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Gustoća

ca. 1,4 g/cm³

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čvrste, nosive, suhe, bez onečišćenja i tvari koje razdvajaju. Treba poštivati odredbe norme VOB, dio C, DIN 18 363, stavak 3.

Priprema podloge

Vanjske površine
Nove žbuke iz skupina mortova PI, PII i PIII:
Kod novih žbuka je potrebno uzeti u obzir vrijeme čekanja prije premazivanja, i to za skupinu morta PI min. 4 tjedna, za skupine morta PII i PIII min. 2 tjedna. Zapečenu koru odstraniti sa Histolith® Fluat.
Alternativno je moguće nanositi Histolith® Kalk-Kaseinfarbe u "fresco" tehnici, ca. 24 sata nakon nanošenja žbuke. U "fresco" tehnici može doći do razlike u nijansi i pojave mrlja, kada se nijansirani proizvod nanosi u ovoj tehnici.

Stara nepremazana žbuka i stari mineralni premazi:
Dobro očistiti površinu. Ukloniti olabavljene slojeve.

Popravljanje žbuke:
Mort za popravak žbuke mora po svojoj vrsti i strukturi odgovarati staroj žbuki i prije premazivanja mora biti dobro vezan i tvrd. Popravljena mjesta na žbuki premazati sa Histolith® Fluat i zatim ih oprati.

Glinene žbuke:
Očistiti površinu i grundirati sa Histolith® Silikat-Fixativ. Napraviti probni premaz kako bi se utvrdila podnošljivost materijala (potrebno je izbjeći smećkasto obojenje).

Prirodni kamen:
Kao podloga podoban je samo prirodni kamen sa sposobnošću upijanja. Napraviti probnu površinu i ispitati podnošljivost premaza. Dobro očistiti površinu. Ukloniti olabavljene slojeve. Prirodni kamen koji se osipa učvrstiti prije premazivanja sa Histolith® Steinfestiger – sredstvom za učvršćivanje kamena.
Vodite računa da kod prirodnog kamena sa sastojcima topivim u vodi može na premazu doći do izboja soli i mogu nastati mrlje.

Površine napadnute gljivicama ili algama:
Površine napadnute gljivicama odnosno algama očistiti mokrim postupkom. Nakon sušenja površine natopiti s Histolith® Algenentferner - sredstvom za odstranjivanje algi, i pustiti da se osuše. Za izvedbu premaza potrebno je prethodno potražiti savjet našeg lokalnog predstavnika ili našeg tehničkog odjela.

Način primjene

Za objekte koji su zaštićeni kao spomenici kulture daje se prednost postupku sa četkama.

Sistem nanošenja na površinu

Adekvatno pripremiti podlogu i potom nanijeti jedan temeljni i jedan završni sloj razrijeđen sa maks. 10% vode, ovisno o upojnosti podloge.

Jako upojne ili površine neujednačene upojnosti prvo grundirati sa Histolith® Silikat-Fixativ, razrijeđenim s vodom u omjeru 2 : 1 do 1 : 1, ovisno o upojnosti.

Za premazivanje velikih spojenih površina preporučljivo je prethodno navlažiti temeljni premaz čistom vodom i potom na mat vlažnu površinu nanijeti završni sloj.

Potrošnja

Ca. 300–400 ml/m2 za dva sloja na glatkoj podlozi. Na hrapavim površinama odgovarajuće viša.
Točne vrijednosti odrediti probnim premazivanjem na objektu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica za obradu:
+8 °C za podlogu i okolni zrak.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon 4-6 sati je površinski suho, nakon 24 sata se može premazivati.
Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka ovo se vrijeme produžava.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe vodom.

Zabilješka

Ovisno o stanju podloge, može doći do pojave promjene nijanse ili mrlja, te je stoga nužna izrada probnog premaza, kako bi se ispitala podnošljivost sa podlogom. Kako bi se izbjeglo preklapanje, proizvod je potrebno nanositi "mokro na mokro” bez prekida.
Ne nanositi u u vlažnim prostorima.

Mjere pokrivanja:
Pomno prekriti okruženje površina koje se premazuje, što se odnosi posebice na staklo, keramiku, lakirane površine, klinker, prirodni kamen, metal i drvo.

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka. Čuvati izvan dohvata djece. Ne udisati pare/aerosol. Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. AKO SE PROGUTA: Hitno zatražiti savjet/pomoć liječnika.

Preporuka za izbor rukavica: zaštitne rukavice od nitrilne gume (npr. KCL Tricotril, art. br. 373 ili slične)

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(a), 30 g/l: < 1 g/l

Deklaracija sadržaja

Hidratizirano vapno, kazein, vapneno brašno, cink sulfid, voda, pomoćne tvari

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Tehnička podrška

U ovom tiskanom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. 
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene ovdje, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije