caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/17801/018151.png

Histolith Innengrund

Temeljni premaz za Histolith® unutarnje boje koji poboljšava prianjanje za podlogu.

Primjena

Pogodan kao temeljni premaz koji poboljšava vezanje za podlogu, kao i za izjednačavanje upojnosti podloge.

Svojstva materijala

  • visoka prionjivost za podlogu
  • izjednačavanje upojnosti podloge
  • visoka propusnost vodene pare, sd-vrijednost = 0,03 m
  • bez otapala

Osnova materijala

Akrilna smola, mineralni pigmenti i punila.

Pakiranje/Veličina pakiranja

12,5 l

Nijanse

Bijela.

Toniranje sa AVA-Volltonfarben ili tvornički. Također moguće nijansiranje u ColorExpress sustavu.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Gustoća

ca. 1,7 g/cm³

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čvrste, nosive, bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe. Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st.3.

Priprema podloge

Nove žbuke iz grupe mortova PI , PII i PIII:
Ostaviti da stoje 2 – 4 tjedna. Prije premazivanja površinu premazati sa Histolith® Fluat i nakon toga oprati.

Stare nepremazane žbuke PI, PII i PIII i stari mineralni premazi:
Površinu dobro očistiti. Odstraniti slojeve koji su nedovoljno čvrsti. Temeljni premaz sa Histolith® Silikat-Fixativ, razrjeđenim u vodi u omjeru 2 : 1 do 1 : 1, ovisno o upojnosti podloge.

Stari, nosivi, mat premazi disperzivnih boja:
Površinu dobro oprati.

Gips žbuke iz grupe mortova PIV i gips za štukature: 
Meke gipsane žbuke učvrstiti sredstvom Histolith® Spezialgrundierung. Gipsane žbuke sa zapečenom korom obrusiti i odstraniti prašinu. Temeljni premaz sa Histolith® Spezial-grundierung.

Gips kartonske ploče:
Izbrusiti tragove od obrade lopaticom. Mekana mjesta na gipsu obrađena lopaticom učvrstiti sa Histolith® Spezialgrundierung. Kod ploča sa sastojcima topivim u vodi koji izazivaju promjenu boje nanijeti temeljni premaz sa Caparol Aqua-Sperrgrund - temeljnim vodootpornim premazom (voditi računa o BFS uputama br. 12).

Ploče od gipsa:
Direktno premazivati.

Beton:
Odstraniti eventualne ostatke sredstava koji potiču razgradnju.

Zidovi od opeke:
Dobro očistiti površinu. Popraviti oštećene fuge od morta. Kod opeka koje sadrže sastojke topive u vodi i koji izazivaju promjenu boje nanijeti temeljni premaz sa Caparol Aqua-Sperrgrund.

Premazi boja koje sadrže ljepilo:
Temeljito isprati. Nanijeti jedan temeljni premaz sa Histolith® Spezialgrundierung.

Zidovi sa tapetama:
Direktno premazivati.

Površine s naslagama plijesni:
Talog plijesni oprati. Nakon sušenja površine namočiti sa Histolith® Algenentferner i pustiti da se osuše. Za izradu premaza je potrebno savjetovati se s našim vanjskim suradnikom ili tehničkim odjelom. Uz to se moraju poštivati zakonski i lokalni propisi (kao npr. odredba o biotvarima i opasnim materijalima).

Način primjene

Četkom, valjkom ili Airless nanošenjem.

Sistem nanošenja na površinu

Obrada:
Nerazrijeđen, razrijeđen sa max. 3 % vode.

Potrošnja

Ca. 150–200 ml/m2 na glatkoj podlozi. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Točne vrijednosti odrediti probnim premazima na samom objektu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade:
+8 0C za podlogu i okolni zrak.

Vrijeme sušenja

Pri 20°C i 65% relativne vlažnosti zraka nakon 4 - 6 sati suho po površini, može se premazivati nakon 12 sati. Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka odgovarajuće više.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe vodom.

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

Čuvati izvan dohvata djece. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(a), 30 g/l: < 1 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-GP01

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Tehnička podrška

U ovom tiskanom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene ovdje, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije