caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/21869/020354_Histolith_Emulsionsfarbe_10_L.png

Histolith Emulsionfarbe

Reverzibilna unutarnja boja s karakterom kazeina/ tempere

Primjena

Histolith® Emulsionsfarbe je razvijena specijalno za posebno kvalitetne premaze i ličenje građevina koje su zaštićeni spomenici kulture.

Svojstva materijala

  • reverzibilna, može se odstraniti vodom
  • može se višestruko premazivati
  • slabo se napreže
  • satenski mat sjaj
  • najveća propusnost vodenih para sd-vrijednost < 0,02 m
  • velika propusnost ugljičnog dioksida
  • bez otapala
  • posebna formula koja sprječava rast gljivica i plijesni

Osnova materijala

Reverzibilna emulzija na bazi ljepila, PU i acetata, kao i mineralni pigmenti i punila.

Pakiranje/Veličina pakiranja

10 l

Nijanse

Bijela
Tvorničko toniranje u brojnim nijansama na upit.
Strojno nijansiranje na ColorExpress mašinama.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Gustoća

ca. 1,4 g/cm3

Dopunski proizvod

Za izradu lazura se isporučuje reverzibilno specijalno vezivo Histolith® Emulsion.

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čvrste, nosive, čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe. Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st. 3.

Priprema podloge

Nove žbuke iz grupe mortova PI, PII i PIII:
Ostaviti da stoje 2 – 4 tjedna. Prije premazivanja površinu premazati sa Histolith® Fluat i nakon toga oprati.

Stare nepremezane žbuke PI, PII i PIII i stari mineralni premazi:
Površinu dobro očistiti. Odstraniti slojeve koji su nedovoljno čvrsti. Površine koje se osipaju po površini učvrstiti sa Histolith® Spezialgrundierungom.

Stari, nosivi, mat premazi disperzivnih boja:
Površinu dobro očistiti. Nanijeti temeljni premaz sa Histolith® Emuslionsfarbe, razrjeđenom s najviše 10 % vode. Sjajne stare premaze ohrapaviti brušenjem. Temeljni premaz sa Histolith Weißgrundom.

Gips žbuke iz grupe mortova PIV i gips za štukature:
Meke gipsane žbuke učvrstiti sredstvom Histolith® Spezialgrundierung. Gipsane žbuke sa zapečenom korom obrusiti i odstraniti prašinu. Temeljni premaz sa Histolith® Spezialgrundierungom.

Premazi boja s ljepilom:
Temeljito oprati da bude čisto. Temeljni premaz sa Histolith® Spezialgrundierungom.

Površine s naslagama plijesni:
Talog plijesni oprati. Nakon sušenja površine namočiti sa Histolith® Algenentfernerom i pustiti da se osuše. Za izradu premaza je potrebno savjetovati se s našim vanjskim suradnikom ili tehničkim odjelom. Uz to se moraju poštivati zakonski i lokalni propisi (kao npr. odredba o biotvarima i opasnim materijalima).

Način primjene

Nanosi se četkom kratkim potezima. Za ukrasne tehnike sa modlama (alatima za modeliranje), spužvom, krpom i slično.

Sistem nanošenja na površinu

Temeljni premaz:
Temeljni premaz razrjeđen sa najviše 10% vode. Podloge koje se otiru, osipaju, brašnaju i/ili jako upijaju prethodno učvrstiti sa Histolith® Spezialgrundierungom.

Završni premaz:
Histolith® Emulsionsfarbe razrjeđena sa najviše 5% vode.

Lazurni premazi:
Mogu se izraditi razrjeđivanjem boje Histolith® Emulsionsfarbe sa proizvodom Histolith® Emulsion. Omjer miješanja odrediti probnim premazivanjem.

Potrošnja

Ca. 150 ml/m2 na glatkoj podlozi. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. 
Točne vrijednosti odrediti probnim premazima na samom objektu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade:
+8 °C za podlogu i okolni zrak.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon 4 - 6 sati suho po površini i može se premazivati. Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka odgovarajuće više.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe, vodom.

Zabilješka

Radi izbjegavanja nasjeda uvijek nanositi mokro na mokro u jednom potezu.

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

Čuvati izvan dohvata djece. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS kategorija i granična vrijednost:

(A/a), 30 g/l; < 1 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-DF01

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Tehnička podrška

U ovom tiskanom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene ovdje, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije