caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/17796/018146.png

Histolith Bio-Innensilikat

Visokokvalitetna unutarnja boja na bazi silikata, klase 2 otiranja na mokro

Primjena

Za visokokvalitetne mineralne premaze na unutarnjim površinama u objektima koji su spomenici kulture kao i za premaze u stambenim prostorima, školama, vrtićima i sličnim javnim zgradama.

Svojstva materijala

  • najviša stopa paropropusnosti sd-vrijednost <0,01 m
  • visoka propusnost ugljik dioksida
  • bez otapala
  • prikladna za alergične osobe
  • nije zapaljiva
  • ispunjava zahtjeve njemačkog standarda VOB DIN 18363 za silikatne disperzivne boje

Osnova materijala

Kalijevo vodeno staklo, svjetlostalni mineralni pigmenti, mineralna punila, udio organske tvari < 5 %

Pakiranje/Veličina pakiranja

Standardno pakiranje: 5 l, 12,5 l


Airfix: 25 l kanta

Pripremljeno za efikasno nanošenje valjkom i Airless opremom.

Nijanse

Bijela

Može se samostalno nijansirati sa najviše 10 % Histolith-Volltonfarben SI. Kod samostalnog nijansiranja cjelokupnu količinu međusobno pomiješati kako bi se izbjele razlike u nijansi.

Strojno se može nijansirati u ColorExpress sustavu sa anorganskim pastama. Kod završnog premaza na spojenim velikim površinama raditi samo s materijalom istog broja proizvodnje (šarže) ili materijale različitih šarži međusobno pomiješati.

Stupanj sjaja

Mutno mat (prema DIN EN 13 300)

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Stabilnost u skladištenju ca. 12 mjeseci.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 13 300:
Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

Klasa otiranja na mokro

Klasa 2, odgovara otpornosti na pranje prema DIN 53778

Omjer kontrasta

Pokrivnost klasa 1, uz izdašnost od 6 m2/l odn. 150 ml/m2 po nanosu.

Maksimalna veličina čestica

fina

Gustoća

ca. 1,5 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe. Obratiti pozornost na VOB Dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Nove žbuke iz skupina morta PIc, PII und PIII:
Prije premazivanja ostaviti da stoje 2-4 tjedna. Zapečenu koru odstraniti sa Histolith® Fluat.

Stare žbuke iz grupe PIc, PII i PIII kao i stari mineralni premazi:
Površinu dobro očistiti. Odstraniti slojeve koji su nedovoljno čvrsti. Temeljni premaz sa Histolith® Silikat-Fixativ, razrjeđen u vodi u omjeru 2 : 1 do 1 : 1, ovisno o upojnosti podloge.

Stari, nosivi, mat premazi disperzivnih boja:
Površinu dobro očistiti. Nanijeti temeljni premaz sa Histolith® Weißgrund ili Histolith® Strukturgrund

Gips žbuke iz grupe mortova PIV:
Čvrste žbuke grundirati sa Histolith® Weißgrund, meke gipsane žbuke učvrstiti sa Histolith® Spezialgrundierung. Gipsane žbuke sa zapečenom korom obrusiti i odstraniti prašinu. Temeljni premaz sa Histolith® Spezialgrundierung. Nakon što je premaz potpuno osušen, ako je potrebno, kao međupremaz nanijeti Histolith® Weißgrund.

Gipsane ploče (gips-kartonske ploče):
Ogrebotine od lopatice obrusiti. Temeljni premaz sa Histolith® Weißgrund. Meka mjesta obrađena gipsanom masom za izravnavanje učvrstiti sa Histolith® Spezialgrundierung. Temeljni premaz sa Histolith® Weißgrund. Kod ploča s vodotopivim sastojcima koji puštaju boju temeljni premaz napraviti sa Caparol AquaSperrgrund (pridržavati se BFS upute br. 12).

Građevinske gips ploče:
Temeljni premaz sa Histolith® Weißgrund.

Beton:
Eventualne ostatke tvari koje razdvajaju kao i tvari koje se brašnaju i osipaju odstraniti. Temeljni premaz sa Histolith® Weißgrund.

Glinene žbuke:
Očistiti površinu i grundirati sa Histolith® Silikat-Fixativ. napraviti probni premaz kako bi se utvrdila podnošljivost materijala (potrebno je izbjeći smećkasto obojenje).

Zidovi od opeke:
Površinu dobro očistiti. Popraviti oštećene fuge od morta. Temeljni premaz sa Histolith® Weißgrund. Kod opeka koje sadrže sastojke topive u vodi i koji izazivaju promjenu boje nanijeti temeljni premaz Caparol Aqua-Sperrgrund.

Premazi boja s ljepilom:
Površinu temeljito oprati. Temeljni premaz sa Histolith® Spezialgrundierung.

Nepremazane tapete s grubim vlaknima:
Premazivati bez prethodne pripreme. Kod reljefnih i štampanih tapeta od papira napraviti probno premazivanje.

Capaver zidne obloge od staklenog pletiva:
Temeljni premaz sa Histolith® Weißgrund.

Površine napadnute gljivicama i algama:
Površine napadnute gljivicama odnosno algama očistiti mokrim postupkom. Nakon što su se površine osušile valja ih obraditi sa Histolith® Algenentferner – sredstvom za odstranjivanje algi, i pustiti da se osuše. Za izvedbu premaza potrebno je prethodno savjetovanje s našim lokalnim zastupnikom ili s našim tehničkim odjelom.

Način primjene

Nanosi se kistom / četkom, valjkom ili špricanjem Airless uređajima.

Airless nanošenje:
Kut špricanja: 500
Sapnica: 0,026"
Pritisak: 150 – 180 bara

Uređaje za rad nakon uporabe očistiti vodom.

Sistem nanošenja na površinu

Zasićeni, ravnomjerni premaz razrjeđen s najviše 5% vode.
Na jako kontrastnim površinama se mora prethodno izvesti temeljni premaz sa Histolith® Bio-Innenfarbe razrjeđen s najviše 5% vode, a na jako ili različito upojnim površinama sa Histolith® Weißgrund.

Potrošnja

Ca. 150 ml/m2 po jednom prolazu na glatkim podlogama. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+8 0C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +200C i 65% relativne vlažnosti zraka suho po površini i može se obrađivati nakon 4 – 6 sati. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana.
Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka se vremena sušenja produljuju.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe vodom.

Zabilješka

Radi izbjegavanja nasejda potrebno je premazivati po sistemu mokro u mokro u jednom potezu. Kod Airless nanošenja boju dobro promiješati i procijediti.
Isticanje popravljanih mjesta  na površini ovisi o brojnim čimbenicima, pa je stoga neizbježno (BFS uputa 25). Na gipsanim materijalima za ispunu i izravnavanje može doći do isticanja boja. Međupremaz po cijeloj površini sa Histolith® Weißgrund smanjuje taj rizik.

Mjere pokrivanja
Potrebno je pomno prekriti okruženje premazanih površina, što se posebice odnosi na staklo, keramiku, lakirane površine, klinker, prirodni kamen, metal i drvo.

Obratiti pažnju

Sylitol Bio-Innenfarbe reagira alkalično. Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(a), 30 g/l: < 1 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-SK01

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije