caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/114505/041545_Histolith_Weissgrund_12_5_Liter.png

Histolith Weißgrund

Temeljni premaz na silikatnoj bazi za unutra i van, koji poboljšava prianjanje za podlogu

Primjena

Pigmentirani temeljni premaz za poboljšavanje prionjivosti i izjednačavanje upojnosti podloge.

Svojstva materijala

  • visoka prionjivost za podlogu
  • izjednačavanje upojnosti podloge
  • odlična pokrivnost
  • bez sredstava za konzerviranje
  • bez otapala i tvari koje uzrokuju omekšavanje
  • pH=11,4

Osnova materijala

Kalijevo vodeno staklo, akrilna smola, mineralni pigmenti i punila.

Pakiranje/Veličina pakiranja

12,5 l

Nijanse

Bijela

Toniranje sa Histolith Volltonfarben SI. Također moguće nijansiranje u ColorExpress sustavu.

Stupanj sjaja

Mutno mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Gustoća

ca. 1,5 g/cm³

Difuzivno ekvivalentna debljina zračnog sloja sdH2O

(sd -vrijednost): < 0,14 m (visoka), V1

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čvrste, nosive, bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe. Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st.3.

Priprema podloge

Nove žbuke iz grupe mortova PI , PII i PIII:
Ostaviti da stoje min 1 tjedana. Zapečenu koru odstraniti sa Histolith® Fluat.

Stare nepremazane žbuke PI, PII i PIII i stari mineralni premazi:
Površinu dobro oprati. Odstraniti slojeve koji su nedovoljno čvrsti. Temeljni premaz sa Histolith® Silikat-Fixativ, razrjeđenim u vodi u omjeru 2 : 1 do 1 : 1.

Stari, nosivi, mat premazi disperzivnih boja:
Površinu dobro oprati.

Gips žbuke iz grupe mortova PIV:
Meke gipsane žbuke učvrstiti sa Histolith® Spezialgrundierung. Gipsane žbuke sa zapečenom korom obrusiti i odstraniti prašinu i potom temeljno premazati sa Histolith® Spezialgrundierung kako bi se površina učvrstila.

Gips kartonske ploče:
Izbrusiti tragove od obrade lopaticom. Mekana mjesta na gipsu obrađena lopaticom učvrstiti sa Histolith® Spezialgrundierung. Kod ploča sa sastojcima topivim u vodi koji izazivaju promjenu boje nanijeti temeljni premaz sa Caparol Aqua-Sperrgrund voditi računa o BFS uputama br. 12).

Ploče od gipsa:
Direktno premazivati.

Beton:
Odstraniti eventualne ostatke sredstava koji potiču razgradnju.

Zidovi od opeke:
Dobro očistiti površinu. Popraviti oštećene fuge od morta. Kod opeka koje sadrže sastojke topive u vodi i koji izazivaju promjenu boje nanijeti kao temeljni premaz Caparol Aqua-Sperrgrund.

Premazi boja koje sadrže ljepilo:
Temeljito isprati i potom grundirati sa Histolith® Spezialgrundierung.

Zidovi sa tapetama:
Direktno premazivati.

Površine s naslagama plijesni:
Talog plijesni oprati. Nakon sušenja površine namočiti sa Capatoxom i pustiti da se osuše. Za izradu premaza je potrebno savjetovati se s našom tehničkom službom.

Način primjene

Četkom, valjkom ili Airless nanošenjem.
Prije nanošenja špricanjem, boju dobro promiješati i procijediti.
Kut: 50°
Dizna: 0,021"-0,025"
Tlak: 150–180 bara

Sistem nanošenja na površinu

Obrada:
Nerazrijeđen, razrijeđen sa max. 3 % vode.

Potrošnja

Ca. 150–200 ml/m2 na glatkoj podlozi. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Točne vrijednosti odrediti probnim premazima na samom objektu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade:
+8 °C za podlogu i okolni zrak.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon 4 - 6 sati suho po površini, može se premazivati nakon 12 sati. Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka odgovarajuće više.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe vodom.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao
otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a): 30 g/l; < 1 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-GP01

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije