caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/224691/063105_histolith_selektion_kristall_quarz_HR.png

Histolith® Selektion Kristall Quarz

Punjena, jednokomponentna silikatna boja, bez hidrofobnih sastojaka, dvostruko siliciranje

Opis proizvoda

Histolith® Selektion Kristall Quarz je punjena, jednokomponentna silikatna boja bez hidrofobirajućih sredstava, kao i bez dodatka titan-dioksida.
Pogodna je kao temeljni premaz ispod Histolith® Selektion Kristall za izjednačavanje nejednoliko strukturiranih i kontrastnih podloga te za zapunjavanje manjih pukotina.

Svojstva materijala

  • bez hidrofobirajućih tvari
  • bez titan dioksida
  • punjena, za zapunjavanje manjih pukotina
  • najveća propusnost vodene pare sd vrijednost <0.01 m
  • visoka propusnost ugljičnog dioksida
  • vrijednost w ovisna o podlozi
  • sadrži kvarcitne silikatne dodatke, dakle dvostruko silicira
  • nezapaljiv

Osnova materijala

Kalijevo vodeno staklo, svjetlostalni pigmenti, mineralna punila, akrilna smola (<3%)

Pakiranje/Veličina pakiranja

20 kg

Nijanse

Bijela
Moguće je samostalno toniranje s Histolith® Volltonfarben SI.

Stupanj sjaja

Mutno mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Skladištiti samo u plastičnom pakiranju.

Gustoća

ca. 1,55 g/cm³

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čvrste, nosive, bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju, suhe i upojne. Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st. 3.

Podloge

Nove žbuke iz skupine mortova PIc, PII i PIII:
Voditi računa o vremenu sušenja nove žbuke prije premazivanja, kod skupine mortova PI min. 4 tjedna, kod skupina mortova PII i PIII min. 2 tjedna. Zapečenu koricu odstraniti pomoću Histolith® Fluata.

Stare nepremazane žbuke i stari mineralni premazi:
Dobro očistiti površinu. Odstraniti olabavljene slojeve. Temeljni premaz sa Histolith® Kristallin-Fixativ, 1 : 1 do 1 : 2 razrijeđen vodom, ili Histolith® Silikat-Fixativ, nerazrijeđen do 1 : 1 razrijeđen vodom, ovisno o upojnosti podloge.

Stari, nosivi, mat premazi disperzivnih boja:
Površinu dobro očistiti. Temeljni premaz napraviti sa Histolith® Quarzgrund fein, razrijeđen sa maks. 5% Histolith® Silikat-Fixativ

Popravljanje žbuke:
Mort za popravak mora vrstom i strukturom odgovarati staroj žbuci. Popravci na žbuci se prije premazivanja moraju stvrdnuti i dobro vezati. Sva popravljana mjesta na žbuci premazati sa Histolith® Fluat i nakon toga oprati.

Zidovi od opeke:
Pogodni su samo upojni zidovi od opeke. Nisu prikladne tvrdo pečene opeke kao ni klinker. Prirediti pokusnu površinu i ispitati podnošljivost premaza. Dobro očistiti površinu. Popraviti oštećene fuge ispunjene mortom. Nanijeti kao temeljni premaz sa Histolith® Kristallin-Fixativ, razrjeđenim u vodi u omjeru 1:1 do 1:2, ili Histolith® Silikat-Fixativ, nerazrijeđen do 1 : 1 razrijeđen vodom, ovisno o upojnosti podloge. Kao međusloj nanijeti Histolith® Quarzgrund fein razrijeđen sa maks. 5 % Histolith® Silikat-Fixativ.

Prirodni kamen:
Kao podloga je prikladan samo prirodni kamen sa sposobnošću upijanja. Prirediti pokusnu površinu i ispitati podnošljivost premaza. Dobro očistiti površinu. Odstraniti slojeve koji se slabo drže. Prirodni kamen koji se osipa učvrstiti prije premazivanja sa Histolith® Steinfestiger.
Napomena:
Ako prirodni kamen sadrži sastojke topive u vodi, oni mogu dovesti do izbijanja soli na površini premaza te nastanka mrlja.

Površine napadnute gljivicama ili algama:
Očistiti u mokrom postupku. Nakon što su površine osušene, nanijeti Capatox i ostavtiti da se dobro osuši.

Sistem nanošenja na površinu

Slabo i ravnomjerno upojne mineralne podloge:
Nanijeti jedan temeljni i jedan završni sloj sa Histolith® Selektion Kristall Quarz razrijeđen sa 20 - 30% Histolith® Kristallin-Fixativ (razrijeđen 1 : 1 u vodi) ili Histolith® Silikat-Fixativ.

Jako i nejednoliko upojne te osipajuće mineralne podloge:
Kao temeljni sloj nanijeti Histolith® Kristallin-Fixativ, razrijeđen 1: 1 do 1: 2 s vodom ili Histolith® Silikat-Fixativ nerazrijeđen do 1 : 1 razrijeđen s vodom, ovisno o upojnosti podloge.
Nanijeti jedan temeljni i jedan završni sloj sa Histolith® Selektion Kristall Quarz razrijeđen sa 20 - 30% Histolith® Kristallin-Fixativ (razrijeđen 1 : 1 u vodi) ili Histolith® Silikat-Fixativ.

Kao temeljni odn. međupremaz ispod Histolith® Selektion Kristall:
Ovisno o stanju podloge (struktura, kontrastnost), nanijeti jedan do dva sloja Histolith® Selektion Kristall Quarz razrijeđen sa 20 - 30% Histolith® Kristallin-Fixativ (razrijeđen 1 : 1 u vodi) ili Histolith® Silikat-Fixativ.

Potrošnja

Ca. 200 - 350 g/m2 po sloju, ovisno o upojnosti podloge (orijetnacijska vrijednost bez jamstva, točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na objektu).

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura pri obradi i sušenju za okolni zrak, materijal i podlogu:
Nije prikladno za obradu ispod + 7 °C. Oprez kad postoji opasnost od noćnog mraza!

Vrijeme sušenja

Pri + 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon 12 suho po površini i može se premazivati. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka se vrijeme sušenja produljuje.

Alat

Na građevinama koje su zaštićeni spomenici kulture najbolje je raditi sa četkama.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe vodom.

Napomena

Radi izbjegavanja nasjeda premazivati "mokro na mokro" u jednom potezu. Nije prikladno za vodoravne ili nagnute površine izložene djelovanju vode. Ne raditi po direktnom suncu, na visokim temperaturama, po jakom vjetru, velikoj vlažnosti zraka, vlazi od magle i kiši. Oprez kad postoji opasnost od noćnog mraza. Po potrebi staviti mreže ili cerade za skele.

Mjere za prekrivanje:
Okolinu površina koje se premazuju brižljivo prekriti, a to se posebno odnosi na staklo, keramiku, lakirane površine, klinker, prirodni kamen, metal i drvo.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(c): 40 g/l; maks. 10 g/l

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Ostali podaci

Kod otpada: 55502 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 08 01 12
Klasa ugrožavanja vode: WGK 1 slabo zagađuje vodu

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije