caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/224689/063104_histolith_selektion_kristall_HR.png

Histolith® Selektion Kristall

Jednokomponentna silikatna boja, bez hidrofobnih sastojaka, dvostruko siliciranje

Opis proizvoda

Histolith® Selektion Kristall je jednokomponentna silikatna boja bez hidrofobirajućih sredstava, kao i bez dodatka titan-dioksida. Stoga je posebno prikladan za optički lijepe premaze u eksterijerima te unutrašnjosti povijesnih objekata. Zahvaljujući posebnoj recepturi, može se postići izgled nalik na vapno.

Svojstva materijala

  • bez hidrofobirajućih tvari
  • bez titan dioksida
  • svjetlostalno postojani mineralni pigmenti
  • najveća propusnost vodene pare sd vrijednost <0.01 m
  • visoka propusnost ugljičnog dioksida
  • vrijednost w ovisna o podlozi
  • sadrži kvarcitne silikatne dodatke, dakle dvostruko silicira
  • nezapaljiv

Osnova materijala

Kalijevo vodeno staklo, svjetlostalni pigmenti, mineralna punila, akrilna smola (<3%)

Pakiranje/Veličina pakiranja

20 kg

Nijanse

Bijela
Na upit je moguće tvorničko toniranje u raznim nijansama. Zbog prirodnog sastava Histolith® Selektion Kristall, ne mogu se isključiti minimalna odstupanja nijanse, ovisno o narudžbi i šarži, što međutim ne predstavlja razlog za reklamaciju. Moguće je samostalno toniranje s Histolith® Volltonfarben SI.

Stupanj sjaja

Mutno mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Materijal držati samo u plastičnom pakiranju.

Gustoća

ca. 1,40 g/cm³

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čvrste, nosive, bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju, suhe i upojne. Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st. 3.

Podloge

Nove žbuke iz skupine mortova PIc, PII i PIII:
Voditi računa o vremenu sušenja nove žbuke prije premazivanja, kod skupine mortova PI min. 4 tjedna, kod skupina mortova PII i PIII min. 2 tjedna. Zapečenu koricu odstraniti pomoću Histolith® Fluata.

Stare nepremazane žbuke i stari mineralni premazi:
Dobro očistiti površinu. Odstraniti olabavljene slojeve. Temeljni premaz sa Histolith® Kristallin-Fixativ, 1 : 1 do 1 : 2 razrijeđen vodom, ili Histolith® Silikat-Fixativ, nerazrijeđen do 1 : 1 razrijeđen vodom, ovisno o upojnosti podloge. Na znatno popravljanim, blago napuklim površinama (pukotine od skupljanja), kao i na staroj kratz žbuci i gipsu, nanesite kao međusloj Histolith® Selektion Kristall Quarz.

Stari, nosivi, mat premazi disperzivnih boja:
Površinu dobro očistiti. Temeljni premaz napraviti sa Histolith® Quarzgrund fein, razrijeđen sa maks. 5% Histolith® Silikat-Fixativ

Popravljanje žbuke:
Mort za popravak mora vrstom i strukturom odgovarati staroj žbuci. Popravci na žbuci se prije premazivanja moraju stvrdnuti i dobro vezati. Sva popravljana mjesta na žbuci premazati sa Histolith® Fluat i nakon toga oprati.

Zidovi od opeke:
Pogodni su samo upojni zidovi od opeke. Nisu prikladne tvrdo pečene opeke kao ni klinker. Prirediti pokusnu površinu i ispitati podnošljivost premaza. Dobro očistiti površinu. Popraviti
oštećene fuge ispunjene mortom. Nanijeti kao temeljni premaz sa Histolith® Kristallin-Fixativ, razrjeđenim u vodi u omjeru 1:1 do 1:2, ili Histolith® Silikat-Fixativ, nerazrijeđen do 1 : 1 razrijeđen vodom, ovisno o upojnosti podloge. Kao međusloj nanijeti Histolith® Quarzgrund fein razrijeđen sa maks. 5 % Histolith® Silikat-Fixativ.

Prirodni kamen:
Kao podloga je prikladan samo prirodni kamen sa sposobnošću upijanja. Prirediti pokusnu površinu i ispitati podnošljivost premaza. Dobro očistiti površinu. Odstraniti slojeve koji se slabo drže. Prirodni kamen koji se osipa učvrstiti prije premazivanja sa Histolith® Steinfestiger.
Napomena:
Ako prirodni kamen sadrži sastojke topive u vodi, oni mogu dovesti do izbijanja soli na površini premaza te nastanka mrlja.

Površine napadnute gljivicama ili algama:
Očistiti u mokrom postupku. Nakon što su površine osušene, nanijeti Capatox i ostavtiti da se dobro osuši.

Sistem nanošenja na površinu

Slabo i ravnomjerno upojne mineralne podloge:
Kao temeljni sloj nanijeti Histolith® Selektion Kristall Quarz razrijeđen s 20 do 30% Histolith® Kristallin-Fixativ (razrijeđen 1: 1 u vodi) ili Histolith® Silikat-Fixativ.
Ovisno o željenom izgledu površine, nanijeti jedan do dva završna premaza s Histolith® Selektion Kristall razrijeđenim s 10 do 20% Histolith® Kristallin-Fixativ (razrijeđen 1 : 1 u vodi) ili Histolith® Silikat-Fixativ.

Jako i nejednoliko upojne te osipajuće mineralne podloge:
Kao temeljni sloj nanijeti Histolith® Kristallin-Fixativ, razrijeđen 1: 1 do 1: 2 s vodom ili Histolith® Silikat-Fixativ nerazrijeđen do 1 : 1 razrijeđen s vodom, ovisno o upojnosti podloge.
Kao medusloj nanijeti Histolith Selektion Kristall Quarz razrijeđen sa 20 do 30 % Histolith® Kristallin-Fixativ (razrijeđen 1:1 u vodi) ili Histolith® Silikat-Fixativ.
Ovisno o željenom izgledu površine, nanijeti jedan do dva završna premaza s Histolith® Selektion Kristall razrijeđenim s 10 do 20% Histolith® Kristallin-Fixativ (razrijeđen 1 : 1 u vodi) ili Histolith® Silikat-Fixativ.

Potrošnja

Ca. 200 - 350 g/m2 po sloju, ovisno o upojnosti podloge (orijetnacijska vrijednost bez
jamstva, točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na objektu).

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura pri obradi i sušenju za okolni zrak, materijal i podlogu:
Nije prikladno za obradu ispod + 7 °C. Oprez kad postoji opasnost od noćnog mraza!

Vrijeme sušenja

Pri + 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon 12 suho po površini i može se premazivati. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka se vrijeme sušenja produljuje.

Alat

Na građevinama koje su zaštićeni spomenici kulture najbolje je raditi sa četkama.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe vodom.

Napomena

Radi izbjegavanja nasjeda premazivati "mokro na mokro" u jednom potezu. Nije prikladno za vodoravne ili nagnute površine izložene djelovanju vode. Ne raditi po direktnom suncu, na visokim temperaturama, po jakom vjetru, velikoj vlažnosti zraka, vlazi od magle i kiši. Oprez kad postoji opasnost od noćnog mraza. Po potrebi staviti mreže ili cerade za skele.
Po potrebi, kod podloga koje su jako oštećene djelovanjem atmosferilija, može se izvesti naknadno hidrofobiranje sa Histolith® Aqua-Fassadenschutz.

Mjere za prekrivanje:
Okolinu površina koje se premazuju brižljivo prekriti, a to se posebno odnosi na staklo, keramiku, lakirane površine, klinker, prirodni kamen, metal i drvo.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(c), 40 g/l; maks. 10 g/l

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije