caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/207071/060273_Histolith_SolSilikat.png

Histolith Sol-Silikat

Univerzalna sol-silikatna fasadna boja s jedinstvenim svojstvima.

Primjena

Histolith® Sol-Silikat je univerzalna mineralna fasadna boja s jedinstvenim svojstvima: najnovija kombinacija mineralnih veziva omogućuje univerzalnu primjenu. Dodavanje litijevog vodenog  stakla spriječava izbijanje soli kalijevog karbonata i omogućuje postizanje posebno sjajnih tonova boje.
Histolith® Sol-Silikat sjedinjuje u sebi prednosti prokušanih silikatnih boja i boja na bazi silikonske smole. Izvrsno se ponaša pri obradi. Podobna je kako za mineralne podloge tako i za premazivanje starih zagasitih disperzivnih boja i starih boja na bazi silikonske smole.

Svojstva materijala

  • velika otpornost na djelovanje atmosferilija i svjetlosti
  • neznatna sklonost prljanju
  • mineralna zagasita površina
  • nije termoplastična
  • ne stvara film, ima veliku propusnost CO2
  • ne sadrži omekšivače
  • nije zapaljiva
  • ispunjava zahtjeve norme VOB DIN 18363 koji se odnose na disperzivne silikatne boje

Osnova materijala

Kombinacija veziva od visokovrijednog alkalnog vodenog stakla i koloidnog silicija te mineralnih pigmenata i punila, udio organske tvari < 5 %.

Pakiranje/Veličina pakiranja

12,5 l

Nijanse

Bijela.

Tvorničko nijansiranje u brojnim nijansama na upit. Moguće nijansiranje u vlastitoj izvedbi sa Histolith-Vollton­farben SI.
Strojno se može nijansirati u ColorExpress sustavu sa anorganskim pastama.

Postojanost nijanse prema BFS uputi Br. 26:
Klasa: A
Grupa: 1

Stupanj sjaja

Izrazito zagasit.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Materijal čuvati samo u plastičnim spremnicima.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 1062:

Gustoća

ca. 1,44 g/cm³

Difuzivno ekvivalentna debljina zračnog sloja sdH2O

< 0,01 m (visoka) Klasa V1

Stopa propusnosti vode

(w-vrijednost): 0,09 kg/m2√h (niska) Klasa W3

Dopunski proizvod

Histolith Sol-Silikat-Fixativ

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čvrste, nosive, bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju, suhe i upojne.
Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st.3.

Priprema podloge

Nove žbuke iz skupina morta PIc, PII und PIII:
Kod novih žbuka je potrebno uzeti u obzir vrijeme čekanja prije premazivanja, i to za skupinu morta PI min. 4 tjedna, za skupine morta PII i PIII min. 2 tjedna. Preporučuje se odstraniti zapečene slojeve sa Histolith® fluat.

Stare nepremazane žbuke i stari mineralni premazi:
Dobro očistiti površinu. Ukloniti olabavljene slojeve. Nanijeti temeljni premaz Histolith®Sol-Silikat-Fixativ razrijeđenim u vodi u omjeru 2 : 1.

Sve nosive, zagasite disperzivne boje i boje na bazi silikonske smole:
Dobro očistiti površinu. Ukloniti olabavljene slojeve.

Popravljanje žbuke:
Žbuka za popravak mora po svojoj vrsti i strukturi odgovarati staroj žbuki i prije premazivanja mora biti dobro vezana i tvrda. Sva popravljena mjesta valja natopiti sa Histolith® fluat i zatim ih oprati.

Zidovi od opeke:
Površinu dobro očistiti, odstraniti olabavljene slojeve. Popraviti oštećene fuge od morta. Odrediti probnu površinu i ispitati podnošljivost premaza. Zidove od opeke koje imaju sposobnost upijanja temeljno premazati sa Histolith® Sol-Silikat-Fixativ razrijeđenim u vodi u omjeru 2 : 1. Nisu podobne glazirane opeke i klinker.

Prirodni kamen:
Površinu dobro očistiti, odstraniti olabavljene slojeve. Popraviti oštećene fuge od morta. Prirodni kamen koji se osipa prethodno učvrstiti sa Histolith® Steinfestiger – sredstvom za učvrščivanje kamena.
Vodite računa o sljedećem:
Na prirodnom kamenu koje sadrži sastojke topive u vodi može doći do izbijanja soli i pojave mrlja. Odrediti probnu površinu i ispitati podnošljivost premaza.

Površine napadnute gljivicama i algama:
Površine napadnute gljivicama odnosno algama očistiti mokrim postupkom. Nakon što su se površine osušile valja ih obraditi sa Histolith® Algenentferner – sredstvom za odstranjivanje algi, i pustiti da se osuše. Za izvedbu premaza potrebno je prethodno savjetovanje s našim lokalnim zastupnikom ili s našim tehničkim odjelom.

Način primjene

Za objekte koji su zaštićeni kao spomenici kulture daje se prednost obradi četkama, za ostale se koristi nanošenje valjkom ili špricanjem.
Kut: 50°
Mlaznica: 0,026"
Pritisak: 150–180 bara

Sistem nanošenja na površinu

Podloge sa slabom, a ravnomjernom sposobnošću upijanja:
Jedan temeljni premaz po potrebi razrijeđen s maks. 10 % Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.
Jedan završni premaz po potrebi razrijeđen s maks. 5 % Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.

Podloge s velikom, a neravnomjernom sposobnošću upijanja:
Jedan temeljni premaz sa Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, razrijeđenim svodom u omjeru 2 : 1.
Jedan međupremaz i jedan završni premaz po potrebi razrijeđen s maks. 5 % Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.
Kako bi se postigao učinak zapunjavanja, može se temeljnom odnosno međupremazu dodati maks. 20 % Histolith Schlämmquarz.

Potrošnja

Ca. 250–300 ml/m2 na glatkoj podlozi za dva premaza. Na hrapavim površinama potrošnja je adekvatno veća. 
Točne vrijednosti odrediti probnim premazivanjem na objektu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade:
+8 °C za podlogu i okolni zrak.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon 12 sati suho po površini i može se premazivati, nakon 24 sata otporno na kišu.
Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka se ta vremena produljuju.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe vodom.

Napomena

Radi izbjegavanja nasejda potrebno je premazivati po sistemu mokro u mokro u jednom potezu. Nije prikladan za vodoravne ili nagnute površine na kojima se zadržava voda.
Ne smije se nanositi pri izravnom sunčevom svjetlu, na visokim temperaturama, po jakom vjetru, ekstremno visokoj vlažnosti zraka, po magli, kiši. U datom slučaju postaviti na skeli zaštitnu mrežu ili ceradu. Oprez u slučaju noćnog mraza.

Mjere pokrivanja
Potrebno je pomno prekriti okruženje premazanih površina, što se posebice odnosi na staklo, keramiku, lakirane površine, klinker, prirodni kamen, metal i drvo.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.

Obratiti pažnju

Okruženje premazanih površina valja pomno prekriti. Boju sa lakiranih površina, stakla, keramike, metala, prirodnog kamena treba odmah isprati.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

(A/c), 40 g/l; maks. 10 g/l 

Kod proizvoda boja i lakova

M-SK01

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije