caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/17804/018154.png

Histolith Quarzgrund

Temeljni premaz koji poboljšava prianjanje za podlogu te među i završni premaz prema VOB/C DIN 18 363, dio 2.4.1., s dvostrukim siliciranjem.

Primjena

Za zapunjujuće, izjednačavajuće premaze, pogodan za ispunjavanje pukotina na vanjskim i unutarnjim površinama.
Posebno pogodan kao temeljni premaz za poboljšavanje prianjanja na ujednačenim podlogama i postojećim mat disperzivnim/emulzijskih premazima prije nanošenja sljedećih slojeva disperzivnih/emulzijskih silikatnih boja.

Svojstva materijala

  • mineralni pigmenti otporni na svjetlost
  • velika otpornost na vremenske uvjete
  • visok stupanj zaštite od kiše, hidrofoban, w-vrijednost = 0,07 kg/m2√h
  • maksimalna propusnost vodene pare sd vrijednost <0,01 m
  • visoka propusnost ugljičnog dioksida
  • sadrži dodatke kvarca, koji ima sposobnost siliciranja - dvostruko siliciranje
  • sadrži staklena vlakna
  • jako alkalan, ph > 11
  • reakcija na požar: nije zapaljiv

Osnova materijala

Kalijevo vodeno staklo, mineralni pigmenti otporni na svjetlost, mineralna punila, akrilna smola (<5%)

Pakiranje/Veličina pakiranja

12,5 l

Nijanse

Bijela
Na upit je moguće tvorničko toniranje u raznim nijansama. Histolith® Quarzgrund moguće je samostalno toniranti s Histolith Volltonfarben SI. Strojno se može tonirati u ColorExpress sustavu s
pastama anorganskih boja.

Stupanj sjaja

Mutno mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Čuvati u originalnoj ambalaži.

Gustoća

ca. 1,4 g/cm³

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++++
(–) nije pogodan / (○) ograničeno pogodan / (+) pogodan

Prikladne podloge

Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Vanjske površine
Nove žbuke iz skupine mortova PIc, PII i PIII:
Voditi računa o vremenu sušenja nove žbuke prije premazivanja, kod skupine mortova PI min. 4 tjedna, kod skupina mortova PII i PIII min. 2 tjedna. Zapečenu koru odstraniti pomoću Histolith® fluata.

Stara nepremazana žbuka i stari mineralni premazi:
Dobro očistiti površinu. Odstraniti slojeve koji se slabo drže. Temeljni premaz sa Histolith® Silikat-Fixativ, razrjeđenim u vodi u omjeru 2 : 1 do 1 : 1, ovisno o upojnosti podloge.

Stari nosivi, mat premazi disperzivnih boja:
Dobro očistiti površinu i ukloniti sve nenosive dijelove. Nanijeti temeljni premaz Histolith® Quarzgrund, razrjeđen s max. 10% Histolith® Silikat-Fixativ.

Popravak žbuke:
Reparaturni mort mora po svojoj vrsti i strukturi odgovarati staroj žbuki, a prije premazivanja mora biti dobro vezan i stvrdnut. Sva popravljena mjesta na žbuki premazati sa Histolith® Fluat i zatim ih oprati.

Zidovi od opeke:
Prikladni su samo zidovi od opeka sa sposobnošću upijanja. Nisu prikladne tvrdo pečene opeke kao ni klinker. Prirediti pokusnu površinu i ispitati podnošljivost premaza. Dobro očistiti površinu. Popraviti oštećene fuge ispunjene mortom. Nanijeti temeljni premaz sa Histolith® Silikat-Fixativ, razrjeđenim u vodi u omjeru 2:1 do 1:1, ovisno o upojnosti podloge. Nanijeti međupremaz sa Histolith® Quarzgrund.

Prirodni kamen:
Kao podloga je prikladan samo prirodni kamen sa sposobnošću upijanja. Prirediti pokusnu površinu i ispitati podnošljivost premaza. Dobro očistiti površinu. Odstraniti slojeve koji se slabo drže. Prirodni kamen koji se osipa učvrstiti prije premazivanja sa Histolith® Steinfestiger.
Pozor:
Ako prirodni kamen sadrži sastojke topive u vodi, oni mogu dovesti do izbijanja soli na površini premaza te nastanka mrlja.

Površine napadnute gljivicama ili algama:
Očistiti na mokro. Nakon što su površine osušene, nanijeti Histolith® Algenentferner i pustiti da se osuši. Za sastav premaza potrebno je prethodno savjetovanje s našim suradnikom na terenu ili s našim tehničkim odjelom.

Unutarnje površine
Nove žbuke iz grupe mortova PI , PII i PIII:
Ostaviti da stoje 2 – 4 tjedna. Prije premazivanja površinu premazati sa Histolith® Fluat i nakon toga oprati.

Gips žbuke iz grupe mortova PIV i gips za štukature:
Na nosivim podlogama nanijeti jedan temeljni sloj Histolith® Innengrund (unutarnji temeljni premaz). Meke gipsane žbuke učvrstiti sredstvom Histolith® Spezialgrundierung. Gipsane žbuke sa zapečenom korom obrusiti i odstraniti prašinu. Temeljni premaz sa Histolith® Spezialgrundierung. U svakom slučaju, dozvoliti da se dobro osuši te potom nanijeti kao međupremaz Histolith® Innengrund.

Gips kartonske ploče:
Izbrusiti tragove od obrade. Grundirati sa Histolith® Innengrund. Mekana mjesta na gipsu obrađena lopaticom učvrstiti sa Histolith® Spezialgrundierung. Kao temeljni premaz nanijeti Histolith® Innengrund. Kod ploča sa sastojcima topivim u vodi koji izazivaju promjenu boje nanijeti temeljni premaz sa Caparol Aqua-Sperrgrund - temeljnim vodootpornim premazom (voditi računa o BFS uputama br. 12).

Ploče od gipsa:
Temeljni premaz sa Histolith® Innengrund.

Zidovi od opeke:
Dobro očistiti površinu. Popraviti oštećene fuge od morta. Kod opeka koje sadrže sastojke topive u vodi i koji izazivaju promjenu boje nanijeti temeljni premaz sa Caparol Aqua-Sperrgrund.

Nosivi postojeći mat premazi disperzivnih boja:
Dobro očistiti površinu i ukloniti sve nenosive dijelove. Nanijeti temeljni premaz Histolith® Quarzgrund, razrjeđen s max. 10% Histolith® Silikat-Fixativ.

Vapneni premazi:
Temeljito očistiti (u potpunosti ukloniti). Nanijeti jedan temeljni premaz sa Histolith®
Spezialgrundierung.

Površine s naslagama plijesni:
Talog plijesni oprati. Nakon sušenja površine namočiti sa Histolith® Algenentferner i pustiti da se osuše. Za izradu premaza je potrebno savjetovati se s našim vanjskim suradnikom ili tehničkim odjelom. Uz to se moraju poštivati zakonski i lokalni propisi (kao npr. odredba o biotvarima i opasnim materijalima).

Način primjene

Na objektima pod spomeničkom zaštitom raditi prvenstveno četkom.

Sistem nanošenja na površinu

Slabo i ravnomjerno upojne mineralne podloge:
Nanijeti jedan temeljni i završni razrjeđen s max. 5 % Histolith® Silikat-Fixativ.

Jako i neravnomjerno upojne mineralne podloge koje se na površini osipaju:
Temeljni premaz sa Histolith® Silikat-Fixativ, razrjeđen u vodi u omjeru 2:1 do 1:1, ovisno o upojnosti podloge.
Među i završni premaz napraviti sa Histolith® Quarzgrund razrjeđen s max. 5 % Histolith® Silikat-Fixativ.
Također je moguće nanijeti kao završni sloj Histolith® Außenquarz ili u unutarnjim prostorima Histolith® Bio-Innensilikat ili Histolith® Raumquarz.

Potrošnja

Ca. 250–300 ml/m2 po sloju na glatkoj podlozi. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Točne vrijednosti odrediti probnim premazima na samom objektu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade:
+8 °C za podlogu i okolni zrak.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon suho po površini i može se premazivati nakon 12 sati. Otporno na kišu nakon 24 sata. Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka odgovarajuće više.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe vodom.

Zabilješka

Radi izbjegavanja vidljivih nasjeda veće površine premazivati mokro u mokro u jednom potezu. Nije prikladno za vodoravne i nagnute površine na kojima se zadržava voda. Ne smije se raditi na izravnom sunčevu svjetlu, pod visokim temperaturama, na jakom vjetru, uz ekstremno visoku vlagu zraka, po magli, kiši. Po potrebi postaviti na skeli zaštitnu mrežu ili ceradu. Oprez u slučaju opasnosti od noćnog mraza.

Mjere pokrivanja:
Okruženje površina koje se premazuje valja brižljivo prekrit. Ovo se posebno odnosi na staklo, keramiku, premaze lakom, klinker, prirodni kamen, metal i drvo.

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

Čuvati izvan dohvata djece. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Obratiti pažnju

Okruženje premazanih površina valja pomno prekriti.
Boju sa lakiranih površina, stakla, keramike, metala, prirodnog kamena treba odmah isprati.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(a), 30 g/l; maks. 10 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-SK01

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije