caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/17815/018165.png

Histolith Mineralin

Silikatni zapunjavajući premaz

Primjena

Za ispunjavajuće temeljne, među i završne premaze na silikatnoj bazi prema VOB/C DIN 18 363, dio 2.4.1 u vanjskim i unutarnjim prostorima.

Svojstva materijala

  • izjednačavanje strukture površine
  • zapunjavanje pukotina
  • visoka otpornost na vremenske utjecaje
  • svjetlostalni mineralni pigmenti
  • sadrži dodatke kvarca, koji ima sposobnost siliciranja - dvostruko siliciranje
  • visoko alkalan, pH ca. 11
  • nije zapaljiv

Osnova materijala

Kalijevo vodeno staklo, mineralni pigmenti otporni na svjetlost, mineralna punila, organski dodaci (<5%)

Pakiranje/Veličina pakiranja

20 kg

Nijanse

Bijela
Na upit je moguće tvorničko toniranje u raznim nijansama. Strojno se može tonirati u ColorExpress
sustavu s anorganskim pastama. Moguće je toniranje u vlastitoj izvedbi s Histolith Volltonfarben
SI do 10%. Pri većem dodatku ne postiže se željena struktura i ispunjavanje.

Postojanost nijanse prema BFS-Merkblatt br. 26:
Klasa B
Grupa 1

Stupanj sjaja

Mutno mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Čuvati u originalnoj ambalaži.

Gustoća

ca. 1,7 g/cm³

veličina zrna

ca. 0,6 mm

Difuzivno ekvivalentna debljina zračnog sloja sdH2O

< 0,14 (0,01) m, Klasa V1 (visoka)

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++++
(–) nije prikladan / (○) uvjetno prikladan / (+) prikladan

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čvrste, nosive, bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju, suhe i upojne.
Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st. 3.

Priprema podloge

Vanjske površine
Nove žbuke iz skupina morta PIc,PII i PIII:
Kod novih žbuka valja uzeti u obzir vrijeme čekanja prije premazivanja, koje iznosi najmanje 7 dana, pri 20°C i 65% rel. vl. zraka. Zapečenu koru odstraniti sat Histolith® Fluat.

Stare nepremazane žbuke i stari mineralni premazi:
Dobro očistiti površinu. Odstraniti olabavljene slojeve. Temeljni premaz napraviti sa sa Histolith® Silikat-Fixativ, 2 : 1 do 1 : 1 razrijeđen vodom , ovisno o upojnosti podloge.

Stari nosivi, mat premazi disperzivnih boja:
Dobro očistiti površinu. Temeljni premaz napraviti sa Histolith® Mineralin, razrijeđen sa ca. 5 % Histolith® Silikat-Fixativ.

Popravljanje žbuke:
Mort za popravak mora vrstom i strukturom odgovarati staroj žbuci. Popravci na žbuci se prije premazivanja moraju stvrdnuti i dobro vezati. Sva popravljana mjesta na žbuci premazati sa Histolith® Fluat i nakon toga oprati.

Zidovi od opeke:
Podobni su samo zidovi od opeke sa sposobnošću upijanja. Nisu prikladne tvrdo pečene opeke kao ni klinker. Prirediti pokusnu površinu i ispitati podnošljivost premaza. Dobro očistiti površinu. Popraviti oštećene fuge ispunjene mortom. Nanijeti temeljni premaz sa Histolith® Silikat-Fixativ, razrjeđenim u vodi u omjeru 2:1 do 1:1, ovisno o upojnosti podloge.

Prirodni kamen:
Kao podloga je prikladan samo prirodni kamen sa sposobnošću upijanja. Napraviti probnu površinu i ispitati podnošljivost premaza. Dobro očistiti površinu. Odstraniti slojeve koji se slabo drže.
Napomena:
Ako prirodni kamen sadrži sastojke topive u vodi, oni mogu dovesti do izbijanja soli na površini premaza te nastanka mrlja.

Površine napadnute gljivicama ili algama:
Očistiti mokrim postupkom. Nakon što su površine osušene, nanijeti Capatox i pustiti da se osuši. Za sastav potrebno je prethodno savjetovanje s našim suradnikom na terenu ili s našim tehničkim odjelom.

Unutarnje površine
Nove žbuke iz grupe mortova PIc, PII i PIII:
Kod novih žbuka valja uzeti u obzir vrijeme čekanja prije premazivanja, koje iznosi najmanje 7 dana, pri 20°C i 65% rel. vl. zraka. Zapečenu koru odstraniti sat Histolith® Fluat.

Gips žbuke iz grupe mortova PIV:
Meke gipsane žbuke učvrstiti sredstvom Histolith® Spezialgrundierung. Gipsane žbuke sa zapečenom korom obrusiti i odstranit prašinu. Temeljni premaz sa Histolith® Spezialgrundierung.

Gips ploče:
Tragove lopatice obrusiti. Temeljni premaz sa Histolith® Spezialgrundierung. Kod ploča sa vodotopivim sastojcima koji puštaju boju temeljni premaz sa Caparol Aqua-Sperrgrund (BFS Uputa br. 12).

Beton:
Eventualne ostatke sredstava koji razdvajaju odstraniti.

Zidovi od cigle:
Površinu dobro očistiti. Popraviti oštećene fuge ispunjene mortom. Kod cigle sa vodotopivim sastojcima koji puštaju boju temeljni premaz sa Caparol Aqua-Sperrgrund.

Stari, nosivi, mat premazi disperzivnih boja:
Površinu dobro očistiti.

Premazi boja s ljepilom:
Temeljito oprati da bude čisto. Temeljni premaz sa Histolith® Spezialgrundierung.

Površine s naslagama plijesni:
Naslage plijesni oprati. Nakon sušenja površine obraditi Capatoxom i ostaviti da se osuše. Za izradu premaza je potrebno prethodno potražiti savjet nekog od vanjskih suradnika ili od naše stručne službe.

Način primjene

Kistom/četkom ili špricanjem snažnim Airless uređajima.

Sistem nanošenja na površinu

Slabo i ravnomjerno upojne mineralne podloge:
Grundiranje i završni premaz, razrjeđen sa max. 5 % Histolith® Silikat-Fixativ.

Jako ili neravnomjerno upojne podloge mineralne podloge koje se na površini osipaju:
Temeljni premaz sa Histolith® Silikat-Fixativ, razrjeđen vodom u omjeru 2 : 1 do 1 : 1, ovisno o upojnosti podloge.
Međupremaz sa Histolith® Mineralin razrjeđen sa max. 5 % Histolith® Silikat-Fixativ.
Završni sloj sa Histolith® Mineralin razrjeđen sa max. 5 % Histolith® Silikat-Fixativ.
Alternativno je moguće napraviti završni sloj sa Histolith® Außenquarz odn. u unutarnjim prostorima završni sloj sa Histolith® Bio PremiumSilikat ili Histolith® LithoSil.

Nanošenje špahtlom:
Histolith® Mineralin pomiješan sa Histolith® Schlämmquarz do konzistencije za nanošenje špahtlom (dodatak ca. 30 %). Nanošenje špahtlom ili gleterom. Površinu nakon nanošenja žbuke strukturirati ili filcati.

Potrošnja

Ca. 400–500 g/m2 na glatkim podlogama. Na hrapavim odgovarajuće više. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na objektu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade:
+8 °C za podlogu i okolni zrak.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon 12 sati suho po površini i može se premazivati, nakon 24 sata otporno na kišu. Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka se ta vremena produljuju.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe vodom.

Napomena

Radi izbjegavanja nasjeda premazivati mokro na mokro u jednom potezu. Nije prikladno za vodoravne ili nagnute površine izložene djelovanju vode. Ne raditi po direktnom suncu, na visokim temperaturama, po jakom vjetru, velikoj vlažnosti zraka, vlazi od magle i kiši. Oprez kad postoji opasnost od noćnog mraza.

Mjere za prekrivanje:
Okolinu površina koje se premazuju brižljivo prekriti, a to se posebno odnosi na staklo, keramiku, lakirane površine, klinker, prirodni kamen, metal i drvo.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a), 30 g/l; maks. 1 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-SK01

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr