caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/17814/018164.png

Histolith Leinölfarbe

Visoko kvalitetna boja s lanenim uljem za građevne elemente nestabilnih i ograničeno stabilnih dimenzija, vani i unutra.

Primjena

Boja s lanenim uljem za premazivanje drvenih elemenata ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija, za vanjske i unutarnje radove, posebno za rešetkaste konstrukcije, drvenu šindru i drvene obloge.

Svojstva materijala

  • ne sadrži aromate
  • velika otpornost na vremenske utjecaje
  • velika elastičnost
  • dugo vrijeme upotrebljivosti

Osnova materijala

Laneno ulje, sa sikativom (sredstvom za brže sušenje uljnih boja i lakova).

Pakiranje/Veličina pakiranja

1 l, 2,5 l, 10 l

Nijanse

Može se tonirati u velikom broju nijansi na ColorExpress mašinama.

Postojanost nijanse prema BFS uputi br. 26:
Vezivo: Klasa C
Pigmentacija: grupa 1 do 3, ovisno o nijansi

Svijetle nijanse mogu požutjeti kod primjene na površinama na koje pada malo svjetlosti (npr. u unutarnjim prostorima). To svojstvo je tipično za materijal kao što je vezivo s lanenim uljem.

Stupanj sjaja

Svilenkasto-sjajni

Pozor:
Stupanj sjaja može varirati na različito upojnim podlogama. Na elementima s izravnim djelovanjem sunca se stupanj sjaja postupno smanjuje.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Spremnike držati hermetički zatvorene.

Gustoća

ca. 1,05 g/cm³

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čvrste, nosive, čiste, bez tvari koje razdvajaju, suhe (vlažnost drveta <15 %) i upojne. Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st. 3.

Priprema podloge

Drvo, nepremazano:
Novi drveni elementi:
Obrusiti u smjeru vlakana, temeljito očistiti i sastojke koji cure iz drveta kao npr. smole i smolne grudice odstraniti. Oštre rubove odlomiti.

Staro, vremenom istrošeno drvo:
Obrusiti do nosive podloge i poravnati strugalicom, pa temeljito očistiti. Oštre rubove odlomiti.

Nosivi stari premazi:
Uljeni lakovi i lakovi od alkidne smole: Temeljito obrusiti. 

Disperzivne boje i akrilni lakovi:
Odstraniti.

Način primjene

Nanošenje premazivanjem

Sistem nanošenja na površinu

Impregniranje:
Hrastovina vani i unutra: sa Histolith® Halböl.
Crnogorično drvo vani sa Capalac Holz-Imprägniergrund
Crnogorično drvo unutra: sa Histolith® Halböl

Temeljni premaz:
Histolith® Leinölfarbe

Međupremaz:
Histolith® Leinölfarbe

Završni premaz:
Histolith® Leinölfarbe
Temeljni, među i završni premaz nanositi samo nijansirane.

Obrada:
Prije uporabe dobro promiješati. Histolith® Leinölfarbe namazati u smjeru vlakana i dobro razmazati. Materijal razmazivati uvijek u tankom sloju, a višak materijala utjerati u udubljenja, jer inače može doći do stvaranja nabora. Po potrebi razrijediti s najviše 10% Histolith® Halböl.

Potrošnja

80–100 ml/m2 nanosu na glatkoj podlozi.
Točne vrijednosti odrediti probnim premazom na dotičnom objektu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade:
+10 °C za podlogu i okolni zrak.

Vrijeme sušenja

Kod boja s lanenim uljem su prema iskustvima potrebna dulja vremena sušenja nego kod modernih lakova na bazi umjetnih smola.
Histolith® Leinölfarbe se pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka može premazivati nakon 24 sata. Pri nižoj temperaturi i višoj vlažnosti zraka se vrijeme sušenje produljuje. Tijekom sušenja premaza koje, ovisno o uvjetima na objektu, može trajati do 4 tjedna se površina mora zaštititi od mehaničkih oštećenja i utjecaja prašine.

Čišćenje alata

Nakon uporabe, zamjenom za terpentin ili uljnim razrjeđivačem.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
Sadrži Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebacat, masne kiseline, C 18 - nezas., dimer, produkt reakcije sa N,N-Dimetil-1,3-Propandiamin i 1,3-Propandiamin, 2-Butanonoksim, Metil-1,2,2,6,6-pentametil-4- piperidilsebacat. Može izazvati alergijske reakcije.

Obratiti pažnju

Kod krpa i komada platna namočenih u laneno ulje postoji opasnost od zamozapaljenja (zbog lanenog ulja koje sadrže). Zato ih treba stalno čuvati u čvrsto zatvorenim limenim spremnicima ili prije bacanja raširiti na zraku (na otvorenom) da se osuše.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

HOS

A(d), 300 g/l; 250 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-LL05

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije