caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/220893/062505_Sylitol_RapidGrund_111.png

Sylitol® RapidGrund 111

Mineralni temeljni premaz koji ne kapa i duboko prodire u podlogu, optimiran za nanošenje valjkom

Primjena

Sylitol® RapidGrund 111 je posebno namijenjen za racionalno nanošenje valjkom. Transparentni premaz za izjednačavanje upojnosti čvrstih, mineralnih podloga, velike ili neujednačene upojnosti.
Posebno pogodan za obradu poroznih, upojnih podloga kao što su mineralne žbuke, stare disperzivno silikatne boje, zidovi od pješčenjaka, porobeton, prirodni kamen kao i beton, lagani beton i mort.
Za podešavanje konzistencije disperzivno-silikatnih žbuka i boja.

Svojstva materijala

  • učvršćujući, dvostruko silicirajući dubinski grund
  • obrada valjkom bez kapanja
  • čista i sigurna obrada

Osnova materijala

Kalijevo vodeno staklo sa organskim stabilizatorima prema DIN 18 363 st. 2.4.1.

Pakiranje/Veličina pakiranja

2,5 l, 10 l

Nijanse

transparent

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja
Načetu ambalažu čuvati dobro zatvorenu. Materijal skladištiti samo u plastičnim spremnicima. Stabilnost u skladištenju ca. 12 mjeseci.

Gustoća

ca. 1,1 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloga mora biti čišta, bez tvari koje razdvajaju i suha.
Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st. 3.

Priprema podloge

Molimo da u odnosu na prikladnost za različite podloge i pripremu tih podloga obratite pažnju na naše Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema".

Način primjene

Idealno za nanošenje valjkom. Moguće nanošenje i kistom/četkom. Airless nanošenje je također moguće, s očekivanim povećanjem maglice od raspršivanja. Prije nanošenja kratko promiješati.

Razrjeđivanje

Kad se koristi kao sredstvo za razrjeđivanje, razrijediti 1 : 1 za sve Sylitol® fasadne i unutarnje boje, kao i Sylitol® žbuke. Molimo obratiti pažnju na tehničke informacije za Sylitol® proizvod koji se razrjeđuje. Kad se koristi kao brana protiv "izgaranja", Sylitol® RapidGrund 111 se može razrijediti sa 2 dijela vode.

Sistem nanošenja na površinu

Optimalno je nanošenje nerazrijeđenog proizvoda valjkom. Po potrebi, razrijediti sa 1 dijelom vode i potom nanijeti "mokro na mokro" četkom ili kistom do potpunog zasićenja podloge.
Ako se razrijedi vodom, više se ne preporuča nanošenje valjkom.

Potrošnja

Ovisno o upojnosti podloge 100–300 ml/m2. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na objektu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+8 °C do +30°C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +20°C i 65% relativne vlažnosti zraka se može obrađivati najranije nakon ca. 12 sati. Pri nižim temperaturama produljuje se vrijeme sušenja.

Čišćenje alata

Uređaje za rad oprati vodom odmah nakon uporabe.

Napomena

Ne raditi na izravnom suncu, po kiši, jako velikoj vlažnosti zraka (vlaga od magle) ili po jakom vjetru.
Po potrebi staviti mrežaste cerade na skele. Oprez kad postoji opasnost od noćnog mraza. Kao nosač premaza nisu prikladni premazi od lak boja, podloge sa slanim izbojima (cvjetanjem), plastični materijali i drvo.
Nije prikladno za vodoravne površine izložene djelovanju vode. Kod površina s malim nagibom odnosno padom treba paziti na to da voda može nesmetano otjecati.

Podnošljivost sa drugim materijalima:
Podnosi se samo sa disperzivno-silikatnim proizvodima. Sylitol® Rapid Grund 111 se ne smije miješati sa drugim materijalima.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(h): 30 g/l; < 1 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

GISKOD: BSW10

Deklaracija sadržaja

Alkalno vodeno staklo, poliakrilatna disperzija, voda, aditivi.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Podaci o održivosti (NDB)