caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/157426/050836_OptiGrund_LT.png

OptiGrund

Hidrofobirajuće specijalno sredstvo za duboko grundiranje na bazi SilaCryla, za vanjske i unutarnje radove - vidljivo pod neonskim svjetlom.

Primjena

Sredstvo za grundiranje za izjednačavanje upojnosti podloge na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se lako osipaju i površinama od betona, vani i unutra, odnosno gipsanim (gipskartonskim) i građevnim gips pločama, unutra, prije nanošenja disperzivnih boja i boja na bazi silikonske i polimerizirane smole.
Primjenjuje se i u prostorima bez instalacija zaštićenih od eksplozije, bez nedovoljnog prozračivanja i u onima u kojima se proizvode ili skladište hrana, jelo i živežne namirnice.
OptiGrund zahvaljujući SilaCryl tehnologiji s posebno finim česticama duboko prodire i hidrofobira. Specijalni indikator omogućuje zajedno s lampom s neonskim svjetlom dokaz o grundiranju i nakon obavljenog premazivanja nekim premazom.
U tu svrhu se premaz oprezno zagrebe do podloge i osvijetli neonskim svjetlom. OptiGrund se pritom ističe plavičasto-ljubičastom refleksijom.

Svojstva materijala

Slabi miris, minimalna emisija štetnih tvari, bez otapala, hidrofoban, gotov za obradu, lako se obrađuje.

Osnova materijala

Silikonom modificirani hidrosol-akrilne smole na bazi vode.

Pakiranje/Veličina pakiranja

1 l, 5 l, 10 l

Nijanse

Plavo-prozirna.

Skladištenje

Na hladnom, ali bez opasnosti od smrzavanja.

Gustoća

ca. 1,02 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani  2
+++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloga mora biti čišta, bez tvari koje razdvajaju i suha.
Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st. 3.

Priprema podloge

Molimo da u odnosu na prikladnost za različite podloge i pripremu tih podloga obratite pažnju na naše Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema".

Sistem nanošenja na površinu

Na normalno upojnim podlogama jednom, nerazrjeđen.
Na jako upojnim površinama nanijeti jedan nerazrjeđen, ali zasićeni premaz.
Na temeljnom premazu se ne smije stvarati zatvoreni, sjajni film. Zbog indikatora je vidljiv slabi površinski sjaj.

Potrošnja

Ovisno o upojnosti podloge 150–200 ml/m2
Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+5 °C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +20°C i 65% relativne vlažnosti zraka se može obrađivati najranije nakon ca. 12 sati. Pri nižim temperaturama produljuje se vrijeme sušenja.

Alat

OptiGrund se nanosi uobičajenim alatom, četkom/kistom, valjkom i špricanjem, kao i Airless uređajima. 

Airless nanošenje:
Kut: 60°
Dizna: 0,029"
Tlak: 50 bara
Uređaje za rad oprati vodom odmah nakon uporabe.

Napomena

OptiGrund nije prikladan za vodoravne površine izložene djelovanju vode.

Podnošljivost sa drugim materijalima:
Kako bi se sačuvala specifična svojstva materijala, OptiGrund se ne smije miješati ili razrjeđivati sa drugim materijalima.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(h): 30 g/l; maks. < 1 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-GF01

Deklaracija sadržaja

Akril-hidrosol, voda, aditivi, sredstvo za konzerviranje (Metilizotiazolinon, Benzizotiazolinon)

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Podaci o održivosti (NDB)

Sigurnosno- tehnički list