caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/180122/054456_CapaSol_ThiX_10L.png

CapaSol ThiX

Univerzalni vodorazrjedivi dubinski grund, namijenjen za nanošenje valjkom

Primjena

CapaSol ThiX je transparentno specijalno sredstvo za grundiranje, na bazi akrila, sa odličnom sposobnošću prodiranja u podlogu i izjednačavanja upojnosti čvrstih, mineralnih podloga u vanjskim i unutarnjim prostorima, koje jako ili nejednoliko upijaju.

CapaSol ThiX je idealan za nanošenje na porozne, upojne površine kao što su žbuke, gipskartonske ploče, nepečena cigla, zidovi od porobetona u unutarnjim prostorima, zidovi od vapnenca, kao i jako upojne stare premaze.

Guste, glatke površine preporučamo grundirati ovisno upojnosti, sa Caparol-Tiefengrund TB ili Caparol-Haftgrund.

Svojstva materijala

  • nanosi se valjkom
  • ugodnog mirisa
  • odlična sposobnost prodiranja u podlogu
  • lako se obrađuje
  • učvršćuje podlogu

Osnova materijala

Modificirana, vodena disperzija umjetne smole.

Pakiranje/Veličina pakiranja

5 l, 10 l

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Gustoća

ca. 1,0 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloga mora biti čišta, bez tvari koje razdvajaju i suha.
Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st.3.

Priprema podloge

Molimo da u odnosu na prikladnost za različite podloge i pripremu tih podloga obratite pažnju na naše Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema".

Razrjeđivanje

Ako je potrebno, sa vodom u omjeru do 1 : 2 (1 dio Capasol ThiX : 2 dijela vode). Nakon razrjeđivanja, moguće je nanošenje četkom, dok se nanošenje valjkom ne preporučuje.

Sistem nanošenja na površinu

Ovisno o upojnosti podloge nerazrjeđen valjkom. Po potrebi, razrijeđen sa 1 dijelom vode, do potpunog zasićenja podloge, a u slučaju potrebe dobro utrljati četkom ili kistom mokro na mokro.
Na jako upojnim podlogama nanijeti u jednom sloju nerazrijeđeni materijal, do zasićenja površine.
Grundiranjem ne smije nastati nepropusni, sjajni film. Alat kojim se nanosi materijal potrebno je odmah nakon upotrebe isprati vodom.
Kod razrjeđivanja, ne preporuča se nanošenje valjkom.

Potrošnja

Ovisno o načinu nanošenja, stupnju razrjeđenosti i upojnosti podloge ca. 50–200 ml/m2. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+5°C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +20°C i 65% relativne vlažnosti zraka može se dalje obrađivati nakon ca. 12 sati.
Pri nižim temperaturama vrijeme sušenja se produljuje.

Alat

Pripremljeno za nanošenje valjkom (poliamidni valjak 13 mm). Moguće je nanošenje i kistom ili četkom, a također i strojno visokotlačim uređajima za špricanje, kao i nanošenje Airless uređajima.

Airless nanošenje:
Kut: 60°
Dizna: 0,029"
Pritisak: 50 bar
Uređaje za rad očistiti vodom odmah nakon uporabe.

Napomena

CapaSol ThiX nije prikladan za vodoravne površine izložene djelovanju vode.

Obratiti pažnju

Čuvati izvan dohvata djece. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol. Koristiti kombinirani filter A2/P2.
Sadrži: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala mogu se odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(h): 30 g/l; maks. < 1 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

BSW20 (prije: M-DF01)

Deklaracija sadržaja

Poliakrilat, polisiloksan, voda, aditivi, sredstva za konzerviranje (metilizotiazolinon, benzizotiazolinon)

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Podaci o održivosti (NDB)