caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/220889/062501_CapaSol_RapidGrund.png

CapaSol RapidGrund

Premaz koji ne kapa i duboko prodire u podlogu, za vanjsku i unutarnju primjenu

Primjena

CapaSol RapidGrund je posebno namijenjen za racionalno nanošenje valjkom. CapaSol RapidGrund je transparentni temeljni premaz za izjednačavanje upojnosti čvrstih, poroznih podloga, velike ili neujednačene upojnosti. Posebno pogodan za obradu poroznih, upojnih podloga kao što su žbuke, zidovi, porobeton, prirodni kamen i gipsane ploče, kao i beton, lagani beton, mort i mase za špahtlanje.

Svojstva materijala

  • obrada valjkom bez kapanja
  • lagana, ujednačena i čista obrada
  • dubinski temeljni premaz s novom tehnologijom veziva za nanošenje valjkom

Osnova materijala

Modificirana vodena disperzija umjetne smole.

Pakiranje/Veličina pakiranja

2,5 l, 10 l

Nijanse

transparent

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Gustoća

ca. 1,0 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloga mora biti čišta, bez tvari koje razdvajaju i suha.
Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st. 3. 

Priprema podloge

Molimo da u odnosu na prikladnost za različite podloge i pripremu tih podloga obratite pažnju na naše Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema".

Način primjene

Idealno za nanošenje valjkom. Moguće nanošenje i kistom/četkom ili Airlessom. Prije nanošenja kratko promiješati.

Razrjeđivanje

Ako je potrebno, razrijediti sa do 2 dijela vode, ali se tada više ne preporuča nanošenje valjkom.

Sistem nanošenja na površinu

Optimalno je nanošenje nerazrijeđenog proizvoda valjkom. Razrijeđena verzija (s najviše 2 dijela vode) može se nanositi "mokro na mokro" četkom ili kistom do potpunog zasićenja. Na temeljnom premazu se ne smije stvarati zatvoreni, sjajni film.

Potrošnja

Ovisno o upojnosti podloge 50–200 ml/m2. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na objektu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+5 °C do +30°C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +20°C i 65% relativne vlažnosti zraka se može obrađivati najranije nakon ca. 12 sati. Pri nižim temperaturama produljuje se vrijeme sušenja.

Alat

Poliamidnim valjkom 13-15 mm. Moguće nanošenje i kistom ili četkom.

Čišćenje alata

Uređaje za rad oprati vodom odmah nakon uporabe.

Airless nanošenje

Kut: 60°
Dizna: 0,029"
Tlak: 50 bara

Napomena

CapaSol RapidGrund nije prikladan za vodoravne površine izložene djelovanju vode.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Može izazvati alergijsku reakciju na koži.Čuvati izvan dohvata djece. Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom.
Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(h): 30 g/l; maks. < 1 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

GISKOD: BSW20.

Deklaracija sadržaja

Poliakrikatna smola, polisiloksan, voda, aditivi, sredstvo za konzerviranje (Metilizotiazolinon, Benzizotiazolinon)

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Podaci o održivosti (NDB)