caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/218714/062036_CapaSol_Konzentrat.png

CapaSol Konzentrat/Grundier Konzentrat

Vodorazrjedivo, nepigmentirano koncentrirano specijalno sredstvo za grundiranje, za vanjske i unutarnje radove.

Primjena

Specijalno sredstvo za grundiranje za izjednačavanje čvrstih, poroznih podloga koje upijaju jako ili neravnomjerno.
Izvanredno prikladno za obradu poroznih, upojnih podloga poput žbuke, nepečene opeke, porobetona, prirodnog kamena i gips-kartonskih ploča kao i betona, lakog betona, Disbocret mortova i masa za izravnavanje koje sadrže cement, cementnih i anhidritnih estriha.
Sve kompaktne, glatke površine poput starih premaza ili građevinskih elemenata od čistog gipsa trebalo bi grundirati s Caparol Tiefgrund TB ili Caparol Haftgund, već prema stanju i svojstvima podloge.

Svojstva materijala

Razrjeđuje se vodom, jaki koncentrat, bez otapala, slabi miris, velika izdašnost.

Osnova materijala

Modificirana, vodenasta disperzija umjetnih smola.

Pakiranje/Veličina pakiranja

10 l, 1 l

Skladištenje

Na hladnom, ali bez opasnosti od smrzavanja.

Gustoća

ca. 1,0 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloga mora biti čista, bez tvari koje razdvajaju i suha.
Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st.3.

Priprema podloge

Molimo da u odnosu na prikladnost za različite podloge i pripremu tih podloga obratite pažnju na Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema".

Razrjeđivanje

Vodom

Sistem nanošenja na površinu

Na normalno upojnim podlogama CapaSol Konzentrat razrijediti sa 3–4 dijela vode. Za grundiranje jako upojnih površina CapaSol Konzentrat razrijediti sa 4–5 dijelova vode i prema potrebi nanositi mokro na mokro do potpunog zasićenja. U većini slučajeva je dovoljno jedno grundiranje.
Za grundiranje betona, lakog betona, Disbocret mortova i masa koje sadrže cement, cementnog i anhidritnog estriha, CapaSol Konzentrat razrijediti sa 2 dijela vode.
Grundiranjem ne smije nastati nepropusni, sjajni film.

Potrošnja

Ovisno o namjeni kao i upojnosti i stanju podloge između ca. 50–200 ml/m2.
Točnu potrošnju i stupanj razrjeđenosti odrediti probnim premazivanjem na objektu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+5 °C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka može se dalje obrađivati nakon ca. 12 sati. Pri nižim temperaturama produžuje se vrijeme sušenja.

Alat

Zasićenim nanošenjem i utrljavanjem kistom ili četkom postiže se potpuna djelotvornost i učvršćivanje podloge. Nanošenje valjkom ili špricanjem pod tlakom je manje prikladno. Također, moguće je nanošenje i Airless uređajima.

Airless nanošenje:
Kut: 60°
Dizna: 0,029"
Tlak: 50 bara

Uređaje za rad očistiti vodom odmah nakon uporabe.

Napomena

CapaSol Konzentrat nije prikladan za vodoravne površine izložene djelovanju vode.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(h): 30 g/l; maks. < 1 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-GF01

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Podaci o održivosti (NDB)

Sigurnosno- tehnički list