caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/218713/062035_Capaplex.png

Capaplex

Vodorazrjedivi specijalni temeljni premaz za plemeniti izgled površina te starih boja koje sadrže ljepilo, unutra i vaniPrimjena

Capaplex je vodorazrjedivo, transparentno disperzivno sredstvo za grundiranje namijenjeno za izjednačavanje upojnosti čvrstih, nosivih podloga, jako ili nejednoliko upojnih.
Posebno pogodno za porobeton. Grundiranje Capaplexom produljuje vrijeme sušenja (otvoreno vrijeme).
Također pogodan kao transparentni premaz oporan na pranje, za disperzivne boje i tapete.

Svojstva materijala

  • sjajan izgled za unutarnje prostore
  • izgled plemenite površine
  • temeljni premaz za porozni beton
  • visoki udio čvrstih tvari

Osnova materijala

Modificirana vodena disperzija umjetnih smola.

Pakiranje/Veličina pakiranja

1 l, 5 l, 10 l

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, min godinu dana.

Gustoća

ca. 1,0 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++++
(–) nije pogodan / (○) ograničeno pogodan / (+) pogodan

Prikladne podloge

Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe.
Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st.3.

Priprema podloge

Molimo da u odnosu na prikladnost za različite podloge i pripremu tih podloga obratite pažnju na naše Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema".

Način primjene

Kistom/četkom, valjkom ili Airless nanošenjem.

Razrjeđivanje

Isključivo vodom.

Sistem nanošenja na površinu

Na normalno upojnim podlogama nanijeti Capaplex razrijeđen sa 1–2 dijela vode.
Za grundiranje jako upojnih površina nanijeti Capaplex razrijeđen sa 3–4 dijela vode u dva nanosa.
Kod nepremazanog porobetona nanijeti Capaplex razrijeđen sa 3 dijela vode.
Za postizanja svilenkasto mat površine ili kod završnog premazivanja tapeta u unutarnjim prostorima nanijeti Capaplex razrijeđen sa 1–2 dijela vode, za mat izgled Capaplex razrijeđen sa 4 dijela vode, a za svilenkasto-sjajni izgled nanijeti nerazrijeđeno.
Kod sjajnih premaza neophodna je izrada probnog premaza, kako bi se odredio stupanj sjaja.

Potrošnja

Ca. 50-200 ml/m2, ovisno o stanju i svojstvima podloge te načinu nanošenja.
Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+5 0C do +30 0C za materijal, okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri 20 0C i 65% relativne vlažnosti zraka može se dalje obrađivati najranije nakon 12 sati.
Pri nižim temperaturama i većim vlažnostima zraka odgovarajuće dulje.

Alat

Airless nanošenje:
Kut: 60°
Dizna: 0,029"
Tlak: 50 bara

Čišćenje alata

Alat očisti odmah nakon uporabe sapunom i vodom.

Napomena

Capaplex nije pogodan za horizontalne površine koje su izložene vodi i vlazi.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Sadrži: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka.

Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A/h: 30 g/l; max. 5 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-GF01

Deklaracija sadržaja

Polivinilacetatna disperzija, voda, sredstvo za stvaranje filma, aditivi, sredstvo za konzerviranje (Metil-/Benzizotiazolinon)

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list