caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/57063/027108_AmphiSilan-Tiefgrund_LF_10L_NL.png

AmphiSilan Tiefgrund LF

Specijalno sredstvo za grundiranje s hidrofobirajućim djelovanjem, za vanjske radove.

Primjena

Temeljni premaz koji učvršćuje i izjednačava podlogu na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se lagano osipaju i zidovima od pješčenjaka, a sredstvo je isto tako idealno i za primjenu u sklopu ThermoSan sistema.

Svojstva materijala

Slabi miris, bez otapala, neškodljiv za okoliš, hidrofobirajuće djelovanje, gotov za obradu, lako se obrađuje.

Osnova materijala

Kombinacija polisiloksana i specijalne disperzije umjetne smole.

Pakiranje/Veličina pakiranja

10 l

Skladištenje

Na hladnom, ali bez opasnosti od smrzavanja.

Gustoća

1,0 g/cm³

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloga mora biti čista, bez tvari koje razdvajaju i suha.
Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st.3.

Priprema podloge

Molimo da u odnosu na prikladnost za različite podloge i pripremu tih podloga obratite pažnju na naše Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema".

Način primjene

AmphiSilan Tiefgrund LF se može nanositi uobičajenim alatima i uređajima za nanošenje (kist/četka, valjak, špricanje), a može se nanositi i Airless uređajima.

Airless nanošenje:

Dizna: 0,029"
Tlak: 50 bara
Kut: 60°

Sistem nanošenja na površinu

Na normalno upojnim podlogama jedan premaz, nerazrijeđen. Na jako upojnim površinama jednom nerazrijeđen, ali zasićeno namočeno.
Na temeljnom premazu se ne smije stvoriti zatvoreni, sjajni film.
Dodatkom maks. 10% AmphiSilan Tiefgrund LF u ThermoSan, moguće je u većini slučajeva izbjeći dodatni temeljni premaz u ovom sistemu (obratiti pažnju na Tehničke informacije br. 156).

Potrošnja

Ca. 150–250 ml/m2 ovisno o stanju i svojstvima podloge.
Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+5°C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +20°C i 65% relativne vlažnosti zraka se može premazivati nakon ca. 12 sati. Pri nižim temperaturama produljuje se vrijeme sušenja.

Čišćenje alata

Alat i uređaje za rad oprati vodom odmah nakon uporabe.

Napomena

AmphiSilan Tiefgrund LF nije prikladan za vodoravne površine izložene djelovanju vode.


Podnošljivost sa drugim materijalima:Kako bi se očuvala specifična svojstva, AmphiSilan Tiefgrund LF se ne smije miješati ili razrjeđivati da drugim materijalima.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(h): 30 g/l; < 1 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-GF01

Deklaracija sadržaja

Poliakrilatna smola, polisiloksan, voda, aditivi, sredstvo za konzerviranje (Metilizotiazolinon, Benzizotiazolinon)

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list