caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/218723/062042_Tiefgrund_TB.png

Tiefgrund TB

Specijalno sredstvo za grundiranje na bazi otapala, za vanjske i unutarnje radove.

Primjena

Specijalno sredstvo za grundiranje, bezbojno kad se osuši, za vanjske i unutarnje površine.
Specijalno za gipsane površine. Za grundiranje i učvršćivanje starih žbuka koje se osipaju po površini, površina s ispranim ili mehanički uklonjenim starim premazima ili podloga onečišćenih makulaturom ili ostacima ljepila za tapete.
Ne primjenjuje se na povezanim sustavima za toplinsku izolaciju s izolacijom od polistirola i na žbukama koje sadrže polistirol.
Ne koristiti u prostorima gdje se skladište ili proizvode živežne namirnice.

Svojstva materijala

  • učvršćuje podlogu
  • velika moć prodiranja u podlogu
  • sposobnost difuzije i sorpcije
  • otpornost na alkalne tvari
  • bezbojan kad se osuši

Osnova materijala

Akrilna smola u otapalu.

Pakiranje/Veličina pakiranja

1 l, 5 l, 10 l, 25 l

Skladištenje

Na hladnom, ali bez opasnosti od smrzavanja.

Gustoća

ca. 0,8 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani  2
++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloga mora biti čista, bez tvari koje razdvajaju i suha.
Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st.3.

Priprema podloge

Molimo da u odnosu na prikladnost za različite podloge i pripremu tih podloga obratite pažnju na naše Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema".

Razrjeđivanje

U slučaju potrebe, razrjeđivati isključivo tehničkim benzinom ili uljnim razrjeđivačem.

Sistem nanošenja na površinu

Obrada:
U normalnom slučaju se obrađuje nerazrjeđen. Na prhkim, poroznim podlogama nanijeti dva puta mokro na mokro.
Na slabo upojnim podlogama razrjeđen s najviše 20% tehničkog benzina (uljnog razrjeđivača). Na temeljnom premazu se ne smije stvarati zatvoreni, sjajni film.

Potrošnja

Ovisno o upojnosti podloge i stupnju razrjeđenosti 150–300 ml/m2.
Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na objektu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
Može se obrađivati i po mrazu, ako je podloga suha i nezaleđena.

Vrijeme sušenja

Pri +20°C relativne vlažnosti zraka može se obrađivati najranije nakon 12 sati.
Pri nižim temperaturama produljuje se vrijeme sušenja.

Alat

Tiefgrund TB se nanosi kistom odnosno četkom i dobro utrlja. Nanošenje špricanjem odgovarajućim Airless uređajima. Ne nanositi uređajima s komprimiranim zrakom. 

Airless nanošenje:
Kut: 60°
Dizna: 0,029"
Tlak: 50–60 bara

Čišćenje alata

Uređaje za rad očistiti odmah nakon uporabe tehničkim benzinom, uljnim razrjeđivačem ili sredstvom za čišćenje kistova/četaka.

Napomena

Ne koristiti u osjetljivim prostorima gdje nema dovoljno vremena za sušenje. Kod primjene Tiefgrund TB u unutarnjim prostorima može doći do pojave tipičnog mirisa otapala te je stoga potrebno osigurati dobro prozračivanje. U osjetljivim prostorima koristiti AmphiSilan-Putzfestiger koji je bez aromata i slabog mirisa (vidjeti tehničke informacije broj 670).

Podnošljivost sa drugim materijalima:
Tiefgrund TB se ne smije miješati sa drugim materijalima.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Zapaljiva tekućina i para. Uzrokuje teške ozljede oka. Može nadražiti dišni sustav. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Ne udisati plin/pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

HOS

A(h): 750 g/l; maks. 730 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-GF03

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list