caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/150503/049023_TopGrund_EG_12,5L.png

TopGrund EG

Tankoslojna specijalna boja za grundiranje namijenjena optimiranju vremena uporabe daljnjih premaza

Primjena

Tankoslojna, bijelo pigmentirana specijalna boja za grundiranje, koja zadržava strukturu površine, a služi za smanjenje upojnosti na starim, istrošenim premazima kao i na novim podlogama. Osobito je prikladna za građevinske objekte kod kojih prevladavaju kritični uvjeti osvjetljenja i površine s povećanom upojnošću. TopGrund EG optimira vrijeme uporabe kod daljnjih premaza i smanjuje mogućnost da se na površini vide sastavci i tragovi valjka. 

Svojstva materijala

  • minimalna emisija štetnih tvari, ne sadrži otapala, ne sadrži omekšivače 
  • lako se obrađuje, razrjeđuje se vodom, ekološki prihvatljiva, slabog mirisa 
  • produljuje vrijeme uporabe daljnjih premaza 
  • izrazito izdašna 
  • premaz zadržava strukturu površine 
  • vrlo dobro niveliranje na glatkim površinama

Osnova materijala

Modificirana disperzija umjetne smole prema DIN 55945.

Pakiranje/Veličina pakiranja

  • Standardna roba:
    5 l, 12,5 l

Nijanse

Weiß

TopGrund EG se može nijansirati s maks.5 % CaparolColor Vollton- und Abtönfarben ili AmphiColor Vollton- und Abtönfarben. U slučaju nijansiranja u vlastitoj izvedbi treba međusobno izmiješati ukupnu potrebnu količinu, kako bi se izbjeglo razlike u tonu boje. Pri narudžbi količine od 100 litara i više u jednoj nijansi i pri narudžbi na upit može se boja isporučiti i tvornički nijansirana.

TopGrund EG se može strojno nijansirati u ColorExpress sustavu u svim standardnim kolekcijama tonova do svojetlosna granice ca. 40. Da biste raspoznali eventualne greške u nijansi, molimo da prije obrade ispitate da li ton boje točno odgovara. Na površinama koje čine cjelinu treba upotrijebiti isključivo tonove boje iz jedne proizvodne šarže. Sposobnost boje TopGrund EG da produljuje vrijeme uporabe može se nijansiranjem smanjiti, ovo ovisi o uporabljenoj količini paste. 

Skladištenje

Na suhom i hladnom mejstu, bez opasnosti od smrzavanja.

Gustoća

ca. 1,25 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodna / (○) obraničeno pogodna / (+) pogodna

Prikladne podloge

Podloge ne smiju sadržavati nečistoće ni tvari koje potiču odvajanje, te moraju biti suhe. Poštivati propise VOB, dio C, DIN 18363, stavak 3.

Priprema podloge

Žbuke iz skupine mortova PII i PIII/tlačna čvrstoća prema normi DIN EN 998-1 s min. 2 N/mm2: čvrste, normalno upojne žbuke premazuje se bez prethodne obrade. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju treba nanijeti temeljni premaz sa OptiGrund odnosno CapaSol.

Gipsane žbuke iz skupine mortova PIV/tlačna čvrstoća prema normi DIN EN 13279 s min. 2 N/mm2: temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund ili CapaSol. Gipsane žbuke sa zapečenom korom treba prebrusiti, otprašiti i grundirati sa Caparol-Tiefgrund TB.

Građevinske ploče od gipsa: na upojnim pločama napraviti temeljni premaz sa OptiGrund ili Caparol Tiefgrund TB. Na jako komprimiranim, glatkim pločama nanijeti temeljni premaz Caparol-Haftgrund koji pospješuje prianjanje.

Gipsane ploče (ploče od gips kartona): prebrusiti neravnine od kitanja. Nanijeti temeljni premaz OptiGrund ili CapaSol. Mekana mjesta učvrstiti sa Caparol-Tiefgrund TB. Kod ploča sa sastojcima topivim u vodi, koji izazivaju promjenu boje, nanijeti temeljni premaz Caparol AquaSperrgrund. Voditi računa o uputama iz BFS biltena br. 12.

Beton: odstraniti eventualno postojeće ostatke sredstava za separaciju kao i brašnaste tvari koje se osipaju.

Zidovi od pješčanih opeka i neožbukanih opeka: premazati bez prethodne obrade.

Nosivi premazi: istrošene, slabo upojne premaze treba premazati izravno. Sjajne površine i premaze lakom treba nahrapaviti. Nanijeti temeljni premaz Caparol-Haftgrund.

Nenosivi premazi: nenosive premaze od lak boja i disperzivnih boja te slojeve žbuke od umjetne smole treba ukloniti. Na slabo upojnim, glatkim površinama napraviti temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Na grubo poroznim, upojnim površinama, odnosno površinama koje se osipaju napraviti temeljni premaz sa OptiGrund odn. CapaSol. Nenosive premaze mineralnih boja treba mehanički ukloniti i površine otprašiti. Napraviti temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Premazi boja na bazi ljepila: isprati do temelja. Nanijeti temeljni premaz Caparol-Tiefgrund TB.

Nepremazane tapete s grubim vlaknima, reljefne ili strukturne tapete od papira: premazati bez prethodne obrade.

Tapete koje ne prianjaju čvrsto: ukloniti bez ostatka. Isprati ostatke ljepila i makulature. Napraviti temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Površine obrasle s plijesni: ukloniti uzrok vlage. Odstraniti plijesan odnosno gljivice mokrim čišćenjem. Površine treba isprati sredstvom Capatox odnosno FungiGrund i pustiti da se dobro osuše. Napraviti temeljni premaz prema vrsti i kakvoći podloge. Na površinama na kojima i dalje postoji opasnost od pojave plijesni izvesti završni premaz sa Indeko-W, Malerit-W ili Fungitex-W. Pritom treba poštivati zakonske i službene propise (npr. uredbu o biološkim i opasnim tvarima).

Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoće: nečistoće od nikotina, te mrlje od čađi ili masnoće isprati vodom s dodatkom sredstava za čišćenje iz kućanstva koja otapaju masnoće i pustiti da se dobro osuše. Osušene mrlje od vode četkanjem očistiti na suho. Napraviti temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund kao impregnaciju. Na jako zaprljanim površinama obaviti završno premazivanje sa Aqua-inn Nº1.

Mala oštećenja: nakon odgovarajuće pripreme popraviti masom za izravnavanje Caparol-Akkordspachtel prema uputama o obradi i po potrebi grundirati.

Sistem nanošenja na površinu

Nerazrijeđen odn. uz dodatak max. 5 % vode ili CapaSol kako bi se podesila konzistencija.

Potrošnja

Ca. 125 ml/m2 na glatkim podlogama, na hrapavim površinama odgovarajuće više. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+5°C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +20 °C i uz 65 % relativne vlage zraka sloj se nakon ca.6 sati može opet premazivati.
Pri nižim temperaturama treba računati sa adekvatno dužim vremenom sušenja.

Alat

Caparol TopGrund EG može se nanositi kistom, valjkom ili špricanjem.

Airless nanošenje
Kut špricanja: 40-50°
Dizna: 0,017–0,019"
Tlak 150–180 bar

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe vodom.

Napomena

Radi izbjegavanja vidljivih sastavaka treba premazivati postupkom mokro u mokro u jednom potezu. Radi održavanja specijalnih svojstava Caparol TopGrund EG miješati samo s CapaSol, CaparolColor Vollton- und Abtönfarben. Ne dodavati druge materijale.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Proizvod reagira alkalno te stoga koža i oči trebaju biti zaštićen od mogućeg prskanja. Pažljivo pokriti oko površina koje se boje. Ostatke boje na staklu, keramici, metalu, prirodnom kamenu odmah ukloniti.
Sadrži: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on , 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a): 30 g/l: maks. < 1 g/l.

Kod proizvoda boja i lakova

M-GP01

Deklaracija sadržaja

Poliakrilatna smola, titan dioksid, kalcij karbonat, silikati, voda, vodeno staklo, aditivi, sredstvo za konzerviranje (metilizotiazolinon, benzizotiazolinon).

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije