caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/140307/046694_Capatect_putzgrund_25kg_HR.png

Putzgrund

Pigmentirano sredstvo za grundiranje na bazi vode za sve Capatect strukturne žbuke.

Primjena

Temeljni premaz i sredstvo za bolje prijanjanje za sve Capatect strukturne žbuke na mineralnim podlogama kao i za Capatect fasadne sustave. Može se toniranti u nijansu prema završnoj strukturnoj žbuci. Kombinacija veziva od akrilat-kopolimera, silikonskih smola i silikata (ASS).

Svojstva materijala

  • jednostavna obrada
  • razrjeđuje se vodom
  • paropropusan
  • slabo naprezanje
  • ekološki proizvod
  • vodoodbojnan
  • učvršćuje površinu

Pakiranje/Veličina pakiranja

7 kg, 25 kg

Nijanse

Bijela.
Moguće tvorničko nijansiranje prema nijansi strukturne žbuke, kao i u Color Expres sustavu.
Samostalno nijansiranje s Caparol Color ili AVA-Amphibolin Voll- und Abtönfarben.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža uskladištiva ca. 1 godinu.

Gustoća

ca. 1,5 kg/dm3

Konzistentnost

pastozna

Prikladne podloge

Podloga mora biti čista, nosiva, suha, bez onečišćenja i tvari koje razdvajaju.
Armirni slojevi s Capatect masama za lijepljenje i ispunu (prije završnog nanošenje Capatect strukturnih žbuka)
- Donje žbuke iz grupe mortova P II, PIII
- Beton
- Gipskartonske ploče ili donje žbuke iz grupe P IV+V kod unutarnjih radova
- Drvene ploče i ploče za drvene montažne kuće

Priprema podloge

Nove donje žbuke ostaviti da stvrdnjavaju barem 3 do 4 tjedna. Kod primjene u sklopu Capatect PS izosustava mora armirni sloj vezati i biti suh.

Priprema materijala

Capatect Putzgrund se temeljito promiješa i može se nanositi valjkom nerazrjeđen.
Za podešavanje konzistencije se može dodati do 5% vode.

Način primjene

Općenito važe upute za obradu Capatect strukturnih žbuka.
Za Capatect strukturne žbuke na gore navedim podlogama uvijek je potrebno grundiranje te se stoga Capatect Putzgrund nanosi, najbolje valjkom, u nijansi boje približnoj nijansi strukturne žbuke.

Potrošnja

ca 0,2 kg/m2.
Stvarna potrošnja ovisi o vrsti i stanju podloge. Točnu potrošnju odrediti izradom probne površine na objektu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
Ne raditi na temperaturi ispod 5 0C, direktno na suncu, po kiši ili jakom vjetru. Oprez kad postoji opasnost od noćnog mraza.

Vrijeme sušenja

Pri 20 0C i 65% relativne vlažnosti zraka Capatect Putzgrund je površinski suh nakon 4 sata, a nakon 12 sati se može premazivati.
Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka ta se vremena produljuju.

Čišćenje alata

Vodom odmah nakon uporabe.

Napomena

Kako bi se izbjegao utjecaj kiše tijekom faze sušenja, po potrebi zastrti ceradama.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Sadrži smjesu 5-klor-2-metil-3(2H)-izotiazolona i 2-metil-3(2H)-izotiazolon (3:1), 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Spalionica posebnog otpada ili sabirno mjesto za problematične materijale. Ne odlagati s kućnim otpadom, već predati na sabirno mjesto za problematične materijale. Ne smije dospijeti u kanalizaciju, plodno tlo ili vodene tokove.

Ostali podaci

EWC/EAK: 08 01 12
HOS: Kat A(h), 30 g/l; <1 g/l

Kontakt:
Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15
tel: 01/3373-731
fax: 01/3373-733
mail: info@caparol.hr
Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list