caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/218709/062031_Minera_Universal.png

Minera Universal

Zapunjujući strukturni premaz na mineralnoj bazi koji sadrži kvarc, modificiran silikonskom smolom, visoke paropropusnosti

Primjena

Dobro zapunjujući premazi u unutarnjem i vanjskom prostoru, koji strukturiraju površinu i prekrivaju pukotine. Prikladan kao temeljni, međupremaz i završni premaz. Zapunjujući fasadni premazi na žbuci, nosivim mat silikatnim bojama, bojama na bazi silikonske smole i disperzivnim bojama, te neoštećenim fasadnim sustavima. Minera Universal je premaz prikladan za površinsku zaštitu zidnih ploča od porobetona i ispunjava zahtjeve proizvođača porobetona.

Stvarajući strukturu, optički ujednačava neravnomjerno razvučene mineralne žbuke ili naknadno ožbukana mjesta. Prikladna je za zapunjavanje finih pukotina nastalih žbukanjem. Služi posebno i kao pokrivni međupremaz prije daljnjeg nanošenja disperzivnih i disperzivno-silikatnih boja te boja na bazi silikonske smole.

U unutarnjem prostoru može se Minera Universal koristiti kao fino strukturirani međupremaz prije kreativnih silikatnih lazurnih tehnika.

Svojstva materijala

  • strukturiranje površine
  • visoka paropropusnost
  • siliciranje s disperzivno silikatnim premazima
  • zapunjavanje sitnijih pukotina

Osnova materijala

Kalijevo vodeno staklo sa organskim dodacima, prema DIN 18363 st. 2.4.1.

Pakiranje/Veličina pakiranja

  • Standardna roba: 8 kg, 22 kg

Nijanse

Bijela.

Kod dodavanja Histolith Volltonfarben (maks. 10%), proizvod i dalje ne sadrži sredstva za konzerviranje. U slučaju većeg dodavanja pasti za samostalno nijansiranje, ne postiže se željena struktura i punoća. Kod samostalnog nijansiranja, radi spriječavanja razlika u tonu boje preporuča se međusobno pomiješati ukupno potrebnu količinu.

Minera Universal se može strojno nijansirati u ColorExpress sustavu prema svim ton kartama na tržištu i u svijetlim nijansama s relativnom vrijednošću svjetline do ca. 70. Na spojenim površinama koristiti samo nijanse iste izrade (šarže). Kod premaza na porobetonu bi relativna vrijednost svjetline (stupanj refleksije) trebala biti veća od 30. 

Kod blještavih, intenzivnih nijansi je u nekim okolnostima moguća manja pokrivna moć. Stoga se preporuča, kod tih nijansi, prethodno premazivanje sličnom, pokrivnom, na bijeloj boji baziranom pastelnom nijansom. Eventualno može biti potreban i drugi pokrivni premaz.

Postojanost nijansi prema BFS Uputi br. 26: Klasa:  B     Grupa: 1

Stupanj sjaja

Mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, ali bez opasnosti od smrzavanja.
Materijal skladištiti samo u plastičnim pakiranjima. 

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 1062:

Maksimalna veličina čestica

< 1500 µm S3

Gustoća

ca. 1,6 g/cm3

Debljina suhog filma

200–400 µm, E4

Stopa propusnosti vode

(w-vrijednost): ≤ 0,1 [kg/(m2 ·h0,5)] (niska), W3. Zbog nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

Klasa prekrivanja pukotina

Premošćivanje pukotina. Izrada premaza: 2 x 400 g/m2 Minera Universal, Klasa: A1 (> 100 µm)

Permeabilnost vodene pare (sd-vrijednost)

(sd -vrijednost): < 0,14 m (0,03) m  (visoka), V1. Zbog nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe.
Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st.3.
Molimo da u odnosu na prikladnost za različite podloge i pripremu tih podloga obratite pažnju na naše Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema".

Priprema podloge

Vanjske površine

Žbuke iz grupe mortova PIc, PII i PIII/minimalne čvrstoće po DIN EN 998-1 sa najmanje 1 N/mm2:
Nove žbuke se mogu premazivati nakon što dovoljno odstoje, u pravilu nakon 7 dana pri temperaturi od ca. 200C i 65% relativne vlažnosti zraka. U nepovoljnim vremenskim uvjetima npr. zbog utjecaja vjetra ili kiše, žbuke moraju odstajati znatno dulje. Stare čvrste žbuke očistiti ručno ili mehanički, poštujući zakonske uvjete, npr. vodenim mlazom pod tlakom ili mlazom vode pod visokim tlakom s dodatkom pjeska. Mokro pjeskarenje moguće je samo pri čišćenju žbuka skupina morta PII i PIII.

Žbuka s brašnasto-zrnatim slojem:
Površine s krednim pojavama odnosno brašnaste površine, takozvani brašnasto-zrnati sloj, koji smanjuje sposobnost vezanja, odstraniti natapanjem sa Histolith Fluat i nakon toga oprati.

Žbuka sa zapečenom korom:
Zapečenu koru, koja se raspoznaje po svom slabo sjajnom izgledu, odstraniti natapanjem sa Histolith Fluat i nakon toga oprati.

Žbuke koje se osipaju po površini:
Očetkati na suho i cjelokupnu površinu očistiti mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa.

Zidne ploče od porobetona:
Površine porobetona temeljito očetkati. Odstraniti zaprljanja. Izboje i nedostatke > 5 mm dubine popraviti sa Disbofein 331 Reparaturmörtel, rupe i proizvodnjom uvjetovane neravnine popraviti sa Disbofein 332 Spachtel.

Popravci na žbuci:
Kod popravljanja otvorenih pukotina i oštećenih površina žbuke treba paziti na to da mort za popravljanje po čvrstoći i strukturi odgovara postojećoj žbuci. Za popravke na žbuci su posebno dobro prikladni gotovi mortovi na tras-vapnenoj / tras-cementnoj bazi. Popravljana mjesta moraju prije premazivanja dobro vezati i biti suha, a treba ih u načelu natopiti sa Histolith Fluat i nakon toga oprati. Pritom treba paziti da natapanje uvijek prelazi mjesto popravka za 1–2 širine četke. Kod većih popravaka na žbuci uvijek natapati cijelu površinu (stara i nova žbuka).

Stari mineralni premazi:
Stare premaze koji čvrsto vežu očistiti na mokro ili suho. Stare mineralne premaze koji više ne vežu čvrsto i koji su istrošeni uslijed djelovanja atmosferilija odstraniti tako da se obruse, ostrugaju ili jetkaju, a cjelokupnu površinu dobro isprati vodom. Temeljni premaz sa Sylitol® RapidGrund 111.

Stari premazi disperzivnih boja, nenosivi:
Odstraniti bez ostatka mehanički ili kiselinom i nakon toga očistiti visokotlačnim čistačem s mlazom vode uz poštivanje zakonskih propisa. Na kiselinom očišćenoj neupojnoj podlozi temeljni premaz sa Minera Universal. Na kiselinom očišćenoj jako upojnoj podlozi temeljni premaz sa Sylitol® RapidGrund 111.

Stari, mat premazi disperzivnih boja, nosivi:
Zaprljanja i lake kredne pojave temeljito očistiti i odstraniti mlazom vode pod pritiskom ili nekom drugom prikladnom metodom uz pridržavanje zakonskih propisa. Međupremaz i završni sloj sa Minera Universal.

Zid od pješčenjaka:
Za premazivanje su podobne samo prednje opeke otporne na smrzavanje na kojima nema stranih čestica koje izbijaju i puštaju boju kao što su grumeni pijeska i ilovače, itd. Fugiranje mora biti izvedeno bez pukotina i ne smije sadržavati sredstva za zgušnjavanje koja smanjuju moć vezanja ili nešto slično. Solne izboje odnosno cvjetanja očetkati na suho. Kod površina s krednim pojavama / brašnastih površina cjelokupnu površinu premazati sa Histolith Fluat i nakon toga oprati. Spojevi krovova, prozora i podova se moraju izvesti prema smjernicama saveza za opeke od pješčenjaka.

Obrada kamena:
Prirodni kamen mora biti čvrst, suh i bez izboja. Kamen po površini istrošen vremenom učvrstiti višekratnim tretiranjem sa Histolith Steinfestiger. Zaprljane kamene blokove očistiti mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa. Popravke na kamenu ne izvoditi sa mortovima za žbukanje nego s materijalima koji zamjenjuju kamen. Popravljana mjesta moraju dobro vezati i prije premazivanje se moraju stručno natopiti.

Uzlazna vlaga:
Uzlazna vlaga uzrokuje prijevremeno razaranje premaza. Trajni uspjeh se postiže samo postavljanjem horizontalne izolacije. Dobro i izdržljivo rješenje nudi primjena sustava Histolith Trass-Sanierputz-System. Posebno kod starijih građevina, korisnom se je pokazala izrada suhih zona odnosno zona za isparavanje stavljanjem sloja šljunka kao filtera između podnožja i tla.

Površine sa slanim izbojima odnosno cvjetanjem:
Kod premazivanja površina sa slanim izbojima se ne može preuzeti jamstvo za trajnu izdržljivost premaza odnosno sprječavanje solnih izboja.

Unutarnje površine

Mineralne podloge sa zapečenom korom, površinom koja se otire ili je brašnasta:
Temeljito mehanički očistiti ili natopiti i nakon toga oprati vodom.

Nove žbuke iz grupe mortova PI, PII i PIII/minimalne čvrstoće po DIN EN 998-1 sa najmanje 1 N/mm2:
Čvrste normalno upojne žbuke premazivati bez pripreme. Dožbukana mjesta nakon sušenja natopiti sa Histolith Fluat i nakon toga oprati vodom.

Gipsane žbuke iz grupe mortova PIV/minimalne čvrstoće po DIN EN 13279 S2 sa najmanje 2 N/mm2:
Na čvrstim žbukama: temeljni premaz sa Caparol-HaftGrund EG. Mekane gipsane žbuke učvrstiti sa Caparol-Dupa Putzfestiger. Gipsane žbuke sa zapečenom korom obrusiti i odstraniti prašinu, temeljni premaz sa Caparol-Dupa Putzfestiger. Nakon što se dobro osuše, svaki puta temeljni premaz sa Caparol-HaftGrund EG.

Gips-ploče (Gipskartonske ploče):
Neravnine od lopatice obrusiti. Temeljni premaz sa Caparol-HaftGrund EG. Mekana mjesta ispunjena gipsom učvrstiti sa Caparol-Dupa Putzfestiger. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Kod ploča s vodotopivim sastojcima koji puštaju boju temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund i međupremaz sa Caparol-HaftGrund EG (BFS Uputa br. 12).

Građevinske gips-ploče:
Temeljni premaz sa Caparol-HaftGrund EG.

Beton:
Eventualne ostatke sredstava koji razdvajaju odstraniti. Temeljni premaz sa Caparol-HaftGrund EG.

Zid od opeke od pješčenjaka:
Solne izboje odnosno cvjetanja očetkati na suho.

Zid od opeke:
Temeljni premaz sa Caparol-HaftGrund EG.

Nosivi, mat premazi disperzivnih boja i žbuka od umjetne smole:
Temeljni premaz sa Caparol-HaftGrund EG.

Nenosivi premazi:
Nenosive premaze od laka, disperzivnih boja ili umjetnih smola odstraniti. Temeljni premaz sa Caparol-HaftGrund EG. Nenosive premaze mineralnih boja mehanički odstraniti. Temeljni premaz sa Sylitol® RapidGrund 111.

Premazi boja s ljepilom:
Temeljito oprati da budu čisti. Temeljni premaz sa Caparol-Dupa Putzfestiger i međupremaz sa Caparol-HaftGrund EG.

Površine s naslagama plijesni:
Naslage plijesni odstraniti mokrim čišćenjem. Površine tretirati sa Capatoxom i ostaviti da se dobro osuše. Temeljni premaz ovisno o vrsti i stanju podloge. Kod jako napadnutih površina koristiti naše proizvode Indeko-W, Malerit-W ili Fungitex-W. Pritom se treba pridržavati zakonskih i lokalnih propisa (npr. odredbi o bio-tvarima i opasnim materijalima).

Površine sa solnim izbojima:
Kod premazivanja površina sa solnim izbojima se ne može preuzeti jamstvo za trajnu izdržljivost premaza odnosno sprječavanje solnih izboja odnosno cvjetanja.

Način primjene

Na glatkim podlogama se preporuča Minera Minera nanositi četkom, na strukturiranim podlogama se nanošenje naprotiv treba obaviti valjkom. Moguća je i nanošenje Airless uređajima s visokoučinkovitom klipnom opremom, kao i lopaticom i gleterom.

Kod zidnih ploča od porobetona:
Temeljni premaz nanijeti valjkom. Završni premaz po ploči nanijeti valjkom i odmah nakon nanošenja ravnomjerno i bez vidljivih nasjeda razvaljati u jednom smjeru sa strukturnim valjkom od spužvastog materijala (npr. moltopren – grubi).

Razrjeđivanje

Razrijediti smjesom vode i Sylitol RapidGrund 111 u omjeru 1:1.

Sistem nanošenja na površinu

Minera Universal zasićeno nanijeti kao kao temeljni premaz, razrijeđen sa maks. maks. 10 %, a kao među i završni sloj sa maks. 5 % Sylitol® RapidGrund 111. Jako i neravnomjerno upojne podloge prije toga grundirati sa Sylitol® RapidGrund 111 (nanijeti valjkom).

Kad se koristi kao prvi premaz na porobetonu, kantu (22 kg) Minera Universal kao temeljni premaz razrjediti sa ca. 1,6–2,0 l (8–10 tež.%), a kao završni premaz razrjediti sa ca. 0,4–0,6 l (2–3 tež.%) Sylitol® RapidGrund 111, razrijeđenim sa vodom u omjeru 1:1.

Potrošnja

400–500 g/m2 po sloju. Ovisno o upojnosti i strukturi podloge se potrošnja povećava. Kod prvog premazivanja zidnih ploča od porobetona se treba pridržavati potrošnje od 900– 1000 g/m2, kako kod temeljnog premaza tako i kod pokrivnog premaza. Ove vrijednosti potrošnje su orijentacione. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem direktno na objektu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Min. + 8° C do maks. + 30°C. za okolni zrak i podlogu.
Ne raditi na izravnom suncu, po kiši, jako velikoj vlažnosti zraka (vlaga od magle) ili po jakom vjetru, na zagrijanim podlogama itd. Po potrebi koristiti zaštitne cerade. Oprez kad postoji opasnost od noćnog mraza.

Vrijeme sušenja

Pri +200C i 65% relativne vlažnosti zraka, vrijeme sušenja između pojedinih slojeva mora biti najmanje 12 sati. Kod prvog premazivanja porobetona najmanje 24 sata. Po hladnijem i vlažnijem vremenu su potrebna odgovarajuće dulja vremena sušenja.

Čišćenje alata

Vodom odmah nakon uporabe, eventualno uz dodatak sredstva za ispiranje. Alat kod prekida u radu držati u boji ili pod vodom.

Napomena

Radi izbjegavanja vidljivih nasjeda u obradi većih površina premazivati mokro na mokro u jednom potezu. Proizvod nije prikladan za vodoravne površine izložene djelovanju vode. Kad se u unutarnjim prostorima koristi Caparol-Tiefgrund TB, može nastati tipični miris otapala. Stoga treba osigurati dobro prozračivanje. U osjetljivim područjima koristiti Dupa-Putzfestiger koji je slabog mirisa i bez aromata. Kod mineralnih površina u boji može doći do pojave oblačića. Ako to nije poželjno, površinu bi trebalo obraditi sa Sylitol® Finish 130 u željenoj nijansi. Isticanje popravljanih mjesta na površini ovisi o brojnim čimbenicima i stoga je neizbježno (BFS Uputa br. 25). Na materijalima za ispunu koji sadrže gips može doći do isticanja boje. Međupremaz po cijeloj površini sa Caparol-HaftGrund EG smanjuje taj rizik.

Podnošljivost sa drugim premaznim materijalima:
Kako bi se očuvala posebna svojstva, Minera Universal se ne smije miješati sa drugim premaznim materijalima.

Mjere prekrivanja:
Okolinu površine koja se premazuje, posebice staklo, keramiku, lakirane površine, klinker, prirodni kamen, metal i drvo ostavljeno u prirodnom obliku ili premazano lazurom brižljivo prekriti. Boju koja prska odmah oprati s puno vode.

Konstruktivne mjere:
Izbočeni dijelovi građevine kao što su vijenci, prozorske klupice, okviri, itd. se moraju stručno prekriti kako bi se izbjeglo stvaranje prljavštine.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati plin/pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, a osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a): 30 g/l; maks. 10 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

Giskod BSW10 
ranije: M-SK01

Deklaracija sadržaja

Alkalno vodeno staklo, disperzija akrilne smole, mineralni pigmenti i punila, voda, aditivi.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije