caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/220890/062502_HaftGrund_EG.png

HaftGrund EG

Remineralizirajući temeljni premaz koji poboljšava prionjivost za boje koje se kasnije nanose: disperzivne, disperzivno-silikatne i silikonske, vani i unutra. Pigmentirani temeljni premaz na glatkim, slabo upojnim podlogama.

Primjena

Bijela specijalna temeljna boja produljenog vremena nanošenja, namijenjena za pokrivne, neprozirne premaze u zatvorenim prostorima, kao i na otvorenom, prije premazivanja disperzivnim, disperzivno-silikatnim i silikonskim bojama.
Temeljni premaz koji se čvrsto veže za podlogu i omogućava bolje vezanje završnog premaza na glatkim, nosivim podlogama, npr. na gips-kartonskim pločama, betonu, kao i na slabo upojnim mineralnim žbukama grupe PIc, PIII, gipsanim i gotovim žbukama PIV, kao i građevinskim gipsanim pločama. Rizik od lomljenja tankog sloja smanjen je posebno na pločama od gipsa. Koristi se i kao praktičan osnovni premaz prije nanošenja tapeta svih vrsta na glatkim, slabo upojnim površinama.

Svojstva materijala

  • može silicirati sa silikatnim bojama u sljedećem sloju
  • temeljni premaz koji ne kliže, posebno sa tankih gips špahtla
  • produljeno vrijeme ugradnje, pogodno za naknadno nanošenje slojeva 
  • bez sredstava za konzerviranje
  • dobra prionjivost na slabo upojne podloge

Osnova materijala

Modificirana, remineralizirana disperzija umjetne smole prema DIN 55945.

Pakiranje/Veličina pakiranja

  • Standardna roba: 5 l, 12,5 l. Airfix: 25 l Bačva: 120 l Pakiranje od 750 l kontejner.

Nijanse

Bijela

HaftGrund EG se može nijansirati s najviše 25 % CaparolColor Vollton- und Abtönfarben ili AmphiColor® Vollton- und Abtön­farben.
HaftGrund EG se može strojno nijansirati u ColorExpress sustavu prema svim kolekcijama nijansi boja na tržištu u svijetlim tonovima do vrijednosti relativne svjetline ca. 70.
Uslijed toniranja, svojstvo proizvoda da ne sadrži konzervanse više ne može biti zajamčeno.
Kod dodavanja Histolith Volltonfarben (maks. 20%) svojstvo proizvoda da ne sadrži konzervanse ostaje očuvano.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, ali opasnosti od smrzavanja

Maksimalna veličina čestica

< 100 µm, S1

Gustoća

ca. 1,5 g/cm3

Difuzivno ekvivalentna debljina zračnog sloja sdH2O

(sd -vrijednost): < 0,14 m (visoka), V1

Stopa propusnosti vode

(w-vrijednost): >0,5 [kg/(m2  · h0,5)] (visoka), W1

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe.
Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st. 3.

Priprema podloge

Molimo da u odnosu na prikladnost za različite podloge i pripremu tih podloga obratite pažnju na naše Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema".

Način primjene

HaftGrund EG se može nanositi kistom/četkom, valjkom ili špricanjem.

Razrjeđivanje

Nerazrijeđen, odn razrijeđen i podešen na konzistenciju za obradu s najviše 3% vode ili CapaSol Konzentrat.

Sistem nanošenja na površinu

Kao pokrivni temeljni premaz nakon kojeg slijedi premazivanje disperzivnim i disperzivno-silikatnim bojama.

Potrošnja

Na glatkim površinama 150 - 200 ml/m2. Na hrapavim podlogama odgovarajuće više. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na objektu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
Min. + 5° C do maks. + 30°C za materijal, okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri temperaturi 20°C i 65% vlage nakon ca. 12 sati može se premazivati. Niže temperature produžuju, a više skraćuju ovo vrijeme.

Alat

HaftGrund EG se može nanositi valjkom (valjci sa dlakom duljine 13-18 mm), kistom/četkom ili špricanjem.

Airless nanošenje:
Kut: 500
Dizna: 0,019 - 0,021 inča
Tlak: 160 - 200 bara
Pištolj opremiti grubim filterom za disperziju (zeleni). Kod nanošenja špricanjem, boju dobro promiješati i procijediti.

Čišćenje alata

Nakon uporabe oprati vodom.

Napomena

Kompatibilnost sa drugim proizvodima:
Kako bi se očuvala specijalna svojstva proizvoda, miješati ga samo sa CapaSol Konzentrat, CaparolColor Vollton- und Abtönfarben ili AmphiColor® Vollton- und Abtönfarben. Ne dodavati nikakve druge materijale.

Obratiti pažnju

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a): 30 g/l; < 1 g/l.

Kod proizvoda boja i lakova

Giscode: BSW10
ranije: M-GP01

Deklaracija sadržaja

Poliakrilatna smola, titan dioksid, kalcij-karbonat, silikati, voda, vodeno staklo, aditivi.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije