caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/154896/050186_Haftgrund_12,5L.png

Haftgrund

Temeljni premaz za disperzivne i disperzivno silikatne boje za
unutarnje radove. Minimalna emisija štetnih tvari, bez otapala.

Primjena

Bijelo pigmentirana specijalna temeljna boja za pokrivne temeljne premaze u unutarnjim prostorima, prije završnih premaza disperzivnim bojama ili disperzivno-silikatnim bojama.
Temeljni premaz koji se čvrsto veže za podlogu i omogućava bolje vezanje završnog premaza na glatkim, nosivim podlogama, npr. na gips-kartonskim pločama, betonu, kao i na slabo upojnim mineralnim žbukama grupe PIc, PIII, gipsanim i gotovim žbukama, kao i građevinskim gipsanim pločama. Rizik od lomljenja tankog sloja smanjen je posebno na pločama od gipsa.
Bijelo pigmentirana specijalna temeljna boja za pokrivne temeljne premaze u unutarnjim prostorima, prije završnih premaza disperzivnim bojama ili disperzivno-silikatnim bojama.

Temeljni premaz koji se čvrsto veže za podlogu i omogućava bolje vezanje završnog premaza na glatkim, nosivim podlogama, npr. na gips-kartonskim pločama, betonu, kao i na slabo upojnim mineralnim žbukama grupe PIc, PIII, gipsanim i gotovim žbukama, kao i građevinskim gipsanim pločama. Rizik od lomljenja tankog sloja smanjen je posebno na pločama od gipsa.

Svojstva materijala

  • minimalna emisija štetnih tvari, bez otapala, bez plastifikatora
  • lako se obrađuje, razrjeđuje se vodom, neškodljiv za okoliš i slabog mirisa
  • difuzivnost, sd vrijednost 0,03 m (uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama)
  • vrlo jako vezanje za podlogu
  • dobra pokrivna moć
  • temeljni premaz za kasnije nanošenje disperzivno silikatnih boja na podlogama koje ne siliciraju

Osnova materijala

Modificirana disperzija umjetne smole prema DIN 55 945.

Pakiranje/Veličina pakiranja

  • Standardna roba: 5 l, 12,5 l; Airfix: 25 l, 120 l

Nijanse

Bijela
Haftgrund se može nijansirati s najviše 25 % CaparolColor Vollton- und Abtönfarben ili AmphiColor® Vollton- und Abtön­farben.
Haftgrund se može strojno nijansirati u ColorExpress sustavu prema svim kolekcijama nijansi boja na tržištu u svijetlim tonovima do vrijednosti relativne svjetline ca. 70.
Uslijed toniranja, svojstvo proizvoda da ne sadrži konzervanse više ne može biti zajamčeno.

Skladištenje

Na hladnom, ali bez opasnosti od smrzavanja

Gustoća

ca. 1,7 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani  2
+++--
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe.
Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st. 3.

Priprema podloge

Molimo da u odnosu na prikladnost za različite podloge i pripremu tih podloga obratite pažnju na naše Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema".

Razrjeđivanje

Isključivo vodom.

Sistem nanošenja na površinu

Nerazrjeđen. Na konzistenciju za obradu podesiti s najviše 5% vode ili CapaSol.

Potrošnja

Na glatkim površinama 150 - 200 ml/m2. Na hrapavim podlogama odgovarajuće više. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na objektu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+80C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri temperaturi 20°C i 65% vlage nakon ca. 12 sati od premazivanja.

Alat

Haftgrund se može nanositi valjkom (valjci sa dlakom duljine 14-16 mm), kistom / četkom ili špricanjem.

Airless nanošenje:
Kut: 500
Dizna: 0,021 - 0,025 inča
Tlak: 150 - 180 bara
Pištolj opremiti grubim filterom za disperziju (zeleni). Kod nanošenja špricanjem, boju dobro promiješati i procijediti.

Čišćenje alata

Uređaje za rad nakon uporabe isprati vodom.

Napomena

Podnošljivost:
Kako bi se očuvala specijalna svojstva, Haftgrund miješati samo sa CapaSol, CaparolColor Vollton- und Abtönfarben ili AmphiColor® Vollton- und Abtönfarben. Ne dodavati nikakve druge materijale.

Njemački certifikat

Prikladnost za primjenu u unutarnjim prostorima ocijenjena u Fraunhofer Willhelm-Klauditz-Institutu (WKI), a proizvod je dobio TÜV oznaku kvalitete "provjereno bez štetnih tvari". Stručno mišljenje se može dobiti na zahtjev.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a): 30 g/l; < 1 g/l.

Kod proizvoda boja i lakova

M-GP01

Deklaracija sadržaja

Poliakrilatna smola, titan dioksid, kalcij-karbonat, silikati, voda, vodeno staklo, aditivi.

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list