caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/218707/062029_Dupa-Haftgrund.png

Dupa-Haftgrund

Visokokvalitetno sredstvo za poboljšanje prionjivosti i učvršćivanje temeljne boje na vanjskim površinama

Primjena

Bijelo pigmentirana temeljna boja, posebno namijenjena za poboljšanje prionjivosti i učvršćivanje na vanjskim površinama kod starih premaza koji se kredaju, ali čvrsto prianjaju na površinu, kao i za neobrađene površine s kojih je skinut premaz, koje treba obraditi s Duparolom kao završnim premazom.
Druge vrste završnih premaza su također moguće, ali je prije nanošenja obvezno provjeriti njihovu kompatibilnost.
Dupa-Haftgrund je nerazrijeden pogodan za nanošenje na polistirolne ploče (EPS) ili fasadne sustave za toplinsku izolaciju s EPS-om kao izolacijom.

Svojstva materijala

  • sadrži otapala 
  • poboljšava prionjivost
  • učvršćuje stare premaze koji se kredaju, ali čvrsto prianjaju na površinu

Osnova materijala

Polimerna smola

Pakiranje/Veličina pakiranja

10 l

Nijanse

Bijela

Dupa-Haftgrund se samo tvornički nijansira.

Stupanj sjaja

Mat

Dopunski proizvod

  • Duparol
  • Duparol-W

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe. Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18363 st.3.

Priprema podloge

Molimo da u odnosu na prikladnost za različite podloge i pripremu tih podloga obratite pažnju na naše Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema".

Način primjene

Za nanošenje koristiti kistove/četke otporne na otapala.

Razrjeđivanje

Sa Dupa-grund.

Sistem nanošenja na površinu

Na jako upojnim podlogama razrijediti sa max. 20 %, a na gustim, neupojnim podlogama razrijediti sa max. 10 % Dupa-grund. Na EPS ploče ili fasadne sustave sa EPS-om kao izolacijom nanositi nerazrijeđeno.

Potrošnja

Na glatkim površinama ovisno o vrsti i stanju podloge 180 – 220 ml/m2.
Na hrapavim podlogama odgovarajuće više.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
Može se obrađivati i po mrazu, ako je podloga suha i nezaleđena.

Vrijeme sušenja

Pri +200C i 65% relativne vlažnosti zraka može se premazivati nakon 12 sati.
Pri nižim temperaturama i većoj vlažnosti zraka odgovarajuće duže.

Alat

Za postizanje optimalnog učinka, nanositi samo četkom ili valjkom otpornim na otapala.

Čišćenje alata

Alat čistiti nitro razrjeđivačem.

Napomena

Dupa-Haftgrund se ne smije miješati sa drugim proizvodima, kao niti sa Duparol i Duparol-W, budući da nisu kompatibilni.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Zapaljiva tekućina i para. Uzrokuje teške ozljede oka. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Skladištiti pod ključem.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

HOS

A(h): 750 g/l; max. 750 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-GP02

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije