caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/219047/062131_DisboXAN_452_Impraegnierung_10L.png

Disboxan 452 Wetterschutz

Impregnacija na bazi siloksana sa hidrofobnim učinkom za mineralne fasadne površine koje sadrže silikate.

Primjena

Hidrofobna impregnacija za mineralne fasadne površine koje sadrže silikate. 
Napomena: impregnaciju koja sadrži otapala ne smije se koristiti na jednostrukim zidovima. Pod određenim uvjetima mogu pare iz otapala prodrijeti u unutarnje prostore. Na jednostrukim zidovima valja upotrijebiti Disboxan 450 Fassadenschutz ili Disboxan 451 ImprägnierCreme.

Svojstva materijala

  • niska viskoznost, dobra sposobnost prodiranja u podlogu i odbijanje vode
  • poboljšava otpor protiv smrzavanja/stvaranja soli od kondenzacije, ispod premaza od metakrilne smole
  • na fasadnim površinama sprječava taloženje prašine, napad algi i mahovine, pojavu neuglednih mrlja od vlage i izbijanja soli

Osnova materijala

Siloksan. Na bazi otapala.

Pakiranje/Veličina pakiranja

10 l kanistar

Nijanse

Transparentan

Skladištenje

Na suhom i hladnom, bez opasnosti od smrzavanja.
Stabilnost u skladištenju originalno zatvorene ambalaže najmanje 12 mjeseci.

Gustoća

ca. 0,8 g/cm3

Vrelište

> 21 °C

Prikladne podloge

Upojne i suhe mineralne podloge koje sadrže silikate, poput zidova od klinkera, vapneno pješčanih opeka, betona, betonskih blokova, cementa i vapnene žbuke.
Na svijetlim podlogama moguće je intenziviranje tona boje.
Podloga mora biti čista, otporna na smrzavanje i bez stranih čestica. Mora se isključiti  mogućnost prodora vlage iz pukotina, fuga, grubih pora itd.

Priprema podloge

Pripremiti prikladnim postupcima tako da nema slobodnih čestica i tvari koje razdvajaju. Materijal ne formira film.
Učvršćivanje trošnih podloga oštećenih vremenskim utjecajima i podloga koje se osipaju se ne postiže. Kod premaza koji slijede paziti da nosivost podloge bude dovoljna.

Priprema materijala

Materijal je pripremljen za uporabu.

Način primjene

Disboxan 452 Wetter­schutz obilno se nanosi jednom do dvaput (mokro u mokro)  premazivanjem (četkom), ovisno o sposobnosti upijanja podloge.

Potrošnja

ca. 200 - 400 ml/m2 po nanosu, ovisno o upojnosti podloge.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge:
Min. 5 °C, max. 30 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 2 sata.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe razrjeđivačem Disbocolor 499 Verdünner.

Njemački certifikat

  • 3-1000: Određivanje propuštanja vodene pare i kapilarne apsorpcije vode,
    Fraunhofer-Institut für Bauphysik, Stuttgart

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Proizvod je namijenjen samo za profesionalnu primjenu.
Zapaljiva tekućina i para. Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav. Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

HOS

maks. 730 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-GF 02

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
Kod obrade materijala obratiti pažnju na upute za obradu Disbon zaštita objekata.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije