caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/57200/027250_Disbopur_458_PU-Aquasigel_NL.png

Disbopur 458 PU-AquaSiegel

Transparentna, vodorazrjediva dvokomponentna mat poliuretanska smola za premazivanje tvrdih i žilavih PUR i EP premaza u unutarnjim prostorima. Minimalne emisije štetnih tvari, ispitano i nadzirano od strane TÜV-a.

Primjena

Zbog minimalne emisije štetnih tvari i ekološki prihvatljivog sastava, posebno pogodna za sva osjetljiva područja, kao npr. čekaonice, bolnice, domovi zdravlja, škole, dječji vrtići i dr. Za mat premazivanje tvrdih i žilavih PUR i Ep premaza u unutarnjim prostorima sa niskom otpornošću na mehanička opterećenja. Sastavni dio Disboxid StoneColor System innen i Disboxid ArteFloor System za postizanje maz površine. U spoju sa Disbon 947 Slidestop povećava protuklizna svojstva podloge.

Svojstva materijala

 • minimalne emisije štetnih tvari
 • štetne tvari ispitane sa strane TÜV-a
 • opće građevinsko dopuštenje Deutschen Institut für Bautechnik
 • povećava otpornost na grebanje kod tvrdih PUR i EP premaza
 • poboljšava sposobnost čišćenja površine
 • smanjeno stvaranje pruga nastalim otiranjem guma
 • dobra otpornost na UV zračenje i kemikalije

Ispitano i odobreno prema AgBB ispitnim kriterijima za emisiju HOS iz građevnih proizvoda važnih za unutarnje prostore. Shemu ocjenjivanja AgBB (Odbor za zdravstveno ocjenjivanje građevnih proizvoda) su odredila nadležna tijela za okoliš i zdravlje koja nadziru primjenu građevnih materijala u osjetljivim područjima kao npr. prostorijama za boravak.

Osnova materijala

Vodorazrjediva dvokomponentna poliuretanska disperzija.

Pakiranje/Veličina pakiranja

4 kg plastično kombi pakiranje.

Nijanse

Transparentna.
Organska bojila (npr. kava, crno vino ili lišće) kao i razne kemikalije (npr. sredstva za dezinfekciju, kiseline i sl.) mogu izazvati promjene u nijansi. Ako se premaz izlaže brušenju može doći do pojave ogrebotina na površini, što ne utječe na funkcionalnost proizvoda.

Stupanj sjaja

Mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvorena ambalaža se može skladištiti najmanje 9 mjeseci. Pri nižim temperaturama materijal prije obrade skladištiti na ca. 20 0C.

Gustoća

ca. 1,05 g/cm3

Debljina suhog filma

ca. 44 µm/100 g/m2

Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

17 mg/30 cm2

Kemijski otpor

Kemijska otpornost prema DIN EN ISO 2812-3:2007 pri 20 °C
7 dana
Ispitne skupine prema odredbama za
gradnju i ispitivanje DIBt, Berlin
Grupa 1:  goriva za Otto motore+
Grupa 3:
lož-ulje EL (prema DIN 51 603-1)
+
Grupa 4: svi ugljikovodici+
Grupa 7b:
Biodizel (prema DIN EN 14214)
+
Grupa 8: vodene otopine alifatskih
aldehida do 40%
+
Grupa 9: vodene otopine anorganskih
kiselina (karbonske kiseline) do 10%
+ (V)
Grupa 10: mineralne kiseline do 20%+
Grupa 11: anorganske lužine+
Grupa 14: vodene otopine organskih
tenzida
+
Skydrol+
Limunska kiselina 10 %+
Zasićena otopina željezo III klorida+
Fosforna kiselina 85 %+
Ksilol+
Amonijak 25 %+
Cola+
Kava+ (V)
Crno vino+ (V)
Etanol 40 %+
Etanol 96 %+
Destilirana voda+
Testbenzin (zamjena za terpentin)+
Solna kiselina 10 %+
Solna kiselina 30 %+ (V)
Objašnjenje znakova:: + = otporno, V = obojenje

Prikladne podloge

Čvrsti, nosivi tvrdi do žilavi PUR i EP premazi i obloge posute čipsom kao i Disboxid Multicolor, Stonecolor i ArteFloor sistemi.
Podloga mora biti suha, nosiva, stabilnog oblika, čvrsta, bez slobodnih čestica, prašine, ulja, masnoća, otarina od gume i ostalih tvari koje djeluju razdvajajuće. Kod cementnih masa za izravnavanje poboljšanih mjetnom smolom provjeriti kako se premazuju i po potrebi napraviti probne uzorke.

Priprema podloge

Pripremiti podlogu prikladnim mjerama, npr. temeljito čišćenje metlom ili usisavačem (posebno kod površina posutih čipsom), tako da zadovoljava navedene zahtjeve.
Stare premaze obrusiti kako bi se dobila mat površina, izbjegavajući stvaranje tragova grebanja površine (izbjegavati grubo hrapava abrazivna sredstva).
Poštivati vremena čekanja između dva sloja, ako su temperature niske. Kod duljih vremena čekanja premaz lagano obrusiti na finiju zrnatost. Pri niskim temperaturama vrijeme između nanošenja slojeva odgovarajuće dulje. Sistemi reaktivnih smola na bazi vode zahtijevaju dovoljno vrijeme sušenja.
Napomena: Prije nanošenja Disbopur 458 PU AquaSiegel kao završnog sloja na Disboxid 437 EP Klarschicht (transparentni premaz), uvijek je potrebno temeljito čišćenje korištenjem nerazrijeđenog sredstva za čišćenje, kao npr. Grundreiniger R, Dr. Schutz or GR-S, TANA Chemie. Nakon osnovnog čišćenja Disboxid 437 EP Klarschicht, potrebno je poštivati vrijeme sušenja.

Priprema materijala

Dodati učvršćivač u osnovnu masu. Intenzivno miješati mješalicom koja se polako okreće (najviše 400 okr/min) dok ne nastane ravnomjerni ton boje bez pruga. Preliti u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati.

Omjer miješanja

osnovna masa : učvršćivač = 5 : 1 težinskih dijelova

Način primjene

Nanošenje strukturiranim poliamidnim valjkom (npr. Rotanyl 8 mm, Rotaplast). Za optičku ravnomjernost uvijek raditi "mokro na mokro".

Sistem nanošenja na površinu

Glatke površine
Materijal jednostavno križnim potezima ravnomjerno nanijeti u tankom sloju. Spojene površine obraditi u jednom potezu da se izbjegnu vidljivi nasjedi.

Protuklizne površine
Materijalu dodati 2 – 3 tež.% Disbon 947 Slidestop, temeljito međusobno izmiješati i obraditi površinu kao što je gore opisano. Kod duljeg stajanja, materijal povremeno promiješati.

Potrošnja

Glatka površina
Disbopur 458 PU-AquaSiegel80–120 g/m2
po nanosu
Protuklizna površina
Disbopur 458 U-AquaSiegel 
Disbon 947 SlideStop Fine
ca. 130 g/m2
ca. 4 g/m2

 kod hrapavih podloga kao npr. Disboxid Stonecolor-sistem vani/unutra za premazivanje bez pora potrebna su dva nanosa. Točnu vrijednost potrošnje utvrditi probnim premazivanjem.

Obradivost

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 90 minuta. Pri nižim temperaturama odgovarajuće dulje.
Napomena: Kraj vremena upotrebljivosti nije optički vidljiv. Prekoračenje dovodi do promjene u stupnju sjaja kao i do manje čvrstoće i gubitka prianjanja za podlogu. Kod neravnomjernog nanošenja materijala se ne mogu izbjeći razlike u stupnju sjaja kao ni tragovi na bočnom svjetlu (zrakama svjetla), posebice kod jako tamnih nijansi. Izbjegavati predebele slojeve (preveliku potrošnju > 200 g/m2) jer inače dolazi do stvaranja mjehurića u filmu premaza. Za vrijeme faze sušenja i stvrdnjavanja osigurati dobro prozračivanje i odzračivanje.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Proizvod se ne smije nanositi na  temperaturi ispod 10°C ili ispod temperature rošenja, jer inače dolazi do pojave trajnih bijelih obojenja.
Temperatura materijal, zraka i podloge min 10 °C, max. 30°C. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti barem 3 0C iznad temperature rošenja.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 60% relativne vlažnosti zraka nakon ca. 1 dan se može hodati/premazivati, nakon ca. 3 dana se može mehanički opteretiti, nakon ca. 7 dana je potpuno stvrdnuto. Pri nižim temperaturama odgovarajuće dulje.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe i kod duljih prekida u radu vodom ili toplom sapunicom.

Njemački certifikat

 • 1-1129: Ispitivanje protukliznosti, R11 Berufsgenossenschaftl
  Institut, St. Augustin
 • 1-1102: Ispitivanje protukliznosti R9
  Material-Prüfinstitut Hellberg, Lüneburg
 • 1-1215: TÜV-certifikat, Ispitivanje emisije štetnih tvari podnih premaza, TÜV Nord
 • 1-1244: Opće građevinsko dopuštenje za korištenje u stambenim prostorima, Z-156.605-640, Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin
 • 1-1242 Opće građevinsko dopuštenje a korištenje u stambenim prostorima Z-156.605-639, Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

Samo za profesionalnu uporabu.
Masa:
Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
Učvršćivač:
Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Štetno ako se udiše. Može nadražiti dišni sustav. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. AKO SE PROGUTA: Hitno zatražiti savjet/pomoć liječnika.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekuće i stvrdnute materijale zbrinjavati kao otpatke boja koje sadrže otapala ili druge opasne tvari.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(i); 140 g/l; maks. 20 g/l.

GIS kod

PU 10

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

CE označavanje

EN 13813
Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Mortovi za estrih i mase za estrih – Svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve u pogledu mortova za estrih koji se koriste za kontrukcije podova u unutarnjim prostorima. Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole. Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Sukladnost se dokazuje oznakom Ü na ambalaži.
Nadalje se ista dokazuje kroz sustav dokazivanja sukladnosti 2+ putem kontrola i ispitivanja od strane proizvođača i ovlaštenih ispitnih tijela.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list

Tehnička informacija